ZMARLI KAPŁANI  

Ksiądz Edward Mucha – emerytowany proboszcz  w Stasiówce  

Urodził się 5 sierpnia 1937 r. w Jamach Wielkich jako syn Franciszka i Apolonii z domu Maciejak. Egzamin dojrzałości złożył w Tarnowie. W 1956 r. wstąpił do tarnowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 24 czerwca 1962 r.  w Tarnowie.  

Jako wikariusz pracował najpierw w parafii Wola Rzędzińska – od 12 lipca 1962 r. Kolejną parafią,  w której pełnił posługę wikariusza, była parafia pod wezwaniem św. Mateusza w Mielcu – od 1 sierpnia 1964 r. Z dniem 18 czerwca 1971 r. został mianowany rektorem kaplicy i wikariuszem eksponowanym w Stasiówce.

W dniu 11 lutego 1980 r. otrzymał nominację na urząd proboszcza nowo utworzonej parafii pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stasiówce. Podczas jego posługi proboszczowskiej został wybudowany  w Stasiówce kościół parafialny, a także kaplica cmentarna i plebania. Urząd proboszcza pełnił do 28 lipca 1999 r. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Domu Księży Emerytów przy ul. Starodąbrowskiej 33 w Tarnowie. Od stycznia 2007 r. był rezydentem w parafii Zwiernik.

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w dniu 24 maja 1974 r. diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale,  a w dniu 20 grudnia 1983 r. diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto.  

Zmarł 1 kwietnia 2011 r. Msza Święta pogrzebowa była celebrowana w dniu 5 kwietnia w kościele parafialnym w Jamach Wielkich, a następnie ciało Zmarłego złożono na miejscowym cmentarzu. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył ksiądz infułat Władysław Kostrzewa.  

Ks. Marek Podgórski

Ksiądz prałat Józef Dudek – emerytowany proboszcz  w Grybowie  

Urodził się 28 lutego 1941 r. w Zawadce (miejscowości należącej do parafii Tęgoborze) jako syn Jana i Anieli z domu Krężel. Egzamin dojrzałości złożył w 1959 r. w Nowym Sączu, a następnie wstąpił do tarnowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 27 czerwca 1965 r. w Tarnowie.  

Jako wikariusz pracował najpierw w parafii Zakliczyn – od 1 sierpnia 1965 r. Kolejną parafią, w której pełnił posługę wikariusza, była parafia Wierzchosławice – od 18 czerwca 1969 r. Z dniem 18 czerwca 1971 r. został mianowany wikariuszem parafii pod wezwaniem św. Małgorzaty w Nowym Sączu.

W dniu 2 lipca 1977 r. otrzymał nominację na urząd proboszcza parafii pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca NMP w Zalipiu. Sprawował ponadto obowiązki notariusza dekanatu Dąbrowa Tarnowska. Z dniem 26 czerwca 1989 r. został mianowany proboszczem parafii pod wezwaniem św. Katarzyny w Grybowie. W dekanacie Grybów pełnił urząd dziekana, był też wizytatorem nauki religii w szkołach średnich w okręgu grybowskim  i członkiem diecezjalnego Zespołu Duszpasterstwa Rolników. Należał do Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej i do Kolegium Konsultorów Diecezji Tarnowskiej. Po przejściu na emeryturę w sierpniu 2006 r., pozostał  w parafii Grybów w charakterze rezydenta.

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w dniu 15 grudnia 1980 r. diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w dniu 23 grudnia 1987 r. diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto. Został także obdarzony – w dniu 23 sierpnia 1993 r. – godnością Kapelana Jego Świątobliwości.

Zmarł 18 kwietnia 2011 r. Msza Święta pogrzebowa była celebrowana  w dniu 20 kwietnia w kościele parafialnym w Grybowie, a następnie ciało Zmarłego złożono na miejscowym cmentarzu. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli biskup tarnowski Wiktor Skworc i biskup elbląski Jan Styrna.  

Ks. Marek PodgórskiCZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA
 
Akta Stolicy Apostolskiej  

Akta Konferencji Episkopatu Polski  

Akta Biskupa Tarnowskiego  

Homilie

Komunikaty

Dekrety

Jubileusz 225-lecia Diecezji Tarnowskiej  

Materiały duszpasterskie  

Relacje z uroczystości jubileuszowych

Z życia diecezji

Kronika

 
Zwolnienia – nominacje

Zmarli kapłani  

CZĘŚĆ II: FORMACYJNO-PASTORALNA

Refleksje pastoralne