Wyróżnienia – Nominacje – Przeniesienia


Rezygnacje i zwolnienia


Ks. Józef Gacek – ze stanowiska proboszcza w Smęgorzowie
Ks. Józef Górecki – ze stanowiska proboszcza w Trzemesnej
Ks. prałat lic. Stanisław Gurgul – ze stanowiska proboszcza parafii ¶w. Maksymiliana M. Kolbego w Tarnowie
Ks. prałat Adolf Jaworowski – ze stanowiska proboszcza w Gromniku i funkcji wicedziekana dekanatu ciężkowickiego
Ks. Józef Kita – ze stanowiska proboszcza w BrzeĽnicy k. Bochni
Ks. Jan Kordela – ze stanowiska proboszcza w Jadownikach Podgórnych
Ks. prałat dr Antoni Koterla – ze stanowiska prorektora ds. administra-cyjno-gospodarczych i funkcji dydaktycznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie
Ks. Stefan Kulig – ze stanowiska proboszcza w Lichwinie
Ks. Lucjan Morawski – z funkcji wicedziekana dekanatu zakliczyńskiego
Ks. Marian Mordarski – ze stanowiska proboszcza w Skrzyszowie i funkcji dziekana dekanatu Tarnów–Wschód
Ks. prałat Władysław Pi±tek – z funkcji wicedziekana dekanatu ujano-wickiego
Ks. Adam Plichta – ze stanowiska proboszcza w Siedlcach
Ks. mgr Zbigniew Skumiel – ze stanowiska proboszcza w Ple¶nej
Ks. prałat mgr Michał Sopata – ze stanowiska proboszcza w Ciężkowicach i funkcji dziekana dekanatu ciężkowickiego
Ks. Adam Stanaszek – ze stanowiska proboszcza w Trzcianie k. Mielca
Ks. mgr Paweł Tyrawski – ze stanowiska proboszcza w ¦winiarsku
Ks. Kazimierz Wal – ze stanowiska proboszcza w Szarwarku
Ks. prałat Jan Zieliński – ze stanowiska proboszcza parafii MB Bolesnej w Nowym S±czu

Zamianowani proboszczamiKs. mgr Jan Bajor z Żelazówki – w Siedlcach
Ks. mgr Józef Bobowski z Paszczyny – w Ple¶nej
Ks. Zdzisław Gniewek z Samocic – w Skrzyszowie
Ks. mgr Tadeusz Górka z NiedĽwiedzy – w Jadownikach Podgórnych
Ks. dr Andrzej Jedynak z Chotowej – w Gromniku
Ks. Mieczysław Kosakowski z Grabna – w Samocicach
Ks. prałat dr Antoni Koterla z Tarnowa – w parafii MB Bolesnej w Nowym S±czu
Ks. mgr Emil Matysik ze Zdrochca – w Smęgorzowie
Ks. lic. Jan Mikulski z Woli Przemykowskiej – w parafii ¶w. Maksymiliana M. Kolbego w Tarnowie
Ks. mgr Marian Urbański z Gawłowa – w Grabnie

Zamianowani administratorami parafiiKs. Antoni Bielak, wikariusz z parafii MB Bolesnej w Limanowej – w Męcinie
Ks. mgr Stanisław Biskup, wikariusz z Wilczysk – w Zdrochcu
Ks. Stanisław Dudek, wikariusz z Jadownik Podgórnych – w NiedĽwiedzy
Ks. mgr Stefan Gardoń, wikariusz z Tęgoborza – w Żelazówce
Ks. mgr Janusz Halik, duszpasterz z Łososiny Górnej – w Szarwarku
Ks. mgr Józef Hołyst, wikariusz z Jastrzębi – w BrzeĽnicy k. Bochni
Ks. mgr Marian Hyjek, wikariusz z Rudki – w Woli Przemykowskiej
Ks. mgr Jan Kwarciński, wikariusz z D±browy Tarnowskiej – w Lichwinie
Ks. Józef Makowski, wikariusz z Ciężkowic – w ¦winiarsku
Ks. Andrzej Mikulski, wikariusz z Ł±kty – w Chotowej
Ks. Tadeusz Nowak, wikariusz z Rytra – w Gawłowie
Ks. Adam Wojciechowski, wikariusz z D±browy Tarnowskiej – w Trzemesnej

Inne nominacjeKs. dr Wiesław Lechowicz – kapelanem i sekretarzem osobistym Biskupa Tarnowskiego
Ks. mgr Władysław Midura – wicedziekanem dekanatu ujanowickiego
Ks. Władysław Mucha – wicedziekanem dekanatu zakliczyńskiego
Ks. Zbigniew Szostak – diecezjalnym duszpasterzem głuchoniemych
Ks. mgr Jan Wnęk – dyrektorem Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Ciężkowicach

Zmiany w¶ród Księży wikariuszyBochnia, ¶w. Mikołaja:
– ks. mgr Stanisław Kowalik ze Starego Wi¶nicza
– ks. mgr Stanisław Ł±tka z Łososiny Górnej
– ks. mgr Paweł Mikulski z Ple¶nej
Bolesław:
– ks. mgr Marek Bach z Przeczycy
– ks. mgr Marek Wojnarowski z Zawady k. Dębicy
Borki – ks. mgr Tadeusz Sępek z Łużnej
Bru¶nik – ks. mgr Jan Tomczyk z Przecławia
Brzesko, Miłosierdzia Bożego – ks. mgr Krzysztof Tworzydło, bł. Karoliny
BrzeĽnica k. Bochni – ks. mgr Grzegorz Sowa z Okocimia
BrzeĽnica k. Dębicy – ks. mgr Stanisław Kita z Tarnowa-Katedry
Bystra – ks. Józef Jeleń z Grybowa
Chełm – ks. mgr Paweł Wrzos z Mielca, ¶w. Mateusza
Chorzelów – ks. mgr Kazimierz Ligęza z Mikluszowic
Cikowice:
– ks. mgr Stanisław Mikołajczyk z BrzeĽnicy k. Dębicy
– ks. mgr Stanisław Stasiak z Rzepiennika Biskupiego
Czarna – ks. Czesław Bachula z Siedlec
Czchów – ks. mgr Piotr Witecki z Radłowa
Czermna – ks. mgr Grzegorz Ochał z Bystrej
D±browa Tarnowska:
– ks. mgr Krzysztof Duda z Królówki
– ks. mgr Józef Rusnarczyk z Iwkowej
– ks. mgr Andrzej Sobol z Woli Rzędzińskiej
– ks. mgr Zbigniew Szewczyk z Ryglic
Dębica, MB Anielskiej – ks. mgr Andrzej Wolanin z Żabna
Dębica, Miłosierdzia Bożego:
– ks. mgr Piotr Boraca z Krynicy Dolnej
– ks. mgr Adam Chmiel z Pogwizdowa
– ks. mgr Zbigniew Smołkowicz z Grobli
– ks. mgr Józef Szczę¶niak z Wietrzychowic
Dębica-Latoszyn – ks. lic. Tadeusz Kubala z D±browy Tarnowskiej
Długołęka-¦wierkla – ks. Roman Michura z Cikowic
Dobra:
– ks. Stanisław Góral, po powrocie z pracy w z duszpasterstwie wojskowym
– ks. Marian Kuk z Nowego S±cza-Biegonic
Gołkowice – ks. mgr Jacek Zagórowski z Ropy
Grobla – ks. Dariusz Mikowski ze Starej Wsi
Grybów – ks. mgr Krzysztof Smoroński z Bobowej
Iwkowa – ks. Jan W±chała ze Szczucina
Jastrzębia – ks. mgr Tomasz Majchrzak z Męciny
Jazowsko – ks. mgr Krzysztof Jaskułka z Szalowej
Jurków – ks. mgr Paweł Paj±k z Mielca, Ducha ¦więtego
Korzenna – ks. mgr Jan Panek z Krynicy NMP Wniebowziętej
Królowa Górna – ks. Wiesław Majca z Borku
Królówka – ks. Jan Kaczmarczyk z Zabrnia
Krużlowa – ks. mgr Kazimierz Koszyk z Bolesławia
Krynica Dolna – ks. mgr Leszek Babraj ze Skrzydlnej
Krynica, NMP Wniebowziętej:
– ks. mgr Wojciech Rzemiński z Niedomic
– ks. mgr Ryszrad Sorota z Olesna
Limanowa, MB Bolesnej – ks. mgr Jerzy Borczewski z Nowego S±cza, ¶w.  Kazimierza
Limanowa-Sowliny:
– ks. mgr Mariusz Jachymczak z Dębna
– ks. Emil Myszkowski z D±browy Tarnowskiej
Ł±kta – ks. Józef Ciejka ze Szczawnicy
Łososina Dolna – ks. mgr Zbigniew Stachura z Czermnej
Łososina Górna – ks. mgr Edward Kęska po powrocie z pracy duszpaster-- skiej w Niemczech
Mielec, Ducha ¦więtego:
– ks. mgr Zbigniew Biernat z Jurkowa
– ks. mgr Waldemar Ciosek z Krynicy NMP Wniebowziętej
Mielec, ¶w. Mateusza:
– ks. mgr Marek Dzień z Lipnicy Murowanej
– ks. mgr Marian Górowski z Tropia
Mielec, MB Nieust. Pomocy – ks. mgr Krzysztof Dynarowicz z Gołkowic
Mielec-Rzochów – ks. mgr Marek K±dzielawa z Ochotnicy Dolnej
Nawojowa – ks. mgr Paweł Bartula z Łukowicy
Nieczajna – ks. mgr Antoni Soja z Trzciany k. Bochni
Nowy S±cz, MB Niepokalanej – ks. mgr Ireneusz Neznal z Paszyna
Nowy S±cz, ¶w. Heleny – ks. mgr Kazimierz Pawłowski z Bochni, ¶w.
Pawła
Nowy S±cz, ¶w. Kazimierza:
– ks. mgr Wacław Barna¶ z Tarnowa, Dobrego Pasterza
– ks. mgr Paweł PaĽdzioch z Laskowej
Nowy S±cz, ¶w. Małgorzaty – ks. mgr Jacek Siewiora z Wojakowej
Nowy S±cz, ¶w. Rocha – ks. mgr Grzegorz Olszak z Gawłowa
Nowy S±cz-Biegonice – ks. Zdzisław Socha ze Straszęcina
Ochotnica Dolna – ks. Stanisław Le¶niak z Bochni, ¶w. Mikołaja
Olesno – ks, mgr Zenon Macko z Tarnowa, Dobrego Pasterza
Paszyn – ks. Józef Nowak z Tymbarku
Piwniczna Zdrój – mgr Damian Kostrzewa z ŻeleĽnikowej
Pogwizdów – ks. mgr Janusz Kiełbasa z Dębicy, Miłosierdzia Bożego
Por±bka Uszewska – ks. mgr Kazimierz Soleński z Dobrej
Przecław – ks. mgr Jacek Kmiecik z Por±bki Uszewskiej
Przeczyca – ks. Stanisław Oleksyk z Góry ¶w. Jana
Radłów – ks. mgr Piotr Fiksak z Lubziny
Ropa – ks. mgr Bogusław Maciaszek z Bochni, ¶w. Mikołaja
Ryglice – ks. mgr Mikołaj Piec z Żegociny
Rytro – ks. mgr Marek Gał z Ł±cka
Rzepiennik Biskupi – ks. mgr Jan Król z Bru¶nika
Siedlce – ks. mgr Franciszek Gr±dalski z Czarnej
Skrzydlna – ks. mgr Albert Urba¶ z Wysowej
Stara Wie¶ – ks. mgr Mariusz Nosal z Lisiej Góry
Szczawa – ks. mgr Krzysztof Jarmuła z Tarnowa-Katedry
Szczawnica – ks. Adam Urbański z Dębicy, MB Anielskiej
Szczucin – ks. mgr Adam Wyrwa z Korzennej
Szczurowa – ks. mgr Roman Koza z Limanowej, MB Bolesnej
Tarnowiec – ks. mgr Jerzy Bulsa z Nowego S±cza, ¶w. Kazimierza
Tarnów-Katedra:
– ks. mgr Grzegorz RzeĽwicki z Nowego S±cza, ¶w. Heleny
– ks. mgr Mariusz Żaba z Nowego S±cza, ¶w. Rocha
Tarnów, NSPJ – ks. mgr Antoni Lelito ze Szczepanowa
Tarnów, Chrystusa Dobrego Pasterza – ks. mgr Piotr Kluk z Rzezawy
Tarnów, bł. Karoliny – ks. mgr Krzysztof Orzeł z Szerzyn
Tęgoborze – ks. dr Edward Kabat ze Skrzyszowa
Tropie – ks. mgr Henryk Sł±ba z Jazowska
Tylicz – ks. mgr Paweł Dudek z Borzęcina
Tymbark – ks. mgr Grzegorz Skorupa z Dębicy, Miłosierdzia Bożego
Wadowice Dolne – ks. Józef Schab z Nieczajnej
Wielogłowy – ks. mgr Andrzej Kędryna z Tylicza
Wilczyska – ks. mgr Stanisław K±dziołka z Wadowic Dolnych
Wola Rzędzińska – ks. mgr Tadeusz Pacyna z Limanowej MB Bolesnej
Wysowa – ks. mgr Jacek Kupiec z Bolesławia
Zaborów – ks. Kazimierz Piekarski z Zasowa
Zabrnie – ks. mgr Janusz Ul z Nawojowej
Zasów – ks. mgr Czesław Mazur z Zaborowa
Zawada k. Dębicy – ks. mgr Józef Rosiek z Królowej Górnej
Żabno:
– ks. mgr Adam Malczyński z Łososiny Dolnej
– ks. mgr Robert Zaj±c z Kamionki Wielkiej
ŻeleĽnikowa – ks. mgr Andrzej Nowak z Piwnicznej Zdroju

Kapłani skierowani do pracy duszpasterskiej poza Diecezj±Ks. mgr Marek Mierzyński, wikariusz w parafii Limanowa-Sowliny – do Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski
Ks. mgr Antoni Mulka, wikariusz w parafii Krzyża ¦więtego w Dębicy – do współpracy z dyrektorem krajowym Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie
 

A n g l i a
Ks. mgr Stanisław Maciuszek, proboszcz w Męcinie

C z e c h y  – diec. Ostrawsko-Opawska
Ks. mgr Bogusław Gryglewski, wikariusz w parafii Szczawa

F r a n c j a  – Polska Misja Katolicka w Paryżu
Ks. mgr Józef Bodziony, wikariusz w parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie

N i e m c y  –  (diec. Hildeshaim)
Ks. mgr Andrzej Bernady, wikariusz w Cikowicach
Ks. mgr Mieczysław Kamionka, wikariusz w parafii MB Niepokalanej w Nowym S±czu

S t a n y   Z j e d n o c z o n e
Ks. mgr Janusz Burzawa, wikariusz w parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy
Ks. mgr Tadeusz Górka, wikariusz w parafii Naj¶w. Serca Pana Jezusa w Tarnowie

Kapłani skierowani na studiaKs. mgr Piotr Drewniak, wikariusz w Łysej Górze – KUL
Ks. lic. Stefan Irla, referent duszpasterstwa młodzieży – Innsbruck
Ks. lic. Jerzy Smoleń, wikariusz w Tarnowcu – KUL
Ks. mgr Jacek Wrona, wikariusz w Grybowie – KUL

Neoprezbiterzy otrzymali placówkiKs. mgr Adamczyk Jan – Szalowa
Ks. mgr Bajor Piotr – Bochnia, ¶w. Pawła Ap.
Ks. mgr Bednarek Bogumił – Sufczyn
Ks. mgr Bociek Janusz – Gawłów
Ks. mgr Bogusz Piotr – Żegocina
Ks. mgr Buras Dariusz – Rzezawa
Ks. mgr Cebula Paweł – Lisia Góra
Ks. mgr Chełmecki Marian – Nowy S±cz, ¶w. Heleny
Ks. mgr Duda Paweł – Tarnów-Klikowa
Ks. mgr Duda Stanisław – Dębno
Ks. mgr Dynak Adam – Szerzyny
Ks. mgr Franczyk Krzysztof –
Ks. mgr Gawełda Piotr – Grybów
Ks. mgr GołyĽniak Grzegorz – Kamionka Wielka
Ks. mgr Jawor Marek –
Ks. mgr Kilian Mirosław – Skrzyszów
Ks. mgr Kmieć Mariusz – Łużna
Ks. mgr Krępa Marcin – Tarnów, bł. Karoliny
Ks. mgr Kwiek Jacek – Mikluszowice
Ks. mgr Laska Paweł – Jadowniki Podgórne
Ks. mgr Lelito Adam – Niedomice
Ks. mgr Lelito Janusz – Rudka
Ks. mgr Lichoń Antoni – Ł±cko
Ks. mgr Łabuda Piotr – Jasień
Ks. mgr Mamak Piotr – Stary Wi¶nicz
Ks. mgr Marcinkiewicz Edward – Ple¶na
Ks. mgr Ma¶ko Sylwester – Góra ¶w. Jana
Ks. mgr Michalik Tadeusz – Okocim
Ks. mgr Mirek Krzysztof –
Ks. mgr Mucha Piotr – Lipnica Murowana
Ks. mgr Mytych Dariusz – Bobowa
Ks. mgr Mytych Dariusz – Grybów
Ks. mgr Nalepa Piotr – Łososina Górna
Ks. mgr Olszak Stanisław – Przeczyca
Ks. mgr Osiński Piotr – Limanowa, MB Bolesnej
Ks. mgr Romanowski Andrzej – Tarnów, Chrystusa Dobrego Pasterza
Ks. mgr Rusin Zbigniew – Lubzina
Ks. mgr Sapalski Krzysztof – Wietrzychowice
Ks. mgr Siewiera Bogdan – Laskowa
Ks. mgr Szkarłat Krzysztof – Trzciana k. Bochni
Ks. mgr ¦migacz Maciej – Łukowica
Ks. mgr Tabor Roman – Wola Rzędzińska
Ks. mgr Trojan Grzegorz – Szczepanów
Ks. mgr Urban Artur – Borzęcin
Ks. mgr Wa¶ko Krzysztof – Uszew
Ks. mgr Wawrzyniak Piotr – Straszęcin
Ks. mgr Wielgosz Zbigniew – Łysa Góra
Ks. mgr Wolak Wojciech – Borowa k. Mielca
Ks. mgr Wrona Piotr – Wojakowa
Ks. mgr Żuchowski Mirosław – Męcina
Zmiany w¶ród duchowieństwa zakonnego

Zwolnieni:


Ks. Andrzej Dębski SAC – z obowi±zków wikariusza w Białej Niżnej
Ks. Marek Iwański SCJ – z obowi±zków wikariusza we Florynce
Ks. Adam Kaganek CM – z obowi±zków wikariusz w parafii ¦więtej Rodziny w Tarnowie
O.  Marek Mirus CSsR – z obowi±zków wikariusza w parafii Nawiedzenia NMP w Tuchowie
Ks. Jacek Siepsiak SI – z obowi±zków wikariusz w parafii Naj¶w. Serca Pana Jezusa w Nowym S±czu
Ks. Stanisław Wanat SCJ – z obowi±zków wikariusza w Binczarowej

Zamianowani:


Ks. mgr Aleksander Bandura CM – wikariuszem w parafii ¦więtej Rodziny w Tarnowie
Ks. Superior mgr Tadeusz Bańkowski COr – proboszczem nowo utworzonej parafii ¶w. Krzyża i ¶w. Filipa Neri w Tarnowie
Ks. Antoni B±k SCJ – wikariuszem w Binczarowej
Ks. Janusz Cechowy SI – wikariuszem w parafii Naj¶w. Serca Pana Jezusa w Nowym S±czu
Ks. Ireneusz Łukanowski SAC – wikariuszem w Białej Niżnej
O.  Leszek Pabian CSsR –  wikariuszem w parafii Nawiedzenia NMP w Tuchowie
Ks. mgr Edwin Przeszłowski COr – wikariuszem w nowo utworzonej parafii ¶w. Krzyża i ¶w. Filipa Neri w Tarnowie
Ks. Artur Wójcikowski SCJ – wikariuszem we Florynce
Ks. mgr Rafał Zieliński COr – wikariuszem w nowo utworzonej parafii ¶w. Krzyża i ¶w. Filipa Neri w Tarnowie