GODNOŚCI – ZWOLNIENIA – NOMINACJE

Godności diecezjalne: 

 • Ks.   mgr Stanisław Cyran – Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej w Bochni;
 • Ks.   mgr Tadeusz Górka – Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej w Bochni;
 • Ks.   mgr Józef Kaczmarski – Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej w Bochni;
 • Ks.   mgr Leszek Kozioł – Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej w Bochni;
 • Ks.   mgr Jan Rybak – Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej  w Bochni;
 • Ks.   mgr Józef Urbaniak – Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej w Bochni;
 • Ks.   Stanisław Biernat – Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej  w Nowym Sączu;
 • Ks.   mgr Mirosław Gucwa – Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu;
 • Ks.   mgr Franciszek Kuczek – Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu;
 • Ks.   Jan Ligas – Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu;
 • Ks.   mgr Tadeusz Machał – Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu;
 • Ks.   mgr Władysław Mucha – Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu;
 • Ks.   mgr Antoni Myjak – Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu;
 • Ks.   mgr Andrzej Rams – Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu;
 • Ks.   mgr Zygmunt Warzecha – Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu.

Zwolnienia i rezygnacje: 

 • Ks.   mgr Adam Chmiel – z funkcji dekanalnego duszpasterza nauczycieli  i wychowawców w dekanacie Łużna;
 • Ks.   Stanisław Chrzan – z funkcji dekanalnego ojca duchownego w dekanacie Bobowa;
 • Ks.   mgr Józef Ciejka – z funkcji dekanalnego referenta misyjnego w dekanacie Żabno;
 • Ks.   dr Marek Krupa – z urzędu notariusza dekanatu Bochnia-Zachód;
 • Ks.   Józef Mularz – z funkcji członka diecezjalnego zespołu duszpasterstwa ludzi pracy;
 • Ks.   mgr Józef Rosiek – z funkcji dekanalnego referenta misyjnego w dekanacie Pilzno;
 • Ks.   mgr Kazimierz Skrobot – z funkcji dekanalnego duszpasterza nauczycieli i wychowawców w dekanacie Ołpiny; z funkcji dekanalnego wizytatora nauki religii w dekanacie Ołpiny;
 • Ks.   mgr Piotr Witecki – z funkcji dekanalnego duszpasterza nauczycieli  i wychowawców w dekanacie Ciężkowice;
 • Ks.   mgr Andrzej Wolanin – z funkcji kapelana Szpitala Miejskiego  w Dębicy.

Nominacje Konferencji Episkopatu Polski: 

 • Ks.   dr Józef Kloch – konsultorem Rady Konferencji Episkopatu Polski  ds. Środków Społecznego Przekazu;
 • Ks.   dr Janusz Paciorek – konsultorem Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji.

Nominacje: 

 • Ks.   mgr Andrzej Berdzik – dekanalnym duszpasterzem nauczycieli i wychowawców w dekanacie Ciężkowice;
 • Ks.   mgr Józef Drabik – członkiem diecezjalnego zespołu duszpasterstwa ludzi pracy;
 • Ks.   dr Leszek Durlak – notariuszem dekanatu Bochnia-Zachód;
 • Ks.   dr Tomasz Kudroń – delegatem Biskupa Tarnowskiego w Radzie Administracyjnej WTST;
 • Ks.   mgr Marian Kujda – dekanalnym referentem misyjnym w dekanacie Żabno;
 • Ks.   mgr Edward Litak – dekanalnym ojcem duchownym w dekanacie Bobowa;
 • Ks.   mgr Stanisław Mikołajczyk – dekanalnym duszpasterzem nauczycieli  i wychowawców w dekanacie Ołpiny;
 • Ks.   mgr Emil Myszkowski – dekanalnym duszpasterzem nauczycieli i wychowawców w dekanacie Łużna;
 • Ks.   mgr Adam Nika – kapelanem Szpitala Miejskiego w Dębicy;
 • Ks.   mgr Kazimierz Pszeniczny – dekanalnym wizytatorem nauki religii  w dekanacie Ołpiny;
 • Ks.   mgr lic. Zenon Tomasiak – dekanalnym referentem misyjnym w dekanacie Pilzno;
 • Ks.   mgr Andrzej Wolanin – dyrektorem Domu Księży Emerytów w Tarnowie, ul. Starodąbrowska 33.

Tytuły naukowe: 

Ks.   dr Marek Krupa – doktor teologii w zakresie katolickiej nauki społecznej, na podstawie rozprawy Rozwiązanie kwestii głodu w świecie  w świetle zasad katolickiej nauki społecznej, w dniu 6 listopada 2009 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II  w Krakowie.


CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Komunikaty

Katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem,  w której zginął Prezydent Polski wraz z 95 osobami

 Dekrety i zarządzenia

Z życia diecezji

CZĘŚĆ II: FORMACYJNO-PASTORALNA

Opracowania

Refleksje związane z Rokiem Kapłańskim