KALENDARIUM

11 marca 2010
Tarnów – spotkanie Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

28 marca 2010
Tarnów – diecezjalne uroczystości XXV Światowego Dnia Młodzieży.

10 kwietnia 2010
Limanowa – diecezjalne uroczystości Święta Caritas.

13-15 kwietnia 2010
Tarnów, Gródek nad Dunajcem – wizyta Rady Kapłańskiej z diecezji Hildesheim z ks. bpem Norbertem Trelle.

29 kwietnia 2010
Tarnów, Wyższe Seminarium Duchowne, bazylika katedralna – Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.

1 maja 2010
Jasna Góra – Ogólnopolska Pielgrzymka Duchowieństwa.

22 maja 2010
Ciężkowice, Dębica (parafia Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej), Przyszowa – święcenia diakonatu.

27 maja 2010
Tarnów, Wyższe Seminarium Duchowne – sesja księży dziekanów.

29 maja 2010
Tarnów, bazylika katedralna – święcenia prezbiteratu.

4-11 czerwca 2010
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej – wizyta duszpasterska biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca.


CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Komunikaty

Katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem,  w której zginął Prezydent Polski wraz z 95 osobami

 Dekrety i zarządzenia

Z życia diecezji

CZĘŚĆ II: FORMACYJNO-PASTORALNA

Opracowania

Refleksje związane z Rokiem Kapłańskim