Modlitwa Biskupa Tarnowskiego  za ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem
- (Tarnów – Urząd Wojewódzki, 15 kwietnia 2010 r.)

Boże Ojcze,
Stworzycielu,
Panie nieba i ziemi,
który pochyliłeś się nad prochem,
by uczynić zeń człowieka i tchnąć w niego życie,
wejrzyj na tych,
których tak nagle i niespodziewanie dla nas wezwałeś do Siebie.
Pozwól im zamieszkać w Twoim Domu
i cieszyć się radością dzieci,
które przeszły przez ciemną dolinę śmierci,
by powrócić w przestrzeń Twej ojcowskiej miłości.
Niech na zielonych łąkach istnienia napełnia ich Twój bezbrzeżny pokój.

Boże Synu,
Odkupicielu,
któryś przez swoje Wcielenie zjednoczył się z każdym z nas,
a na drzewie krzyża zwyciężyłeś śmierć i darowałeś nam życie,
spójrz na tych, którzy w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem
przeszli przez bolesną bramę śmierci.
Przez tajemnicę Twojej Paschy
doprowadź zmarłych do niebiańskiego Jeruzalem,
gdzie każda łza jest otarta,
gdzie śmierci już nie ma ani żałoby, ni krzyku i trudu.
Ty, który jesteś Alfą i Omegą,
Początkiem i Końcem,
Sensem ludzkiej historii,
zmiłuj się nad nimi, nie pamiętaj złego.
Bądź dla nich Drogą, Prawdą i Życiem.

Boże Duchu Święty,
który jesteś sprawcą naszych powtórnych narodzin,
udziel tragicznie zmarłym łaski bycia drzewem zasadzonym nad rzeką  wody życia.
Niech w niebiańskim Jeruzalem ogarnia ich Twe światło
i ucisza niespokojne serca odpoczynkiem bez końca.

Ty, który jesteś Pocieszycielem posłanym przez Ojca i Syna, bądź naszym Przewodnikiem,
daj także nam, rodzinom tragicznie zmarłych, ich przyjaciołom i znajomym, wierzącym
i wszystkim Polakom godzić się z bolesną utratą,
podejmować trud budowy nowej braterskiej komunii.
Niech ożywia nas Twoje światło na drogach ku życiu wiecznemu,
gdzie spotkamy tych, co odeszli przed nami.

O wszystkie dary i łaski, prosimy Cię, Ojcze pełen miłosierdzia,
który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

 

 

CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Komunikaty

Katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem,  w której zginął Prezydent Polski wraz z 95 osobami

 Dekrety i zarządzenia

Z życia diecezji

CZĘŚĆ II: FORMACYJNO-PASTORALNA

Opracowania

Refleksje związane z Rokiem Kapłańskim