List gratulacyjny Biskupa Tarnowskiego  wraz z Biskupami Pomocniczymi  do abp. Józefa Kowalczyka, w związku z nominacją  na Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Prymasa Polski

Ekscelencjo, Księże Prymasie!

Wraz z Biskupami Pomocniczymi, tarnowskim prezbiterium, osobami konsekrowanymi i wiernymi świeckimi przesyłam gratulacje w związku  z papieską nominacją Waszej Ekscelencji na Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Prymasa Polski. To wielki zaszczyt i zarazem wielka radość dla Kościoła tarnowskiego, w którym zrodziło się życie i powołanie Dostojnego Księdza Prymasa. Z wdzięcznością odczytujemy kartę, jaką zapisał Ksiądz Arcybiskup w historii swojej macierzystej diecezji. Za wszelką życzliwość wobec Kościoła tarnowskiego pragniemy szczególnie podziękować. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie inicjatywy, zainteresowanie, duszpasterską aktywność, ubogacanie nas słowem Bożym i Eucharystią.

Żywym "pomnikiem" troski Waszej Ekscelencji o wiernych Kościoła tarnowskiego jest ciągle rozwijający się Dom Opieki dla Niepełnosprawnych w Jadownikach Mokrych – to wielkie dzieło i znak wyobraźni miłosierdzia Księdza Arcybiskupa.

Gratulacje, słowa wdzięczności i serdeczne życzenia owocnej posługi Kościołowi w Gnieźnie i w Polsce łączymy z modlitwą, którą pragniemy towarzyszyć Waszej Ekscelencji, wspierając Go w codziennym trudzie pasterskiej służby. Niech Bóg, przez przyczynę świętych patronów naszej Ojczyzny: Wojciecha i Stanisława obficie udziela Księdzu Prymasowi potrzebnych mocy i sił po najdłuższe lata.

Do niniejszego listu dołączamy Komunikat Biskupa Tarnowskiego informujący diecezjan o nominacji nowego Prymasa Polski.

Tarnów, 8 maja 2010 r., w uroczystość św. Stanisława BM

 

Z wyrazami szacunku i więzi

† Wiktor Skworc
Biskup Tarnowski

 † Władysław Bobowski
† Wiesław Lechowicz

† Andrzej Jeż

 


CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Komunikaty

Katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem,  w której zginął Prezydent Polski wraz z 95 osobami

 Dekrety i zarządzenia

Z życia diecezji

CZĘŚĆ II: FORMACYJNO-PASTORALNA

Opracowania

Refleksje związane z Rokiem Kapłańskim