Telegram do Benedykta XVI od uczestników Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kapłanów

Umiłowany Ojcze Święty!

Z duchowej stolicy Polski, Częstochowy, słowa synowskiego oddania kierują do Ciebie polscy kapłani diecezjalni i zakonni, diakoni i alumni seminariów duchownych. Przybyliśmy tu razem z naszymi biskupami w pielgrzymce polskiego duchowieństwa w Roku Kapłańskim, aby zawierzyć nasze życie i posługę Chrystusowi, Najwyższemu Kapłanowi, przez ręce Maryi, Matki Kapłanów, w Jej jasnogórskim sanktuarium.  

Pod przewodnictwem przedstawiciela Waszej Świątobliwości, ks. kard. Cláudio Hummesa, prefekta Kongregacji ds. Duchowieństwa, sprawujemy Eucharystię, dzięki której żyje i wypełnia swoje posłannictwo cały Kościół i każdy kapłan. Zgromadzeni w Duchu Świętym prosimy Ojca bogatego w miłosierdzie, aby Rok Kapłański przyniósł obfite owoce wierności kapłanów na wzór wierności Chrystusa, "Wiernego Świadka" (Ap 1,5) Bożej Miłości i Prawdy.  

Na ołtarzu Chrystusowej Ofiary składamy jako wotum Księgę z nazwiskami prawie trzech tysięcy polskich kapłanów męczenników, którzy stali się świadkami wiary w mrocznych czasach totalitaryzmów XX wieku.

Dziękujemy Ci, Ojcze Święty, za skierowane do nas słowo umocnienia świadczące o tym, że jesteś ze swoimi kapłanami. Także i my jesteśmy z Tobą i wspieramy Cię naszą solidarną modlitwą. Razem z Tobą chcemy być sługami Chrystusowej radości i wspierać Cię w niesieniu Chrystusowego Krzyża, dopełniając "udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół" (Kol 1,24). Pragniemy całym naszym życiem świadczyć, że Bóg jest Miłością, umacniać w ludziach nadzieję zbawienia i dawać świadectwo miłości w prawdzie.  

Częstochowa – Jasna Góra, 1 maja 2010 r.

Z synowskim oddaniem:
Prezbiterzy, diakoni i alumni ze swoimi biskupami
zgromadzeni na pielgrzymce polskiego duchowieństwa

 

 

 

 


CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Komunikaty

Katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem,  w której zginął Prezydent Polski wraz z 95 osobami

 Dekrety i zarządzenia

Z życia diecezji

CZĘŚĆ II: FORMACYJNO-PASTORALNA

Opracowania

Refleksje związane z Rokiem Kapłańskim