Kapłani zmarli w 2009 roku

Ks. mgr lic. Marian Grzanka, s. Piotra i Marii Rybińskiej, urodził się 22 października 1934 roku w Zdziarcu. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w Tarnowie w 1953 roku, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W dniu 29 czerwca 1958 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Piwniczna (od 8 listopada 1958 roku), Pilzno (od 24 listopada 1961 roku) i Brzesko – NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła (od 5 marca 1965 roku). Od 1970 roku sprawował obowiązki rektora w Niedomicach, a od 1978 roku pełnił urząd pierwszego proboszcza parafii Niedomice. W latach 1991-2004 pełnił urząd proboszcza parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach. Przez wiele lat pełnił obowiązki diecezjalnego duszpasterza robotników i członka diecezjalnej Komisji Sztuki Kościelnej. Ponadto sprawował też urząd wicedziekana, a następnie dziekana dekanatu Tarnów-Zachód. Po przejściu na emeryturę pozostał w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach jako rezydent. W 1996 roku został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu.

Zmarł 1 stycznia 2009 roku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 8 stycznia w kościele parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach, po których złożono ciało Zmarłego na cmentarzu komunalnym w Tarnowie-Mościcach. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył biskup Wiktor Skworc.

Ks. Mieczysław Stal, s. Piotra i Marii Waśniowskiej, urodził się 16 czerwca 1924 roku w Borku. W 1948 roku złożył egzamin dojrzałości w Brzesku, a następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W dniu 3 maja 1953 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Pilzno (od 10 września 1953 roku), Mikluszowice (od 31 sierpnia 1957 roku) i Tymowa (od 1 sierpnia 1962 roku). W latach 1965–1996 pełnił urząd proboszcza parafii Tymowa. Ponadto przez kilkanaście lat sprawował obowiązki wicedziekana dekanatu Czchów. Po przejściu na emeryturę pozostał w parafii Tymowa jako rezydent. W 2005 roku zamieszkał w Domu Księży Emerytów przy ul. Pszennej 7 w Tarnowie.

Zmarł 5 stycznia 2009 roku. Po Mszy św. pogrzebowej, celebrowanej w kościele parafialnym w Tymowej w dniu 9 stycznia, ciało Zmarłego złożono na miejscowym cmentarzu. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył biskup Władysław Bobowski.

Ks. Jan Mikrut, s. Augustyna i Marii Świerczek, urodził się 8 sierpnia 1938 roku w Jodłowej. W 1956 roku złożył egzamin dojrzałości w Jodłowej, a następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W dniu 29 czerwca 1963 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jerzego Ablewicza.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Nowa Jastrząbka (od 31 lipca 1963 roku) i Żabno (od 11 września 1965 roku). W latach 1966-1978 mieszkał w Domu Księży Emerytów przy ul. Starodąbrowskiej w Tarnowie. Od 1978 roku przebywał w parafii Jodłowa jako rezydent.

Zmarł 22 stycznia 2009 roku. Po Mszy św. pogrzebowej, celebrowanej w kościele parafialnym w Jodłowej w dniu 26 stycznia, ciało Zmarłego złożono na miejscowym cmentarzu. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył biskup Wiesław Lechowicz.

Ks. Andrzej Kuźma, s. Józefa i Emilii Włudyka, urodził się 6 listopada 1929 roku w Rajbrocie. W 1950 roku złożył egzamin dojrzałości w Bochni, a następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W dniu 29 czerwca 1955 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Pilzno (od 8 września 1956 roku), Kamionka Wielka (od 20 lipca 1959 roku), Zagórzany (od 20 lipca 1960 roku), Gorlice (od 6 lipca 1962 roku) i Kamionka Wielka (od 1 kwietnia 1964 roku). W latach 1965-1987 pełnił urząd najpierw wikariusza ekonoma, a następnie (od 1971 roku) proboszcza parafii Bucze. Ponadto przez kilka lat sprawował obowiązki notariusza dekanatu Brzesko. W latach 1987-1991 pełnił urząd proboszcza parafii Szczepanowice. Od 1993 roku przebywał w parafii Rajbrot jako rezydent.

Zmarł 18 lutego 2009 roku. Po Mszy św. pogrzebowej, celebrowanej w kościele parafialnym w Rajbrocie w dniu 20 lutego, ciało Zmarłego złożono na miejscowym cmentarzu. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył biskup Władysław Bobowski.

Ks. Stanisław Szostek, s. Józefa i Pauliny Bieniek, urodził się 6 maja 1933 roku w Buczkowie. W 1953 roku złożył egzamin dojrzałości w Czechowicach-Dziedzicach, a następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W dniu 26 czerwca 1960 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Jurków koło Limanowej (od 20 lipca 1960 roku), Rzepiennik Biskupi (od 1 sierpnia 1963 roku), Wietrzychowice (od 21 czerwca 1968 roku), Szynwałd (od 24 czerwca 1970 roku) i Kąclowa (od 8 sierpnia 1972 roku). W latach 1977-1993 pełnił urząd proboszcza parafii Kąclowa. Po złożeniu rezygnacji z urzędu proboszcza zamieszkał w Domu Księży Emerytów przy ul. Pszennej 7 w Tarnowie.

Zmarł 28 lutego 2009 roku. Po Mszy św. pogrzebowej, celebrowanej w kościele parafialnym w Kąclowej w dniu 3 marca, ciało Zmarłego złożono na cmentarzu w Czechowicach-Dziedzicach. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył biskup Wiesław Lechowicz.

Ks. Stanisław Płaza, s. Władysława i Janiny Siwek, urodził się 5 stycznia 1934 roku w Ryglicach. W 1951 roku złożył egzamin dojrzałości w Zgorzelcu, a następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W dniu 23 czerwca 1957 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Wilczyska (od 10 lipca 1957 roku), Uście Gorlickie (od 8 sierpnia 1960 roku), Zasów (od 23 listopada 1960 roku), Łęg Tarnowski (od 18 lipca 1962 roku), Tropie (od 1 sierpnia 1965 roku), Brzeźnica koło Dębicy (od 12 sierpnia 1968 roku), Paleśnica (od 20 czerwca 1972 roku do 9 czerwca 1973 roku), Radgoszcz – św. Kazimierza (od 10 października 1973 roku) i Nagoszyn (od 14 września 1976 roku do 4 kwietnia 1978 roku).

Zmarł 25 marca 2009 roku. Po Mszy św. pogrzebowej, celebrowanej w kościele parafialnym w Ryglicach w dniu 27 marca, ciało Zmarłego złożono na miejscowym cmentarzu. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył biskup Władysław Bobowski.

Ks. mgr Jerzy Grabiec, s. Michała i Stanisławy Gil, urodził się 18 kwietnia 1935 roku w Mościcach. W 1952 roku złożył egzamin dojrzałości w Dębicy, a następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W dniu 29 czerwca 1958 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Rytro (od 15 lipca 1958 roku), Dębno (od 22 sierpnia 1959 roku), Krościenko (od 1 sierpnia 1962 roku), Przecław (od 1 sierpnia 1965 roku) i Bochnia – św. Mikołaja (od 18 lipca 1968 roku). W latach 1975-1984 pełnił urząd proboszcza parafii Chorzelów. Po rezygnacji z urzędu proboszcza pracował jako duszpasterz w Szwajcarii. Od 2001 roku przebywał w parafii Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej w Dębicy jako rezydent.

Zmarł 19 kwietnia 2009 roku. Po Mszy św. pogrzebowej, celebrowanej w kościele parafii Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej w Dębicy w dniu 23 kwietnia, ciało Zmarłego złożono na Starym Cmentarzu w Dębicy. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył biskup Władysław Bobowski.

Ks. Stanisław Krzywonos, s. Andrzeja i Marii Ziaja, urodził się 30 kwietnia 1936 roku w Starej Jastrząbce. W 1956 i 1959 roku złożył egzamin dojrzałości w Tarnowie, a następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W dniu 24 czerwca 1962 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jerzego Ablewicza.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Górki (od 1 sierpnia 1962 roku), Szczucin (od 1 sierpnia 1963 roku), Wierzchosławice (od 5 lipca 1969 roku) i Mielec – Matki Bożej Nieustającej Pomocy (od 22 czerwca 1973 roku). W latach 1977–2006 pełnił urząd proboszcza parafii Słopnice. Po złożeniu rezygnacji z urzędu proboszcza pozostał w parafii Słopnice jako rezydent.

Zmarł 27 kwietnia 2009 roku. Po Mszy św. pogrzebowej, celebrowanej w kościele parafialnym w Słopnicach w dniu 30 kwietnia, ciało Zmarłego złożono na miejscowym cmentarzu. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył biskup Wiesław Lechowicz.

Ks. Stanisław Kos (diecezja rzeszowska), urodził się 24 kwietnia 1947 roku w Dulczy Małej. W 1966 roku złożył egzamin dojrzałości w Mielcu, a następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W dniu 2 czerwca 1974 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jerzego Ablewicza.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Gromnik (od 6 sierpnia 1974 roku), Sędziszów Małopolski (od 17 czerwca 1978 roku), Wielopole Skrzyńskie (od 23 listopada 1982 roku). W latach 1983-1994 pełnił urząd proboszcza parafii Nawsie, a w latach 1994-1995 urząd proboszcza parafii św. Michała Archanioła w Ropczycach. W marcu 1992 roku został inkardynowany do diecezji rzeszowskiej. Od roku 1995 był proboszczem parafii Krzywa Wieś – Podlesie.

Zmarł 3 maja 2009 roku. Po Mszy św. pogrzebowej, celebrowanej w kościele parafialnym w Krzywej Wsi w dniu 6 maja, ciało Zmarłego złożono na miejscowym cmentarzu. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył biskup rzeszowski Kazimierz Górny.

Ks. mgr Stefan Gardoń, s. Jana i Rozalii Ślaga, urodził się 15 października 1956 roku w Kamienicy. W 1976 roku złożył egzamin dojrzałości w Żywcu, a następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W dniu 23 maja 1982 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jerzego Ablewicza.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Pustków-Osiedle (od 18 czerwca 1982 roku), Zakliczyn (od 17 czerwca 1985 roku), Mikluszowice (od 1 sierpnia 1990 roku), Zalasowa (od 29 lipca 1991 roku), Dębica – Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej (od 1 lipca 1995 roku) i Tęgoborze (od 1 lipca 1996 roku). Od roku 1998 pełnił urząd najpierw administratora, a następnie proboszcza parafii Żelazówka. Ponadto sprawował obowiązki dekanalnego duszpasterza trzeźwości w dekanacie Dąbrowa Tarnowska.

Zmarł 11 maja 2009 roku. Po Mszy św. pogrzebowej, celebrowanej w kościele parafialnym w Żelazowce w dniu 14 maja, ciało Zmarłego złożono na miejscowym cmentarzu. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył biskup Wiesław Lechowicz.

Ks. Ryszard Słowik, s. Józefa i Stanisławy Oleś, urodził się 10 października 1946 roku w Szczawnicy. W 1964 roku złożył egzamin dojrzałości w Krościenku nad Dunajcem. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W dniu 2 czerwca 1974 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jerzego Ablewicza.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Borzęcin Górny (od 24 czerwca 1974 roku), Szczepanów (od 5 sierpnia 1978 roku) i Pleśna (od 1 października 1979 roku). W 1981 roku został pierwszym proboszczem parafii Rzuchowa. W latach 1988-2008 pełnił urząd proboszcza parafii Młyńczyska. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w parafii Trójcy Przenajświętszej w Mielcu, w charakterze rezydenta.

Zmarł 18 czerwca 2009 roku. Po Mszy św. pogrzebowej, celebrowanej w kościele parafialnym w Szczawnicy w dniu 22 czerwca, ciało Zmarłego złożono na miejscowym cmentarzu. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył biskup Wiesław Lechowicz.

Ks. Stanisław Wdowiak, s. Stanisława i Bronisławy Zimowskiej, urodził się 17 czerwca 1951 roku w Mędrzechowie. W 1970 roku złożył egzamin dojrzałości w Tarnowie, a następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W dniu 6 czerwca 1976 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jerzego Ablewicza.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Wierzchosławice (od 24 czerwca 1976 roku), Tarnów – Najświętszego Serca Pana Jezusa (od 18 czerwca 1979 roku) i Bochnia – św. Mikołaja (od 2 września 1985 roku). Od 1992 roku pełnił urząd proboszcza parafii Wierzchosławice. Ponadto sprawował obowiązki diecezjalnego duszpasterza rolników oraz dekanalnego wizytatora nauki religii szkół podstawowych i gimnazjalnych w dekanacie Wojnicz. W 2007 roku został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Bochni.

Zmarł 23 czerwca 2009 roku. Po Mszy św. pogrzebowej, celebrowanej w dniu 27 czerwca w kościele parafialnym w Wierzchosławicach, ciało Zmarłego złożono na miejscowym cmentarzu. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli biskup diecezjalny Wiktor Skworc i arcybiskup Zygmunt Zimowski.

Ks. Józef Micek (diecezja rzeszowska), urodził się 8 grudnia 1927 roku w Pilźnie. W roku 1948 złożył egzamin dojrzałości w Mielcu, a następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W dniu 3 maja 1953 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali.

Jako wikariusz pracował w parafii Narodzenia NMP w Gorlicach (od 15 września 1953 roku). Od 1958 roku sprawował posługę duszpasterską w Gliniku Mariampolskim (od 1982 do 1994 roku jako pierwszy proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gorlicach – Gliniku Mariampolskim). Ponadto przez wiele lat był dziekanem dekanatu gorlickiego. W marcu 1992 roku został inkardynowany do diecezji rzeszowskiej. W 1993 roku otrzymał godność Prałata Honorowego Ojca Świętego.

Zmarł 3 lipca 2009 roku. Po Mszy św. pogrzebowej, celebrowanej w dniu 6 lipca w kościele parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gorlicach – Gliniku Mariampolskim, ciało Zmarłego złożono na cmentarzu parafialnym w Gorlicach. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczył biskup Edward Białogłowski.

Ks. mgr Stanisław Jemioło, s. Tadeusza i Janiny Woźniak, urodził się 30 października 1951 roku w Okocimiu. W 1969 roku złożył egzamin dojrzałości w Brzesku, a następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W dniu 1 czerwca 1975 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jerzego Ablewicza.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Mielec-Rzochów (od 23 czerwca 1975 roku), Okulice (od 18 czerwca 1979 roku) i Nowy Sącz – Matki Bożej Niepokalanej (od 8 sierpnia 1981 roku). W latach 1994-1995 pełnił urząd proboszcza parafii Piwniczna-Kosarzyska oraz wicedziekana dekanatu Piwniczna. Od roku 1996 pracował duszpastersko w ramach Polskiej Misji Katolickiej we Francji.

Zmarł 9 sierpnia 2009 roku. Po Mszy św. pogrzebowej, celebrowanej w kościele parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku w dniu 13 sierpnia, ciało Zmarłego złożono na miejscowym cmentarzu. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył biskup Wiesław Lechowicz.

Ks. Jan Wolan, s. Michała i Julii Piątek, urodził się 23 marca 1933 roku w Chrząstowie. W 1952 roku złożył egzamin dojrzałości w Mielcu, a następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W dniu 23 czerwca 1957 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Pilzno (od 31 sierpnia 1957 roku), Dębica – św. Jadwigi (od 20 lipca 1959 roku), Przecław (od 20 lipca 1960 roku), Sarnów (od 26 sierpnia 1963 roku), Rajbrot (od 18 czerwca 1966 roku), Witkowice (od 21 czerwca 1968 roku), Krużlowa (od 18 czerwca 1971 roku), Tarnów – Najświętszego Serca Pana Jezusa (od 20 czerwca 1977 roku), Gwoździec (od 4 grudnia 1979 roku). W latach 1981-1993 pełnił urząd proboszcza parafii Żelichów, a w latach 1993-2003 urząd proboszcza parafii Delastowice. Ponadto sprawował obowiązki dekanalnego referenta misyjnego w dekanacie Dąbrowa Tarnowska oraz dekanalnego ojca duchownego w dekanacie Szczucin. Od 2003 roku mieszkał w Domu Księży Emerytów przy ul. Pszennej 7 w Tarnowie.

Zmarł 13 września 2009 roku. Po Mszy św. pogrzebowej, celebrowanej w kościele parafialnym w Chorzelowie w dniu 16 września, ciało Zmarłego złożono na miejscowym cmentarzu. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył biskup Władysław Bobowski.

Ks. dr Henryk Kościsz, s. Stefana i Genowefy Kiełbasa, urodził się 12 maja 1955 roku w Nowym Sączu. W 1974 roku złożył egzamin dojrzałości w Nowym Sączu, a następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W dniu 25 maja 1980 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jerzego Ablewicza.

Jako wikariusz pracował w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy Gorlicach – Gliniku Mariampolskim (od 11 czerwca 1980 roku). W latach 1982-1987 odbył studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uwieńczone doktoratem. Od roku 1987 pracował w Sądzie Diecezjalnym w Tarnowie, najpierw jako obrońca węzła małżeńskiego, a następnie sędzia diecezjalny i audytor. Ponadto w latach 1987-1992 sprawował obowiązki notariusza Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Pełnił również obowiązki delegata Biskupa Diecezjalnego do oceny ksiąg treści religijnej, diecezjalnego referenta duszpasterstwa trzeźwości, kierownika Studium Apostolstwa Trzeźwości dla Świeckich oraz członka Rady Kapłańskiej, Diecezjalnej Rady do spraw Ekonomicznych, Komisji Artystyczno-Budowlanej i Komisji Sztuki Kościelnej. W roku 2005 został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu.

Zmarł 14 września 2009 roku. Msza św. żałobna była celebrowana w kościele parafii św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie w dniu 17 września, natomiast Msza św. pogrzebowa, w kościele parafii św. Rocha w Nowym Sączu w dniu 18 września. Po Mszy św. pogrzebowej ciało Zmarłego złożono na miejscowym cmentarzu. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli biskup diecezjalny Wiktor Skworc, biskup Władysław Bobowski i biskup Wiesław Lechowicz.

Ks. Józef Nożka, s. Jana i Zofii Gońka, urodził się 1 lutego 1924 roku w Brzeźnicy koło Bochni. W 1947 roku złożył egzamin dojrzałości w Bochni, a następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W dniu 4 maja 1952 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jana Stepy.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Baranów Sandomierski (od 18 lipca 1952 roku) i Mielec – św. Mateusza (od 15 lipca 1958 roku). W latach 1963-1970 był wikariuszem adiutorem w parafii Przeczyca, a w latach 1970-1994 pełnił urząd proboszcza parafii Przeczyca. Po przejściu na emeryturę zamieszkał jako rezydent najpierw w parafii Przeczyca, a następnie od roku 1995 w parafii Brzeźnica koło Bochni.

Zmarł 27 października 2009 roku. Po Mszy św. pogrzebowej, celebrowanej w kościele parafialnym w Brzeźnicy koło Bochni w dniu 30 października, ciało Zmarłego złożono na miejscowym cmentarzu. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył biskup Władysław Bobowski.

 Ks. Marian Poręba, s. Jana i Anny Ruszkowicz, urodził się 7 października 1920 roku w Królowej Polskiej. W 1945 roku złożył egzamin dojrzałości w Nowym Sączu, a następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W dniu 6 stycznia 1950 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jana Stepy.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Krościenko (od 18 stycznia 1950 roku) i Ochotnica Dolna (od 19 lipca 1952 roku). W latach 1957-1981 pełnił urząd pierwszego proboszcza nowo erygowanej parafii Piwniczna-Kosa­rzy­s­ka. Po złożeniu rezygnacji z urzędu proboszcza w 1981 roku pozostał w parafii Piwniczna-Kosarzyska w charakterze rezydenta. Ponadto pełnił obowiązki dekanalnego ojca duchownego w dekanacie Piwniczna. W 1983 roku został obdarzony godnością Kapelana Jego Świątobliwości.

Zmarł 28 października 2009 roku. Po Mszy św. pogrzebowej, celebrowanej w kościele parafialnym w Piwnicznej-Kosarzyskach w dniu 31 października, ciało Zmarłego złożono na cmentarzu komunalnym w Piwnicznej Zdroju. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył biskup Wiesław Lechowicz.

Ks. Jan Niemiec, s. Jana i Wiktorii Mietła, urodził się 28 stycznia 1932 roku w Dołach. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W dniu 24 czerwca 1956 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Sędziszów Małopolski (od 29 września 1956 roku), Kolbuszowa (od 20 lipca 1959 roku), Otfinów (od 25 października 1962 roku), Łużna (od 1 sierpnia 1965 roku) i Zgórsko (od 27 lipca 1968 roku). W latach 1970-1977 pełnił urząd proboszcza parafii Nowa Wieś, a w latach 1977-2002 urząd proboszcza parafii Stróże. Po przejściu na emeryturę pozostał w parafii Stróże w charakterze rezydenta.

Zmarł 9 grudnia 2009 roku. Po Mszy św. pogrzebowej, celebrowanej w kościele parafialnym w Stróżach w dniu 12 grudnia, ciało Zmarłego złożono na miejscowym cmentarzu. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył biskup Władysław Bobowski.

Ks. mgr Stanisław Midura, s. Stefana i Weroniki Kąsek, urodził się 12 października 1949 roku w Wadowicach Górnych. W 1967 roku złożył egzamin dojrzałości w Mielcu, a następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W dniu 2 czerwca 1974 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jerzego Ablewicza.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Bolesław (od 24 czerwca 1974 roku), Dębica – Matki Bożej Anielskiej (od 17 czerwca 1978 roku) i Gawłów (od 23 lutego 1981 roku). W 1983 roku został mianowany rektorem w Siedliszowicach, a następnie w roku 1984, proboszczem nowo erygowanej parafii Siedliszowice. Od roku 1993 pełnił urząd proboszcza parafii św. Stanisława Kostki w Tarnowie. Ponadto sprawował obowiązki dekanalnego referenta misyjnego i dekanalnego asystenta Akcji Katolickiej w dekanacie Tarnów-Zachód. W roku 2009 został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Katedralnej w Tarnowie.

Zmarł 15 grudnia 2009 roku. Po Mszy św. pogrzebowej, celebrowanej w kościele parafii św. Stanisława Kostki w Tarnowie w dniu 19 grudnia, ciało Zmarłego złożono na cmentarzu komunalnym w Tarnowie-Mościcach. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli biskup tarnowski Wiktor Skworc i arcybiskup metropolita warmiński Wojciech Ziemba.

Ks. Stanisław Gąsiorek (diecezja rzeszowska), s. Wojciecha i Anny Majchrowicz, urodził się 22 kwietnia 1917 roku w Kobylance. W roku 1935 złożył w Tarnowie egzamin dojrzałości, a następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W dniu 31 marca 1940 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Edwarda Komara.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Wilczyska (15 kwietnia 1940 roku), Okulice (od 19 maja 1943 roku), Szczucin (od 28 listopada 1945 roku) i Gawłuszowice (od 11 maja 1949 roku). W latach 1952-1992 pełnił urząd proboszcza parafii Kryg. W marcu 1992 roku został inkardynowany do diecezji rzeszowskiej. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w parafii Kobylanka. W 1998 roku został obdarzony godnością Prałata Honorowego Ojca Świętego.

Zmarł 21 grudnia 2009 roku. Po Mszy św. pogrzebowej celebrowanej w dniu 24 grudnia w kościele parafialnym w Kobylance, ciało Zmarłego złożono na miejscowym cmentarzu. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczył biskup rzeszowski Kazimierz Górny.

Ks. Jan Zieliński, s. Antoniego i Magdaleny Biedroń, urodził się 25 maja 1928 roku w Nowym Sączu. W 1950 roku złożył egzamin dojrzałości w Nowym Sączu, a następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W dniu 29 czerwca 1955 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Cmolas (od 31 stycznia 1956 roku), Tarnów – św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej (od 15 lipca 1958 roku) oraz Rzezawa (od 11 listopada 1963 roku). W latach 1964-1969 pełnił urząd proboszcza parafii Powroźnik, a w latach 1969-1974 urząd proboszcza parafii Czarna Tarnowska. Od roku 1974 do roku 1998 pełnił urząd proboszcza parafii Matki Bożej Bolesnej w Nowym Sączu. Ponadto pełnił obowiązki wizytatora nauki religii w dekanacie Nowy Sącz-Południe. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w parafii Dąbrowa Tarnowska w charakterze rezydenta. W 1996 roku został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu.

Zmarł 30 grudnia 2009 roku. Po Mszy św. pogrzebowej, celebrowanej w kościele parafii Matki Bożej Bolesnej w Nowym Sączu w dniu 2 stycznia, ciało Zmarłego złożono na cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana w Nowym Sączu. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył biskup Władysław Bobowski.

Ks. Marek Podgórski


CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Listy pasterskie i komunikaty

 Dekrety i zarządzenia

Z życia diecezji

CZĘŚĆ II: FORMACYJNO-PASTORALNA
Opracowania