Jubileusze – godności – zwolnienia – nominacje  

Księża obchodzący w 2010 roku jubileusz 60-lecia kapłaństwa:
 
Ks. Stanisław Gawęda,
Ks. Mieczysław Tokarczyk,
Ks. mgr Paweł Tyrawski,
Ks. Zdzisław Zyzda.

Księża obchodzący w 2010 roku jubileusz 50-lecia kapłaństwa:
 
Ks. Stanisław Chrzan,
Ks. Kazimierz Czuba,
Ks. mgr lic. Kazimierz Dominiak,
Ks. mgr Józef Giera,
Ks. Bronisław Kaja,
Ks. Kazimierz Latawiec,
Ks. Zdzisław Lisowski,
Ks. Tadeusz Michalik,
Ks. dr Andrzej Pękala,
Ks. Czesław Sroka,
Ks. Kazimierz Stępień,
Ks. dr Stanisław Świdziński,
Ks. Kazimierz Talaga,
Ks. Władysław Urbański,
Ks. Józef Zielonka.

Księża obchodzący w 2010 roku jubileusz 25-lecia kapłaństwa:
 
Ks. dr Andrzej Bakalarz,
Ks. Stanisław Bieleń,
Ks. mgr Stanisław Bochniarz,
Ks. mgr Adam Chmiel,
Ks. mgr Czesław Ciurej,
Ks. mgr Zbigniew Dudek,
Ks. mgr Andrzej Fik,
Ks. mgr Jan Gajda,
Ks. mgr Jerzy Gawle,
Ks. mgr Józef Golonka,
Ks. mgr Marian Górowski,
Ks. mgr Czesław Haus,
Ks. dr Zbigniew Kępa,
Ks. mgr Janusz Kiełbasa,
Ks. mgr Kazimierz Kuman,
Ks. mgr Paweł Legutko,
Ks. Ryszard Łątka,
Ks. Stanisław Nakielski,
Ks. mgr Józef Nita,
Ks. mgr Marek Rudziński,
Ks. mgr Józef Sadowski,
Ks. mgr Kazimierz Sroka,
Ks. mgr Tadeusz Śmierciak,
Ks. dr Kazimierz Święs,
Ks. mgr Kazimierz Świętek,
Ks. mgr Zbigniew Wachowicz,
Ks. Jan Wierzba,
Ks. mgr Józef Wojnicki,
Ks. mgr Bogusław Wrona,
Ks. dr hab. Marian Zając,
Ks. mgr Grzegorz Żyrkowski.
 
Godności diecezjalne:
 
Ks. dr hab. Janusz Królikowski – zastępcą prepozyta Kapituły Kolegiackiej w Bochni;
Ks. Józef Piech – ekonomem Kapituły Kolegiackiej w Bochni.

Zwolnienia i rezygnacje:
 
Ks. bp dr Władysław Bobowski – z urzędu Biskupa Pomocniczego i Wikariusza Generalnego Diecezji Tarnowskiej; z obowiązków Przewodniczącego Zarządu Diecezjalnego „Caritas Sacerdotalis”;
Ks. mgr Mariusz Florek – ze stanowiska wikariusza parafii Dębica – Latoszyn;
Ks. mgr Andrzej Górski – ze stanowiska wikariusza parafii Siedlce;
Ks. mgr lic. Czesław Konwent – z urzędu ekonoma Kapituły Kolegiackiej w Bochni;
Ks. mgr Jacek Kurcz – ze stanowiska wikariusza parafii Ołpiny;
Ks. mgr Marek Łopatka – ze stanowiska wikariusza parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy;
Ks. mgr Janusz Mąka – ze stanowiska wikariusza parafii Matki Bożej Bolesnej w Nowym Sączu;
Ks. mgr Adam Nika – ze stanowiska wikariusza parafii Rajbrot i z obowiązków wicenotariusza do spraw łączności internetowej w dekanacie Lipnica Murowana;
Ks. mgr Robert Osak – ze stanowiska wikariusza parafii Mogilno;
Ks. mgr Andrzej Wanat – z urzędu proboszcza parafii Zabrnie;
Ks. dr hab. Antoni Żurek – z obowiązków redaktora naczelnego Tarnowskich Studiów Teologicznych.
 
Nominacje:
 
Ks. bp dr Andrzej Jeż – przewodniczącym Zarządu Diecezjalnego „Caritas Sacerdotalis”;
Ks. dr Paweł Biel – dyrektorem duchowym modlitewnej grupy św. Ojca Pio w parafii Wierzchosławice;
Ks. mgr Paweł Broński – wikariuszem parafii Nowy Wiśnicz;
Ks. mgr Mariusz Florek – wikariuszem parafii Mogilno;
Ks. dr Robert Głuchowski – asystentem przy Katedrze Nowego Testamentu WTST;
Ks. mgr Józef Gurgul – wicedziekanem dekanatu Czchów na kolejną, pięcioletnią kadencję;
Ks. mgr Zbigniew Guzy – proboszczem parafii pw. św. Stanisława Kostki w Tarnowie;
Ks. mgr Mariusz Jachymczak – odpowiedzialnym za transmisje Radia Diecezjalnego RDN Małopolska w Nowym Sączu;
Ks. Stanisław Janusz – dyrektorem duchowym modlitewnej grupy św. Ojca Pio w parafii Czarna;
Ks. mgr Józef Kmak – wicedziekanem dekanatu Grybów, na kolejną, pięcioletnią kadencję;
Ks. mgr Marek Łopatka – administratorem parafii Zabrnie  
Ks. mgr Antoni Marek – dyrektorem duchowym modlitewnej grupy św. Ojca Pio w parafii Żbikowice;
Ks. mgr Janusz Mąka – wikariuszem parafii Ołpiny;
Ks. dr hab. Andrzej Michalik – redaktorem naczelnym Tarnowskich Studiów Teologicznych;
Ks. mgr Robert Osak – wikariuszem parafii Rajbrot; wicenotariuszem do spraw łączności internetowej w dekanacie Lipnica Murowana;
Ks. mgr Wiesław Rachwał – dyrektorem duchowym modlitewnej grupy św. Ojca Pio w parafii Mikluszowice;
Ks. mgr Bogdan Stelmach – p.o. dyrektora Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” w Szczucinie;
Ks. mgr Kazimierz Świętek – notariuszem i dekanalnym duszpasterzem małżeństw i rodzin dekanatu Ujanowice;  
Ks. mgr Andrzej Wanat – proboszczem parafii Laskowa.
 
Urlopy zdrowotne:
 
Ks. mgr Andrzej Górski;
Ks. mgr Jacek Kurcz;
Ks. mgr Adam Nika.
 
Zmiana miejsca zamieszkania:
 
Ks. Józef Grabiec – Siedlanka, parafia Kosowy (diecezja rzeszowska);
Ks. dr Jerzy Krzanowski – parafia św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie.


CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Listy pasterskie i komunikaty

 Dekrety i zarządzenia

Z życia diecezji

CZĘŚĆ II: FORMACYJNO-PASTORALNA
Opracowania