Kalendarium

4 paĽdziernika 2007 r.
Tarnów - klasztor OO. Bernardynów: Otwarcie i po¶więcenie Kuchni dla ubogich pw. ¶w. Szymona z Lipnicy, pomnika upamiętniaj±cego jego kanonizację

25 listopada 2007 r.
Diecezjalne wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich

22 grudnia 2007 r.
Tarnów - Wyższe Seminarium Duchowne: Ogłoszenie decyzji Ojca ¦więtego Benedykta XVI, który mianował ks. dr. Wiesława Lechowicza, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej

CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Dekrety

Z życia diecezji

Jubileusze-godności – zwolnienia – nominacje

Zmarli kapłani

CZĘŚĆ II: FORMACYJNO-PASTORALNA

Opracowania