Untitled Document
Z życia Diecezji

Poświęcenie kościoła parafialnego pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Zgłobicach

W trzecią niedzielę Adwentu (11 XII 2005 roku) Biskup Tarnowski Wiktor Skworc dokonał poświęcenia kościoła parafialnego pw. Św. Brata Alberta w Zgłobicach i konsekracji ołtarza stałego "Twarzą do ludu". Po powitaniu Pasterza Diecezji przez proboszcza ks. Ryszarda Radonia i przedstawicieli parafii rozpoczęła się pontyfikalna Msza św., koncelebrowana z udziałem kilkudziesięciu kapłanów.

Biskup Ordynariusz w czasie homilii zwrócił się do wiernych parafii Zgłobic: "Możecie powiedzieć, to jest wasz kościół, bo w murach tej świątyni jesteśmy my. Jest nasza praca, nasza ofiara, nasze zaangażowanie, nasz grosz, nasz pot. Jako pasterz Kościoła tarnowskiego, pragnę z całego serca podziękować tym wszystkim, którzy w tej budowie mają swoją cegiełkę, jakąkolwiek, czy duchową czy materialną. Bóg zapłać tym, którzy modlili się o ten kościół, modlili się, aby budowa tego kościoła szczęśliwie przebiegała. Dziękuję chorym, którzy ofiarowali swoje cierpienia, dziękuję pracującym tutaj, dziękuje tym, którzy ze swoich skromnych budżetów rodzinnych potrafili złożyć na ten kościół ewangeliczny wdowi grosz. Bardzo, Drodzy Bracia i Siostry, Wam za to serdecznie dziękuję, bo tylko ofiarą buduje się kościół, zarówno ten materialny jak i ten przede wszystkim Kościół duchowy".

Po homilii nastąpiło wmurowanie relikwii bł. Karoliny Kózkówny, w mensę kamiennego ołtarza, namaszczenie ołtarza i ścian krzyżmem świętym, okadzenie ołtarza, murów świątyni i wiernych. Po iluminacji świątyni i przyniesieniu darów ofiarnych do ołtarza nastąpiła liturgia eucharystyczna. Przed błogosławieństwem pasterskim, na zakończenie liturgii, ks. proboszcz podziękował Księdzu Biskupowi i tym wszystkim którzy w jakikolwiek sposób wspomagali dzieło budowy kościoła przyczynili się do konsekracji kościoła.

Z historii budowy kościoła

Miejscowość Zgłobice położona jest na prawym brzegu Dunajca, na trasie między Tarnowem a Wojniczem. Rozwój budownictwa na obrzeżach Tarnowa sprawił, że ilość mieszkańców w Zgłobicach zaczęła szybko wzrastać. Możliwość kupienia działki budowlanej ściągnęła do Zgłobic ludzi z różnych parafii, najczęściej z terenu miasta Tarnowa. Parafia Zgłobice jest parafią młodą, została erygowana 12 XII 1989 roku dekretem ks. bpa Józefa Życińskiego. Wcześniej mieszkańcy Zgłobic należeli do parafii Zbylitowska Góra. Obecnie parafia liczy ok. 1900 wiernych. Do parafii należy również część mieszkańców z Koszyc Małych.

Patronem parafii jest św. Brat Albert Chmielowski, który 12 listopada 1989 roku, tj. miesiąc przed utworzeniem parafii został ogłoszony świętym.

Z chwilą utworzenia parafii trzeba był podjąć budowę własnej świątyni i plebanii. Parafia nie miała nic oprócz wiary, zapału i pola porośniętego łanem pszenicy. Dnia 17 VI 1990 roku bp Józef Gucwa dokonał poświęcenia placu pod budowę nowego kościoła, a miejscem zgromadzeń liturgicznych stała się remiza strażacka, która została przemieniona na tymczasową kaplicę. Przez kilka lat w takich warunkach koncentrowało się duszpasterstwo i życie liturgiczne. Wierni pragnęli jak najszybciej znaleźć się w pomieszczeniu nowego kościoła, dlatego nie szczędzili ofiar i zaangażowania w budowę nowej świątyni. Wmurowania kamienia węgielnego w mury nowej świątyni dokonał bp Józef Życiński dnia 03 IX 1995 roku. Już w następnym roku tj. 23 VI 1996 bp Józef Gucwa dokonał poświęcenia dzwonów parafialnych.

Przełom lat 1997 i 1998 był bardzo ważny dla naszej parafii. Oto w Boże Narodzenie 1997 roku podczas Mszy pasterskiej Chrystus rodzi się na ołtarzu w nowym kościele, choć jeszcze bardzo ubogim, bo były to tylko puste mury. Od tej chwili wszystkie nabożeństwa były już sprawowane w nowym kościele.

Do czasu konsekracji kościoła trwały prace nad wystrojem prezbiterium i bocznych ołtarzy. Kompozycja ściany głównej prezbiterium wykonana została z ceramiki wypalanej i szkliwionej z elementami kamienia naturalnego (łupanego). Rzeźby aniołów wykonane zostały w stiukach barwionych. Gloria wokół obrazu Ecce Homo wykonana została z mosiądzu lanego i polerowanego. Tabernakulum i kłosy obok niego są wykonane z brązu i mosiądzu lanego, patynowanego i polerowanego. Aranżacje ołtarzy bocznych zbudowane są z tych samych materiałów, które zostały użyte przy realizacji ściany głównej ołtarzowej.

Przy realizacji wystroju kościoła ksiądz proboszcz wraz z Radą Duszpasterską nie zapominał o tym co najważniejsze, a mianowicie o budowaniu Kościoła duchowego.

ks. Ryszard Radoń - Proboszcz

Untitled Document
CZĘŚĆ I
URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Dekrety i zarządzenia

Z życia Diecezji

Jubileusze - godności - zwolnienia - nominacje

Zmarli kapłani

CZĘŚĆ II
FORMACYJNO-PASTORALNA

Opracowania

Refleksje pastoralne