Untitled Document
Zmarli kapłani
  • Ks. mgr Władysław Ryś - rezydent w Kierlikówce, ur. 1916 r., wyśw. 1940 r., zmarł 4 stycznia 2005 r. - pochowany na cmentarzu w Pasierbcu
  • Ks. Władysław Kurdziel - rezydent w Bruśniku, ur. 1924 r., wyśw. 1953 r., zmarł 19 stycznia 2005 r. - pochowany na cmentarzu w Czarnej Tarnowskiej
  • Ks. mgr Władysław Pachowicz - rezydent w Domu Księży Emerytów w Tarnowie przy ul. Pszennej 7, ur. 1913 r., wyśw. 1938 r., zmarł 2 marca 2005 r. - pochowany na cmentarzu w Tymbarku
  Kapłani zmarli w 2004 roku

Ks. kanonik Tomasz Zagólski , s. Józefa i Agaty Pater, urodził się 7 marca 1914 r. w Kawęcznie Sędziszowskim. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w Dębicy wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1938 r. w Tarnowie z rąk bpa Franciszka Lisowskiego.

Pracował jako wikariusz w następujących parafiach: Ujanowice (od 16.07.1938), Przyszowa (od 10.07.1941), Nowy Sącz (od 2.09.1941), Straszęcin (od 13.08.1942), Gorlice (od 10.03.1945). Z dniem 23 sierpnia 1948 r. podjął posługę duszpasterską w Żyrakowie, a 25 sierpnia 1952 r. został pierwszym proboszczem nowo erygowanej parafii. Z kolei w latach 1959-1989 pełnił posługę proboszczowską w parafii Książnice. Ponadto zostały mu zlecone funkcje najpierw notariusza a potem wicedziekana dekanatu mieleckiego. Po przejściu na emeryturę, od 1989 r. zamieszkał jako rezydent na terenie parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Dębicy.

Zmarł 2 stycznia 2004 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 4 stycznia 2004 r. pod przewodnictwem ks. infułata Władysława Kostrzewy. Został pochowany na cmentarzu w Dębicy.

Ks. prałat mgr Adam Kaźmierczyk , s. Stanisława i Katarzyny Lasek, urodził się 18 listopada 1920 r. w Jasieniu. Po ukończeniu szkoły średniej w Brzesku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. bpa Stanisława Rosponda 24 kwietnia 1945 r.

Po święceniach podjął posługę wikariusza w Ropczycach (od 30.04.1945) a później w Tarnowie (od 19.10.1946). W latach 1948-1962 był rektorem kościoła MB Szkaplerznej na Burku w Tarnowie. Z dniem 2 lutego 1962 r. został mianowany proboszczem w Grybowie. Obowiązki te pełnił aż do przejścia na emeryturę w roku 1987. W tym czasie pełnił również obowiązki notariusza a później dziekana dekanatu Grybów. Ponadto w latach 1991-2000 pełnił funkcję ojca duchownego kapłanów w dekanacie grybowskim, a w latach 1994-1997 był diecezjalnym duszpasterzem byłych więźniów zagłady i ich rodzin.

W dniu 10 października 1975 r. otrzymał godność kapelana Jego Świątobliwości.

Odszedł do Pana 14 stycznia 2004 r. Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem bp. Władysława Bobowskiego odbyły się 17 stycznia 2004 r., po których ciało śp. Zmarłego złożono na cmentarzu w Grybowie.

Bp Józef Gucwa , s. Kaspra i Anny Kmak, urodził się 20 grudnia 1923 r. w Kąclowej koło Grybowa. Szkołę podstawową ukończył w miejscowości rodzinnej. Następnie przez dwa lata uczęszczał do Gimnazjum im. Artura Grottgera w Grybowie, skąd przeniósł się do Gimnazjum i Liceum im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie, wstępując równocześnie do Małego Seminarium założonego przez arcybiskupa Leona Wałęgę. Egzamin dojrzałości złożył w tajnym nauczaniu w 1944 r. w Grybowie. W 1945 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie i po zakończeniu studiów filozoficzno-teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jana Stepy 20 czerwca 1948 r., w Katedrze w Tarnowie.

Po święceniach przez 4 lata był wikariuszem w parafii Kolbuszowa (od 24.08.1948). Równocześnie pogłębiał studia teologiczne uzyskując stopień magistra teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1952-1969 pracował w Nowym Sączu najpierw jako wikariusz w parafii św. Małgorzaty, a od 1953 r. jako katecheta szkół średnich i rektor kościoła św. Kazimierza (tzw. kościoła szkolnego). Pełnił również obowiązki kuratora ds. Klasztoru SS. Klarysek w Starym Sączu, wizytując zarówno kościół, jak i klasztor tego sanktuarium św. Kingi.

Dnia 23 grudnia 1968 r. papież Paweł VI zamianował ks. Józefa biskupem pomocniczym w Kościele tarnowskim. Sakrę biskupią przyjął w Bazylice Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu 26 stycznia 1969 r. z rąk bpa Jerzego Ablewicza.

Od 2 stycznia 1969 r. ks. bp Józef sprawował urząd wikariusza generalnego. W Kurii Diecezjalnej był przewodniczącym administracji ogólnej, w latach 1970-1990 prowadził referat wizytacyjny, kierował ruchem budownictwa sakralnego i kościelnego w diecezji i Radą Sztuki Kościelnej, przewodniczył Radzie ds. Ekonomicznych. Przez 31 lat posługiwania biskupiego opiekował się Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin, organizując poradnie rodzinne, ruch oazowy rodzin, Studium Rodziny dla Świeckich, Dom Samotnej Matki i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Opiekował się także duszpasterstwem charytatywnym i Caritas Diecezji Tarnowskiej.

W ramach Konferencji Episkopatu Polski pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Misji przez 2 kadencje i przewodniczącego Podkomisji ds. Duszpasterstwa Kobiet w latach 1983-1988. Należał przez dwie kadencje do Komisji ds. Duszpasterstwa Ogólnego. Opublikował kilkadziesiąt artykułów, kazań i materiałów duszpasterskich.

Od 29.06.1997 r. do 24.01.1998 r. był administratorem Diecezji Tarnowskiej. Papież Jan Paweł II przychylił się do prośby ks. bpa Józefa Gucwy wniesionej zgodnie z prawem kanonicznym, podziękował Mu za ofiarną służbę biskupią dnia 11.12.1999 r. i zwolnił go z urzędu biskupa pomocniczego.

Zmarł 8 marca 2004 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 12 marca 2004 r. w Kąclowej. Przewodniczył im bp Wiktor Skworc. Po ich zakończeniu ciało śp. bp. Józefa zostało złożone w grobie przy kościele parafialnym.

Ks. kanonik Jan Kiełbasa , s. Jana i Marii Skałoń, urodził się 2 grudnia 1928 r. w Kąśnej Górnej. Po złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie, z rąk biskupa Karola Pękali, przyjął 3 maja 1953 r.

Po święceniach pracował jako wikariusz i katecheta w Nowym Sączu (od 29.10.1953). W dniu 3 października 1957 r. został mianowany rektorem kościoła w Świniarsku a po erygowaniu parafii jej pierwszym proboszczem. Z kolei w latach 1974-1999 był proboszczem w parafii Zaborów. Po przejściu na emeryturę, w roku 2000 przez kilka miesięcy był penitencjarzem w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Z powodu problemów zdrowotnych zrezygnował z tej posługi i zamieszkał w charakterze rezydenta w parafii Laskowa.

Zmarł 14 maja 2004 r. Uroczystościom pogrzebowym, w dniu 17 maja 2004 r., przewodniczył bp Władysław Bobowski. Ciało śp. Zmarłego zostało złożone na cmentarzu w Zaborowiu.

Ks. prałat prof. dr hab. Józef Homerski , s. Tomasza i Katarzyny Rojek, urodził się 20 sierpnia 1922 r. w Rożnowie. Szkołę średnią ukończył złożeniem egzaminu dojrzałości 10 lutego 1945 r., w tajnym nauczaniu w Liceum Ogólnokształcącym w Brzesku. Po studiach teologicznych w WSD w Tarnowie i uzyskaniu tytułu magistra teologii uzyskanym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w dniu 20 czerwca 1948 r., przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Jana Stepy.

Po święceniach dwa lata pracował jako wikariusz w parafii Gorlice (od 24.12.1948), przez następne trzy lata był notariuszem Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. W latach 1953-1957 studiował teologię biblijną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które uwieńczył obroną pracy doktorskiej. W latach 1958-1960 studiował Pismo Święte w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, a następnie odbył studia biblijne w Jerozolimie z zakresu egzegezy Starego Testamentu i archeologii biblijnej.

Po ukończeniu studiów, w latach 1961-1971 był wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym i w Instytucie Teologicznym w Tarnowie. Habilitację uzyskał w 1971 r. W latach 1972-1992 był pracownikiem naukowym KUL. Tytuł i stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1981 r. Od 1984 r. do 1987 r. był Dziekanem Wydziału Teologicznego KUL. W dniu 22 stycznia 1991 r. został odznaczony godnością Kapelana Jego Świątobliwości.

Zmarł 3 sierpnia 2004 r. w Nałęczowie. Mszy pogrzebowej w dniu 5 sierpnia 2004 r. w kościele parafialnym w Ochotnicy Górnej przewodniczył bp Stanisław Budzik. Ciało śp. ks. Profesora zostało złożone na miejscowym cmentarzu.

Ks. kanonik Kazimierz Bukowiec CM , s. Jana i Zofii Król, urodził się 23 kwietnia 1950 r. w Krosnej. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w Limanowej wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bp. Jerzego Ablewicza w dniu 1 czerwca 1975 r.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Szczucin (od 14.06.1975), Werynia (od 8.08.1981), Mielec - Osiedle (od 17.06.1985). W latach 1988-1991 był administratorem a potem proboszczem w parafii Borki. Po rezygnacji z urzędu proboszcza wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego á Paulo. Mieszkał przy parafii pw. Świętej Rodziny w Tarnowie, pozostając w Grupie Misyjnej, głosząc rekolekcje i misje w wielu parafiach naszej diecezji i w całej Polsce.

Zmarł 3 września 2004 r. Uroczystości pogrzebowe, którym w dniu 7 września 2004 r. przewodniczył bp Władysław Bobowski, odbyły się w Ujanowicach. Po Mszy Świętej ciało śp. ks. Kazimierza zostało złożone na miejscowym cmentarzu.

Ks. kanonik Tadeusz Boryczko , s. Stanisława i Anny Moskal, urodził się 5 marca 1931 r. w Mikołajowicach. Po ukończeniu szkoły średniej w Tarnowie Mościcach wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bpa Karola Pękali w dniu 23 czerwca 1957 r.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Podegrodzie (od 10.07.1957), Gumniska (od 1.08.1962), Jastrzębia (od 1.08.1965). W latach 1958-2001 był proboszczem parafii Gumniska. Po przejściu na emeryturę zamieszkał jako rezydent w tejże parafii.

Zmarł tragicznie, w wyniku wypadku samochodowego, w dniu 12 września 2004 r. Uroczystościom pogrzebowym 15 września 2004 r. przewodniczył bp Władysław Bobowski. Został pochowany przy kościele parafialnym w Gumniskach.

Ks. kanonik Stanisław Mostek , s. Wojciecha i Anastazji Struzik, urodził się 23 stycznia 1925 r. w Delastowicach. Po ukończeniu Seminarium Duchownego w Tarnowie otrzymał święcenia kapłańskie 4 maja 1952 r. z rąk bpa Jana Stepy.

Pracował jako wikariusz w Sędziszowie Młp. (od 23.07.1952) i Mogilnie (od 10.08.1957). W latach 1965-1988 pełnił urząd proboszcza w Mogilnie. Po przejściu na emeryturę zamieszkał jako rezydent w Mogilnie, a w 1999 r. przeniósł się do Delastowic, swojej miejscowości rodzinnej.

Zmarł 10 października 2004 r. Po Mszy Świętej pogrzebowej, celebrowanej w dniu 12 października 2004 r. w kościele parafialnym w Delastowicach, pod przewodnictwem bpa Władysława Bobowskiego, został pochowany na miejscowym cmentarzu.

Ks. kanonik Feliks Górka , s. Józefa i Marii Szewczyk, urodził się 14 listopada 1941 r. w Rozdzielu (parafia Żegocina). Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa Jerzego Ablewicza w dniu 4 czerwca 1967 r.

Po święceniach pracował jako wikariusz w parafiach: Tymbark (od 24.06.1967), Limanowa Sowliny (od 11.07.1969), Muszyna (od 20.06.1972), Wola Rzędzińska (od 6.08.1977), Gorlice (od 17.06.1978). W latach 1983-1996 był proboszczem w parafii Laskowa. Od 1997 roku pełnił urząd proboszcza w parafii Biesiadki.

Zmarł nagle 24 listopada 2004 r. Pogrzeb, któremu przewodniczył bp Władysław Bobowski, odbył się 29 listopada 2004 r. Ciało śp. ks. Feliksa zostało złożone na cmentarzu w Żegocinie.

Opracował ks. Adam Nita

"Celebracja Mszy świętej, jako czynność Chrystusa i Kościoła, jest ośrodkiem całego życia chrześcijańskiego zarówno dla Kościoła powszechnego jak i partykularnego oraz dla poszczególnych wiernych, których "dotyczy w różny sposób, zależnie od zróżnicowania stanów, funkcji i aktualnego uczestnictwa. W ten sposób lud chrześcijański, ujawnia swoją zwartą i hierarchiczną strukturę". "Kapłaństwo zaś wspólne wiernych i kapłaństwo służebne, czyli hierarchiczne, chociaż różnią się istotą, a nie tylko stopniem, są sobie jednak wzajemnie przyporządkowane; jedno i drugie bowiem we właściwy sposób uczestniczy w jedynym kapłaństwie Chrystusa".

(Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Redemptionis Sacramentum, nr 36)


 
Untitled Document

Styczeń - marzec 2005 

CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Dekrety

Z życia diecezji

Kalendarium

Godności - jubileusze - zwolnienia - nominacje

Zmarli kapłani

CZĘŚĆ II: FORMACYJNO-PASTORALNA

Opracowania

Refleksje pastoralne

Warto przeczytać...