Untitled Document

Godności - zwolnienia - nominacje

Odznaczenia diecezjalne:

 • Ks. Stanisław Mucha - kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w Bochni
 • Ks. Franciszek Tomczyk - kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu

Zwolnienia:

 • Ks. Stanisław Augustyn - z urzędu proboszcza parafii Siedliska Tuchowskie oraz notariusza i duszpasterza małżeństw i rodzin dekanatu Tuchów
 • Ks. mgr Marek Bacia - z funkcji stałego katechety - prefekta w LO Krynicy Zdroju
 • Ks. Józef Bania - z urzędu proboszcza parafii Kwiatonowice
 • Ks. mgr Zbigniew Baran - z funkcji moderatora Diecezjalnego Dzieła Powołań w okręgu bocheńskim
 • Ks. mgr Stanisław Berdzik - z urzędu rektora rektoratu w Żegiestowie-Zdroju i dziekana dekanatu Piwniczna oraz z funkcji duszpasterza trzeźwości w dekanacie Piwniczna
 • Ks. Stanisław Biernat - z urzędu proboszcza parafii Czarna k. Dębicy i dziekana dekanatu Dębica-Zachód
 • Ks. dr Stanisław Bilski - z obowiązków wykładowcy Wydziału Teologicznego PAT Sekcja w Tarnowie
 • Ks. mgr lic. Zygmunt Bochenek - z urzędu proboszcza parafii pw. Najśw. Maryi Panny Matki Kościoła i św. Jakuba w Brzesku i dziekana dekanatu Brzesko
 • Ks. Józef Bogusz - z funkcji ojca duchownego dekanatu Dębica-Zachód
 • Ks. mgr Janusz Bociek - z obowiązków wicenotariusza dekanatu Uście Solne
 • Ks. mgr Henryk Brdej - z obowiązków wicenotariusza dekanatu Tarnów Północ
 • Ks. Jan Bukowiec - z urzędu proboszcza parafii Limanowa-Sowliny
 • Ks. Stefan Cabaj - z urzędu dyrektora Domu Księży Emerytów w Tarnowie, przy ul. Pszennej 7
 • Ks. mgr Paweł Cebula - z funkcji moderatora Diecezjalnego Dzieła Powołań w okręgu krynickim
 • Ks. Stanisław Chrzan - z urzędu proboszcza parafii Bobowa
 • Ks. mgr Józef Drabik - z urzędu proboszcza parafii pw. NSPJ w Krynicy
 • Ks. dr Tomasz Drwal - z funkcji kapelana DPS w Tarnowie przy ul. Fatimskiej 6
 • Ks. mgr Jan Franczak - z urzędu proboszcza parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej i wicedziekana dekanatu Tarnów-Wschód
 • Ks. dr Jan Gębarowski - z obowiązków wykładowcy Wydziału Teologicznego PAT - Sekcja Tarnów
 • Ks. Józef Górka - z funkcji duszpasterza nauczycieli i wychowawców w dekanacie Brzesko
 • Ks. mgr lic. Marian Grzanka - z urzędu proboszcza parafii pw. NMP Królowej Polski w Tarnowie Mościcach i z funkcji diecezjalnego duszpasterza robotników
 • Ks. mgr Maciej Góra - z obowiązku wicenotariusza dekanatu Nowy Sącz-Zachód
 • Ks. mgr Zbigniew Guzy - z funkcji duszpasterza głuchoniemych w okręgu tarnowskim
 • Ks. Stanisław Janusz - z urzędu proboszcza parafii Krzeczów i z funkcji referenta misyjnego dekanatu Bochnia-Wschód
 • Ks. mgr Marian Jedynak - z urzędu proboszcza parafii Tabaszowa
 • Ks. dr Andrzej Jeż - z obowiązków ojca duchownego w WSD w Tarnowie
 • Ks. mgr lic. Jerzy Jurkiewicz - z obowiązków prefekta w WSD w Tarnowie
 • Ks. dr Edward Kabat - z urzędu proboszcza parafii Dzierżaniny
 • Ks. mgr Mirosław Kilian - z obowiązków wicentoariusza dekanatu Krościenko
 • Ks. mgr Jacek Kruczek - z funkcji duszpasterza głuchoniemych w okręgu bocheńskim
 • Ks. mgr Marcin Kokoszka - z obowiązków wicenotariusza dekanatu Nowy Sącz-Zachód
 • Ks. dr Władysław Kostrzewa - z obowiązków wykładowcy Wydziału Teologicznego PAT Sekcja w Tarnowie
 • Ks. mgr Zbigniew Kożuch - z obowiązków wicenotariusza dekanatu Uście Solne
 • Ks. mgr Wiesław Książko - z urzędu proboszcza parafii Olszanka
 • Ks. Julian Laskowski - z urzędu wicedziekana dekanatu Brzesko
 • Ks. mgr Józef Leśniowski - z urzędu wicedziekana Dębica-Zachód
 • Ks. Jan Lizak - z urzędu proboszcz parafii Biskupice Radłowskie
 • Ks. mgr lic. Wiesław Majka - z funkcji referenta misyjnego dekanatu Tarnów-Południe
 • Ks. mgr Stanisław Mikołajczyk - z funkcji referenta misyjnego i wicenotariusza dekanatu Dębica-Zachód
 • Ks. mgr Marcin Mikulski - z obowiązków wicenotariusza dekanatu Tuchów
 • Ks. Marek Mroczek - z funkcji duszpasterza i nauczycieli w dekanacie Krościenko
 • Ks. mgr Jacek Naleźny - z funkcji referenta misyjnego w dekanacie Pustków Osiedle
 • Ks. mgr Piotr Nowak - z funkcji moderatora Diecezjalnego Dzieła Powołań w okręgu nowosądeckim
 • Ks. mgr lic. Kazimierz Pasionek - z urzędu dyrektora Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Tarnowie
 • Ks. mgr Jan Radzik - z obowiązków wicenotariusza dekanatu Ropa
 • Ks. mgr lic. Edwin Rzeszuto - z obowiązków ojca duchownego dekanatu Tarnów-Północ
 • Ks. Władysław Sitko - z urzędu proboszcza parafii Tęgoborze i notariusza oraz dekanalnego duszpasterza małżeństw i rodzin w dekanacie Nowy Sącz-Zachód
 • Ks. mgr Andrzej Sułek - z obowiązków wicenotariusza dekanatu Tarnów-Wschód
 • Ks. dr Władysław Szczebak - z obowiązków wykładowcy historii sztuki sakralnej w Wydziale Teologicznym PAT Sekcja w Tarnowie i funkcji przewodniczącego Komisji Sztuki Kościelnej Diecezji Tarnowskiej
 • Ks. mgr Władysław Tokarczyk - z urzędu proboszcza parafii Zawada k. Dębicy
 • Ks. Stanisław Tokarz - z urzędu proboszcza parafii Gołkowice
 • Ks. mgr Józef Urbaniak - z funkcji duszpasterza nauczycieli i wychowawców dekanatu Wojnicz
 • Ks. Adam Wątroba - z urzędu proboszcza parafii Kamienica Górna
 • Ks. Bogusław Zawiślak - z urzędu proboszcza parafii Powroźnik i z obowiązków ojca duchownego w dekanacie Krynica

Nominacje:

 • Ks. mgr Marian Baran - duszpasterzem harcerzy w okręgu tarnowskim
 • Ks. dr Jerzy Bednarz - sędzią audytorem Sądu Diecezjalnego w Tarnowie
 • Ks. mgr Stanisław Betlej - moderatorem Diecezjalnego Dzieła Powołań w okręgu nowosądeckim
 • Ks. Stanisław Biernat - penitencjarzem w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej w Dębicy i ojcem duchownym dekanatu Dębica-Zachód
 • Ks. mgr Paweł Bobrowski - moderatorem Diecezjalnego Dzieła Powołań w okręgu krynickim
 • Ks. mgr Tadeusz Bukowski - zlecone wykłady z historii sztuki sakralnej w Wydziale Teologicznym PAT Sekcja w Tarnowie
 • Ks. mgr Bogusław Czech - wicedziekanem dekanatu Dębica-Zachód
 • Ks. mgr Józef Dobosz - diecezjalnym duszpasterzem robotników
 • Ks. dr Zbigniew Dusza - przewodniczącym Komisji Sztuki Kościelnej Diecezji Tarnowskiej
 • Ks. dr Wojciech Gałda - ojcem duchownym WSD w Tarnowie
 • Ks. mgr Zbigniew Guzy - zlecona posługa duszpasterska pośród młodzieży zagubionej, zagrożonej patologicznie i specjalnej troski z terenu miasta Tarnowa
 • Ks. mgr Tadeusz Górka - duszpasterzem nauczycieli i wychowawców w dekanacie Brzesko
 • Ks. mgr Józef Hołys - referentem misyjnym w dekanacie Bochnia Wschód
 • Ks. mgr Stanisław Janusz - referentem misyjnym w dekanacie Dębica-Zachód
 • Ks. mgr Jacek Jackowski - duszpasterzem głuchoniemych w okręgu tarnowskim
 • Ks. dr Robert Kantor - wykładowcą Wydziału Teologicznego PAT Sekcja w Tarnowie
 • Ks. dr Stanisław Kądziołka - dziekanem w dekanacie Czchów, na kolejne pięciolecie
 • Ks. dr Marek Kluz - zastępcą sekretarza Wydziału Teologicznego PAT Sekcja w Tarnowie i kapelanem Domu Dziennego i Okresowego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Tarnowie
 • Ks. mgr Piotr Kluza - duszpasterz głuchoniemych w okręgu bocheńskim
 • Ks. mgr lic. Stefan Król - p.o. dyrektora Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Tarnowie
 • Ks. Julian Laskowski - dziekanem dekanatu Brzesko
 • Ks. dr Grzegorz Lechowicz - wykładowcą na Wydziale Teologicznym PAT Sekcja w Tarnowie
 • Ks. mgr Józef Leśniowski - dziekanem w dekanacie Dębica-Zachód
 • Ks. mgr Andrzej Liszka - dyrektorem Domu Księży Emerytów w Tarnowie, przy ul. Pszennej 7
 • Ks. Tadeusz Machał - notariuszem i duszpasterzem małżeństw i rodzin w dekanacie Tymbark, na kolejne pięciolecie
 • Ks. mgr Andrzej Mirek - wicenotariuszem dekanatu Tarnów-Północ
 • Ks. mgr Stanisław Morańda - referentem misyjnym w dekanacie Tarnów-Południe
 • Ks. dr Adam Nita - kanclerzem Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
 • Ks. mgr Grzegorz Ociepka - prefektem WSD w Tarnowie
 • Ks. dr Janusz Paciorek - wykładowcą Wydziału Teologicznego PAT Sekcja w Tarnowie
 • Ks. Jan Pietryka - wicedziekanem dekanatu Tarnów-Północ
 • Ks. Józef Poręba - dziekanem dekanatu Limanowa, na kolejne pięciolecie
 • Ks. mgr lic. Wojciech Rzemiński - zlecone wykłady na Wydziale Teologicznym PAT Sekcja w Tarnowie
 • Ks. mgr Józef Sadowski - duszpasterzem apostolstwa trzeźwości w dekanacie Uście Solne
 • Ks. dr Stanisław Salaterski - zlecone wykłady na Wydziale Teologicznym PAT Sekcja w Tarnowie
 • Ks. mgr lic. Adam Samborski - moderatorem Diecezjalnego Dzieła Powołań w okręgu bocheńskim
 • Ks. mgr Andrzej Seidler - duszpasterzem nauczycieli i wychowawców w dekanacie Krościenko
 • Ks. dr Jacek Siewiora - diecezjalnym wizytatorem nauki religii i kapelanem Domu Dziennego i Okresowego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Tarnowie
 • Ks. Mieczysław Smoleń - wicenotariuszem dekanatu Tarnów-Wschód
 • Ks. mgr Andrzej Surowiec - doradcą metodycznym nauki religii w Dębicy
 • Ks. mgr Stanisław Śliwa - prefektem WSD w Tarnowie
 • Ks. mgr Kazimierz Świętek - referentem misyjnym w dekanacie Mielec-Południe
 • Ks. dr Andrzej Turek - zlecone wykłady na Wydziale Teologicznym PAT Sekcja w Tarnowie
 • Ks. Jan Urbański - duszpasterzem nauczycieli i wychowawców w dekanacie Wojnicz
 • Ks. mgr Zygmunt Warzecha - duszpasterzem strażaków w gminie Kamienica
 • Ks. mgr Mariusz Węgrzyn - wicenotariuszem dekanatu Tuchów
 • Ks. mgr Leszek Wieczorek - wicenotariuszem dekanatu Krościenko
 • Ks. mgr Michał Zieliński - wicenotariuszem dekanatu Ropa

Nominacje proboszczowskie:

 • Ks. mgr Stanisław Berdzik - parafia Tęgoborze
 • Ks. Stanisław Bieleń - parafia Nieczajna
 • Ks. mgr Bogusław Czech - parafia Straszęcin
 • Ks. mgr Józef Drabik - parafia pw. Najśw. Maryi Panny Matki Kościoła i św. Jakuba w Brzesku
 • Ks. mgr Zbignew Dudek - parafia Banica
 • Ks. mgr Władysław Dzięgiel - parafia Skrzyszów k. Dębicy
 • Ks. Stanisław Janusz - parafia Czarna Tarnowska
 • Ks. mgr Marian Jedynak - parafia Bobowa
 • Ks. dr Andrzej Jeż - parafia pw. NMP Królowej Polski w Tarnowie Mościcach
 • Ks. mgr Wiesław Książko - parafia pw. MB Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej
 • Ks. mgr Czesław Paszyński - parafia Borzęcin
 • Ks. mgr Józef Sadowski - parafia Cerekiew
 • Ks. mgr Roman Woźny - parafia Pustków Osiedle

Nominacje na administratora parafii:

 • Ks. mgr Janusz Drożdż - w parafii Krasne
 • Ks. mgr Jerzy Gawle - w parafii Tabaszowa
 • Ks. dr Stefan Irla - w parafii Krzeczów
 • Ks. mgr Janusz Kiełbasa - w parafii Powroźnik
 • Ks. mgr Kazimierz Koszyk - w parafii Gołkowice
 • Ks. Wojciech Kościółek - w parafii Dzierżaniny
 • Ks. mgr lic. Józef Książek - parafia Zawada k. Dębicy
 • Ks. Jan Majerski - w parafii Olszanka
 • Ks. mgr Stanisław Porębski - w parafii NSPJ w Krynicy
 • Ks. mgr Józef Rosiek - w parafii Kamienica Górna
 • Ks. mgr Marek Rudziński - w parafii Siedliska Tuchowskie
 • Ks. mgr Tadeusz Śmierciak - w parafii Limanowa Sowliny
 • Ks. mgr Grzegorz Żyrkowski - w parafii Biskupice Radłowskie
 • Ks. mgr Emil Myszkowski - w parafii Kwiatonowice

Nominacje na rektora rektoratu:

 • Ks. mgr Sławomir Gulig - rektorem w Żegiestowie-Zdroju
 • Ks. mgr lic. Wiesław Majka - rektorem w Dubnem i Leluchowie

Neoprezbiterzy otrzymali parafię:

 • Ks. mgr Marcin Baran - Wola Rzędzińska, MBNP
 • Ks. mgr Jan Bartoszek - Dąbrowa Tarnowska
 • Ks. mgr Dariusz Brzegowy - Grybów
 • Ks. mgr Paweł Brzyk - Krużlowa
 • Ks. mgr Robert Ciastoń - Łęg Tarnowski
 • Ks. mgr Piotr Cichoń - Okocim
 • Ks. mgr Grzegorz Dziedzic - Niedomice
 • Ks. mgr Piotr Fela - Mielec, Trójcy Przenajświętszej
 • Ks. mgr Tomasz Franczak - Nowy Sącz, św. Rocha
 • Ks. mgr Grzegorz Franczyk - Tuchów, św. Jakuba
 • Ks. mgr Piotr Furmański - Moszczenica
 • Ks. mgr Maciej Górak - Nowy Sącz, św. Heleny
 • Ks. mgr Łukasz Gruchała - Borowa k. Mielca
 • Ks. mgr Wojciech Janczura - Czarna Tarnowska
 • Ks. mgr Szczepan Juda - Jastrzębia
 • Ks. mgr Paweł Kaim - Iwkowa
 • Ks. mgr Wojciech Karpiel - Bochnia, św. Pawła
 • Ks. mgr Łukasz Kicka - Tarnów-Mościce
 • Ks. mgr Paweł Kita - Tylicz
 • Ks. mgr Piotr Kluza - Bochnia, św. Jana Nepomucena
 • Ks. mgr Stanisław Kłyś - Dębno
 • Ks. mgr Marcin Kozioł - Bobowa
 • Ks. mgr Roman Łagosz - Lisia Góra
 • Ks. mgr Piotr Mączka - Smęgorzów
 • Ks. mgr Paweł Michalczyk - Cikowice
 • Ks. mgr Mariusz Mikołajczyk - Łysa Góra
 • Ks. mgr Józef Mirek - Tęgoborze
 • Ks. mgr Dariusz Nowak - Wadowice Dolne
 • Ks. mgr Tomasz Rąpała - Ryglice
 • Ks. mgr Andrzej Rogóż - Otfinów
 • Ks. mgr Mariusz Sacha - Radomyśl Wielki
 • Ks. mgr Piotr Siemek - Szczawnica
 • Ks. mgr Artur Sitko - Przeczyca
 • Ks. mgr Rafał Słomba - Łącko
 • Ks. mgr Adam Sroka - Limanowa-Sowliny
 • Ks. mgr Janusz Stachoń - Borzęcin
 • Ks. mgr Krzysztof Szczygieł - Szalowa
 • Ks. mgr Tomasz Szewczyk - Stróże
 • Ks. mgr Sławomir Szyszka - Szczepanów
 • Ks. mgr Jan Świętek - Straszęcin
 • Ks. mgr Andrzej Wilk - Wojakowa
 • Ks. mgr Michał Zieliński - Ropa
 • Ks. mgr Grzegorz Zimoń - Zabawa

Zmiany księży wikariuszy:

 • Ks. mgr Piotr Abram - Piotrkowice
 • Ks. mgr Janusz Adamczyk - Mielec, Ducha Świętego
 • Ks. mgr Tomasz Badyla - Tarnów-Klikowa
 • Ks. mgr Krzysztof Bajorek - Długołęka Świerkla
 • Ks. mgr Zbigniew Baran - Łękawica
 • Ks. mgr Paweł Bobrowski - Krynica Dolna
 • Ks. mgr Janusz Bociek - Okulice
 • Ks. mgr Henryk Brdej - Krużlowa
 • Ks. mgr Józef Buźniak - Łącko
 • Ks. mgr Iwan Cabaj - Jodłowa
 • Ks. mgr Paweł Cebula - Nowy Sącz, MB Niepokalanej
 • Ks. mgr Tadeusz Cetera - Radgoszcz
 • Ks. mgr Bogusław Cygan - Siedliska Tuchowskie
 • Ks. mgr Krzysztof Czaja - Zawada k. Dębicy
 • Ks. mgr Marian Duda - Łapczyca
 • Ks. mgr Stanisław Duda - Poręba Radlna
 • Ks. mgr Paweł Dudek - Tarnów-Krzyż
 • Ks. mgr Mateusz Dziedzic - Skrzyszów k.Tarnowa
 • Ks. mgr Marek Gał - Bochnia, św. Mikołaja
 • Ks. mgr Sławomir Głodzik (2001) - Marcinkowice
 • Ks. mgr lic. Piotr Głód - Dobra
 • Ks. mgr Stanisław Góral - Szynwałd
 • Ks. mgr Ryszard Hebda - Świniarsko
 • Ks. mgr Tomasz Jamróz - Tarnów, Katedra
 • Ks. mgr Rafał Jarosławski - Krynica, św. Antoniego
 • Ks. mgr Wojciech Jurkowski - Poręba Radlna
 • Ks. mgr Stanisław Kania - Rzepiennik Biskupi
 • Ks. mgr Witold Kapuściński - Pustków Osiedle
 • Ks. mgr Zbigniew Kożuch - Moszczenica Młp
 • Ks. mgr Mirosław Kilian - Limanowa Sowliny
 • Ks. mgr Jan Król - Męcina
 • Ks. mgr Jerzy Kulpa - Tarnów, NSPJ
 • Ks. mgr Stanisław Kurcap - Pogwizdów
 • Ks. mgr Grzegorz Kurczyna - Tarnów, Dobrego Pasterza
 • Ks. mgr Paweł Laska - Czchów
 • Ks. mgr Janusz Lelito - Rożnów
 • Ks. mgr Leszek Lipiński - Mielec, Ducha Świętego
 • Ks. mgr Władysław Liptak - Chorzelów
 • Ks. mgr Ryszard Łątka - Nowa Wieś
 • Ks. mgr Marek Łopatka - Dębica, Miłosierdzia Bożego
 • Ks. mgr Rafał Łukasik - Tarnów-Mościce
 • Ks. mgr Jan Majocha - Tarnów, MB Fatimskiej
 • Ks. mgr Wojciech Zygmunt Maślanka - Krynica Dolna
 • Ks. mgr Tomasz Maziarka - Nowy Wiśnicz
 • Ks. mgr Janusz Mąka - Nowy Sącz, MB Bolesnej
 • Ks. Roman Michura - Zborowice
 • Ks. mgr Marcin Mikulski - Dębica, MB Anielskiej
 • Ks. mgr Mariusz Mucha - Mielec, MBNP
 • Ks. Stanisław Oleksyk - Ocieka
 • Ks. mgr Krzysztof Olszak - Straszęcin
 • Ks. mgr Michał Osak - Nowy Sącz, św. Kazimierza
 • Ks. mgr Mirosław Papier - Brzesko, Miłosierdzia Bożego
 • Ks. mgr Tomasz Pyrchla - Dębica, św. Jadwigi
 • Ks. mgr Jan Radzik - Radłów
 • Ks. mgr Janusz Rząca - Łososina Górna
 • Ks. dr Wojciech Rzemiński - Tarnów, bł. Karoliny
 • Ks. mgr Grzegorz Rzeźwicki - Tarnów, św. Maksymiliana
 • Ks. mgr Paweł Skraba - Tarnów, NSPJ
 • Ks. mgr Henryk Słąba - Dębica, MB Anielskiej
 • Ks. Mieczysław Smoleń - Tarnów, NSPJ
 • Ks. mgr Zbigniew Smołkowicz - Mielec, św. Mateusza
 • Ks. mgr Zdzisław Socha - Królowa Górna
 • Ks. mgr Wojciech Sola - Rytro
 • Ks. mgr Waldemar Sosnowski - Nowy Sącz, MB Niepokalanej
 • Ks. mgr Stanisław Sowiński - Łąkta
 • Ks. mgr Piotr Sroka - Zaborów
 • Ks. mgr Tomasz Stachel - Skrzyszów k. Tarnowa
 • Ks. mgr Zbigniew Stachura - Żeleźnikowa
 • Ks. mgr Kazimierz Śliz - Słopnice
 • Ks. mgr Sylwester Taraszka - Dębica, Miłosierdzie Boże
 • Ks. mgr Stanisław Tokarski - Brzesko, św. Jakuba
 • Ks. mgr Mirosław Tragarz - Straszęcin
 • Ks. mgr Józef Waśko - Żegocina
 • Ks. mgr Andrzej Wąsowicz - Pilzno
 • Ks. mgr Marek Wielgosz - Dobrynin
 • Ks. mgr Piotr Witecki - Męcina
 • Ks. mgr Władysław Włodarczyk - Sufczyn
 • Ks. mgr Antoni Wolak - Ryglice
 • Ks. mgr Marek Zaborowski - Mielec, Ducha Świętego
 • Ks. mgr Jan Zieliński - Ropa
 • Ks. mgr Mariusz Żuczek - Tarnów-Katedra

Dekanalni duszpasterze młodzieży:

Zwolnienia:

 • Ks. mgr Janusz Bociek - Pustków
 • Ks. mgr Tadeusz Cetera - Nowy Sącz Wschód
 • Ks. mgr Rafał Jarosławski - Bobowa
 • Ks. mgr Marek Kądziołka - Uście Solne
 • Ks. mgr Edward Kęska - Ujanowice
 • Ks. mgr Jan Majocha - Porąbka Uszewska
 • Ks. mgr Andrzej Wąsowicz - Tuchów
 • Ks. mgr Piotr Witecki - Czchów
 • Ks. mgr Zbigniew Stachura - Łużna
 • Ks. mgr Stanisław Śliwa - Pilzno
 • Ks. mgr Mariusz Żuczek - Szczepanów

Nominacje:

 • Ks. mgr Piotr Abram - Tuchów
 • Ks. mgr Mariusz Bawołek - Mielec Północ
 • Ks. mgr Janusz Bociek - Uście Solne
 • Ks. mgr Paweł Cebula - Nowy Sącz Wschód
 • Ks. mgr Piotr Furmański - Łużna
 • Ks. mgr Stanisław Kłyś - Porąbka Uszewska
 • Ks. mgr Marcin Kozioł - Bobowa
 • Ks. mgr Paweł Laska - Czchów
 • Ks. mgr Wojciech Zygmunt Maślanka - Krynica
 • Ks. mgr Janusz Rząca - Ujanowice
 • Ks. mgr Janusz Stachoń - Szczepanów
 • Ks. mgr Andrzej Wąsowicz - Pilzno
 • Ks. mgr Marek Wójcik - Pustków

Kapłani skierowani na studia:

 • Ks. mgr lic. Tomasz Atłas - UKSW (misjologia)
 • Ks. mgr Marian Chełmecki - KUL (liturgika)
 • Ks. mgr Marcin Kokoszka - Innsbruck
 • Ks. mgr Hieronim Kosiarski - PAT (homiletyka)
 • Ks. mgr Piotr Nowak - UKSW (teologia duchowości)

Kapłani, którzy wyjechali do pracy poza diecezję:

 • Ks. mgr Piotr Gawełda - Połczyn Zdrój (diecezja koszalińsko-kołobrzeska)
 • Ks. mgr Edward Kęska - Wiedeń (Austria)
 • Ks. mgr Jacek Kruczek - Brno (Czechy)
 • Ks. mgr Edward Marcinkiewicz - CFM w Warszawie
 • Ks. mgr Piotr Matłok - Hildesheim (Niemcy)
 • Ks. mgr Tadeusz Michalik - Moguncja (Niemcy)
 • Ks. mgr Stanisław Mikołajczyk - Lwów (Ukraina)
 • Ks. mgr Ryszard Mikos - Guarda (Portugalia)
 • Ks. mgr Krzysztof Nowak - PMK we Francji
 • Ks. mgr Grzegorz Olszak - Hildesheim (Niemcy)
 • Ks. mgr Tomasz Paluch - Babahoyo (Ekwador)
 • Ks. mgr Andrzej Romanowski - PMK we Francji
 • Ks. mgr Tadeusz Sępek - CFM w Warszawie
 • Ks. mgr lic. Stanisław Wąchała - PMK w Anglii i Walii (Irlandia)
 • Ks. mgr lic. Stanisław Świątek - Kamieniec Podolski (Ukraina)

Tytuły naukowe:
s. dr Jerzy Bednarz - doktorat z prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego, Universidad de Navarra w Pamplonie, dnia 16 czerwca 2004 r. Temat rozprawy doktorskiej: La Administración Apostólica en el Derecho Canónico ( Administratura Apostolska w Prawie Kanonicznym ).

Ekskardynacje:
Ks. Józef Jeleń - do archidiecezji łódzkiej

Urlop zdrowotny:
Ks. mgr Wiesław Multan - zamieszkał w Mikluszowicach

 

 

"Wielu ludzi ogarnia dziś rezygnacja, ponieważ nie potrafią uznać się za grzeszników i szukać przebaczenia - niezdolność ta wynika często z poczucia osamotnienia tych, którzy żyjąc, jakby Bóg nie istniał, nie mają kogo prosić o przebaczenie."

(Jan Paweł II, Adhortacja Ecclesia de Europa , nr 76)

 

 
Untitled Document

lipiec - wrzesien 2004

CZĘŚĆ URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Konferencji Episkopatu Polski

List otwarty Przewodniczącego Komisji Misyjnej Episkopatu Polski do Posłów Sejmu III Rzeczypospolitej

Komunikat Biura Prasowego Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

"Módlcie się nieustannie o uświęcenie wszystkich kapłanów!", Komunikat na Dzień Modlitw o Uświęcenie Duchowieństwa

"Ku wolności wyswobodził nas Chrystus" (Ga 5,1), Słowo z okazji 60. rocznicy Powstania Warszawskiego oraz miesiąca trzeźwości i abstynencji

Apel o pomoc dla ludności Sudanu

Komunikat z okazji 5. rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Bolesnej w Czarnym Potoku

Od Maryi uczymy się bezgranicznego zaufania Bogu, Homilia z okazji 5-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Bolesnej w Czarnym Potoku ( Czarny Potok, 12.09 2004 r.)

"Nie możecie służyć Bogu i mamonie" (Łk 16,13), Słowo z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu - 19 września 2004 r.

"Życiem otulana śmierć. Naśladować Chrystusa w posłudze hospicyjno-paliatywnej", Słowo na jubileuszowy, 60. Tydzień Miłosierdzia

"Zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie" (J 2,5), List z okazji 100-lecia koronacji Obrazu Matki Boskiej Tuchowskiej

"Zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie" (J 2,5), Homilia w dniu 100-lecia koronacji Obrazu Matki Boskiej Tuchowskiej (Tuchów-oo. Redemptoryści, 2.10.2004 r.)

Dekrety i zarządzenia

Zarządzenie

Dekret erygujący Diecezjalny Ośrodek Pomocy Psychologicznej Osobom Duchownym i Konsekrowanym w Gosławicach k/Tarnowa

Dekret powołujący Radę Administracyjną Wydziału Teologicznego Sekcja Tarnów

Inne dekrety

Z życia Diecezji

Kalendarium

Cezary Paciej, Poświęcenie kościoła w Piątkowej (5 czerwca 20004 r.)

Ks. Władysław Pieja, " Media - bogactwo i zagrożenia ", IV Sympozjum Stowarzyszenia "Arka" Tarnów - Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania ( Dębica-św. Jadwiga, 12 czerwca 2004 r. )

Ks. Władysław Szewczyk, "Przychodzę do ciebie, bo mnie boli dusza", Kazanie w czasie Mszy św. na rozpoczęcie IV Sympozjum "Arki" ( Tarnów-Oddział w Dębicy, 12 czerwca 2004 r.)

Ks. Marek Kluz, Sprawozdanie ze spotkania Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej

O. Mirosław Grakowicz CSsR, Obchody 100. rocznicy koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej w Tuchowie

Br. Jacek Kania OFMCap, Dom modlitwy Braci Mniejszych Kapucynów w Zagórzu

Godności - zwolnienia - nominacje

Zmarli kapłani

CZĘŚĆ FORMACYJNO-PASTORALNA

Opracowania

Ks. Janusz Królikowski, Sakrament Pokuty. Kryzys współczesny i odpowiedź doktrynalna

Ks. Stanisław Świętek, "Daj Boże, żeby z niej święta była". Powołanie św. Julii Urszuli Ledóchowskiej

Ks. Piotr Gajda, Dom w połowie drogi do nieba - czyściec