Untitled Document
Warto przeczytać...
Ks. Andrzej Michalik

Czym jest katolicyzm?

George Weigel, Czym jest katolicyzm? Dziesięć kontrowersyjnych pytań, tłum. A. Gomola, Znak, Kraków 2003, s. 212

Jeden z Ojców Kapadockich, św. Grzegorz z Nyssy, skarżył się na tak duże zainteresowanie ludzi doktryną Kościoła, że nie mógł spokojnie wyjść na rynek, aby nie być wciągniętym w dysputę dotyczącą tajemnic wiary.

Dzisiaj możemy spokojnie przechadzać się po ulicach naszych miast. Nikt nas w takie dysputy nie wciągnie. Ale to nie znaczy, że dzisiaj sprawy religii nie interesują ludzi. Pytań dotyczących Kościoła i jego nauczania stawia się dziś nie mniej niż dawniej. A jeśli uwzględni się globalną skalę zjawiska i wciąganie w dysputę milionów odbiorców fakt ulega niespotyka­nemu w dawnych wiekach wzmocnieniu.

Dzisiaj o sprawach wiary i Kościoła dyskutują nie tylko teologowie i osławione wspomnianą historyjką przekupki, ale ludzie mediów całego świata. I jak to w dyskusjach bywa, bardzo zróżnicowany jest ich poziom i niejednokrotnie bardzo zaskakujące są ich wnioski. Zależy to w dużej mierze od przygotowania tych, którzy zabierają głos i co nie mniej ważne - od ich osobistego stosunku do wiary, Boga i Kościoła.

Do tej dyskusji włącza się ostatnio opublikowaną książką George Weigel, autor monumentalnej biografii Jana Pawła II pod tytułem Świadek nadziei. Weigel stawia fundamentalne dla wszystkich dyskutujących pytanie: "Czym jest katolicyzm?" i wszystkich zainteresowanych poszukiwaniem odpowiedzi "zaprasza do środka": "Tego jednak, czym naprawdę jest katolicyzm, bardzo często nie widać z zewnątrz. [...] A zatem zapraszam cię - wejdź do środka. Nie bój się, nikt cię nie zmusi, byś pozostał tutaj wbrew własnej woli" (s. 11-12). Tego, kto przyjmuje zaproszenie, autor prowadzi po tej ogromnej duchowej przestrzeni stawiając, jak informuje w podtytule: "Dziesięć kontrowersyjnych pytań". Okazują się one dziesięcioma bardzo ważnymi pytaniami i są okazją do udzielenia dziesięciu niezwykle ważnych odpo­wiedzi, które przedstawiają bogate wnętrze tej niezwykłej przestrzeni.

Autor pyta więc m.in.: Czy Jezus jest jedynym Zbawicielem? Czy wiara w Boga uwłacza naszej godności? Jak mamy żyć? Jak mamy kochać? Dlaczego cierpimy? Co się z nami stanie?

Prowadząc w głąb tej przestrzeni G. Weigel raz po raz zwraca uwagę na jej harmonię, wewnętrzną prostotę i piękno; na jej udzielający się wraż­liwemu odwiedzającemu sens. Jak wytrawny przewodnik podprowadza i przygotowuje do osobistego przekonania "że to, co z zewnątrz wydawało się przytłaczające i ograniczające, jest w rzeczywistości [...] ogromną przestrze­nią, gdzie człowiek doznaje wyzwolenia i gdzie może wieść w pełni ludzkie życie, przygotowując się na przyszłość, która wykracza poza wszelkie ziemskie wyobrażenia" (s. 12).

Polemizując z obiegowymi i powierzchownymi opiniami ukazuje najgłębszą istotę katolicyzmu i wskazuje na jej jedyne źródło. "Kościół katolicki - pisze na wstępie - widziany z zewnątrz kojarzy się niektórym ze zrzędliwym starcem o ograniczonych horyzontach myślowych, który bez przerwy karci i łaje innych, powtarzając w kółko: .

A przecież istotą katolicyzmu jest afirmacja; afirmacja naszego człowieczeństwa i każdego ludzkiego istnienia, afirmacja, której źródłem jest Bóg rozkochany w swoim stworzeniu" (s. 10-11).

Ponadto Weigel stara się pokazać, że świat w którym żyjemy ma "okna i drzwi", że raz po raz można usłyszeć "szept aniołów", to znaczy doświadczyć, że nasz świat jest otwarty na otaczającą go tajemniczą rzeczywistość (por. s. 34-37) i zaprasza do odpowiedzi na absolutnie podstawowe pytanie: "Na jakiej prawdzie budujesz swoje życie?" (por. s. 172n). Autor najlepszej biografii papieża Jana Pawła II okazuje się znawcą współczesnego człowieka i chrześcijaństwa. Z wielkim wyczuciem korzysta z nauczania Magisterium Kościoła, najwybitniejszych teologów i wielkich myślicieli. Nie przytłacza erudycją i nie obciąża tekstu wielką ilością cytatów, ale równocześnie odpowiedzialnie podejmuje nawet najtrudniejsze tematy. Styl przekazu ma charakter polemiczny, ale cechuje go szacunek dla i miłość do przedstawianej prawdy.

Komu można polecić lekturę tej książki? Dla kogo jest ona napisana? G. Weigel odpowiada: "Napisałem ją dla katolików, którzy nie są do końca pewni tego, czego naucza Kościół i dlaczego tego naucza, lub którzy chcieliby poznać bliżej nauczanie Kościoła, a także dla tych, którzy pragną podzielić się swą wiarą z rodziną, znajomymi i przyjaciółmi, a zwłaszcza z ludźmi młodymi. Pisałem ją również dla tych, którym trudno pogodzić podziw dla niektórych katolików - Matki Teresy z Kalkuty, Jana Pawła II albo też sąsiadów lub kolegów z pracy - z niezrozumiałym, a czasem nawet z pozoru bezwzględnym nauczaniem Kościoła" (s. 11). Trzeba w tym miejscu dodać, że książka może się stać doskonałą pomocą każdego katechety szkół średnich. Z jednej strony uczy ducha i stylu w jakim należy podejmować nawet bardzo trudne problemy i wyzwania, a z drugiej dostarcza konkretnych treści dla dyskusji i pogłębionych odpowiedzi.

Od pierwszej do ostatniej strony Autor stawia czytelnika przed koniecznością wyboru i do niego zaprasza. Na zakończenie stawiając pytanie: "Jaki świat wybrać?" - stawia przed decydującym wyborem; przed wyborem świata jaki proponuje Kościół katolicki lub wyborem świata proponowanego przez laickie antyutopie.

"Nowy wspaniały świat mówi nam, że powinniśmy zadowolić się byle jakim szczęściem w życiu wolnym od trosk. Katolicyzm mówi nam, że nie tylko jesteśmy zdolni, ale i wezwani do wielkości.

Nowy wspaniały świat to świat racjonalnie zorganizowanego zaspokaja­nia własnych żądz i zachcianek. Świat świętych to świat radykalnego i rozrzutnego dawania siebie drugim.

Nowy wspaniały świat jest płaski, bezbolesny i w zasadzie beztroski. W świecie świętych czekają na nas urwiska i otchłanie, od których kręci się w głowie, a czasami musimy przygotować się na ból. Są w nim ciemne noce duszy oraz chwile ekstatycznej miłości" (s. 209).

Autor do końca prowokuje do odpowiedzi:

"Który świat jest bardziej ludzki?
W którym świecie panuje większa wolność?
Który świat jest wart tego, by położyć dla niego na szali własne życie?" (s. 209).

Untitled Document

kwiecień - czerwiec 2004

 Akta Konferencji Episkopatu Polski

Chrześcijańska odpowiedzialność za Ojczyznę,
Apel biskupów polskich o odpowiedzialność za przyszłość Polski i Europy w obliczu wstąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej

Akta Biskupa Tarnowskiego
Z życia diecezji
Odznaczenia-jubileusze-zwolnienia-nominacje
Zmarli kapłani

Kapłani zmarli w 2003 roku

Uroczystości pogrzebowe śp. biskupa Józefa Gucwy
Opracowania
Warto przeczytać...

Ks. Andrzej Michalik, Czym jest katolicyzm?