Untitled Document
Zmarli kapłani

Ks. Jan Kiełbasa,
rezydent w Laskowej, ur. 1928, wyśw. 1953 - zmarł 14 maja 2004 r., pochowany w Zaborowiu.

Kapłani zmarli w 2003 roku

Ks. kanonik Antoni Poręba , s. Michała i Katarzyny Michalik, urodził się 14 stycznia 1936 r. w Białej Niżnej. Egzamin dojrzałości zdał w 1953 r. w Nowym Sączu. Następnie wstąpił do Seminarium Duchow­nego w Tarnowie, gdzie po studiach filozoficzno-teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Karola Pękali w dniu 18 stycznia 1959 r.

Jako wikariusz pracował w parafii Biecz (od 31.01.1959 r.) a następnie został skierowany do parafii w Gorlicach (od 25.08.1962 r.). Przez 15 lat pełnił obowiązki prokuratora dyrektora administracyjnego WSD w Tarnowie (1967-1982). Z kolei 18 czerwca 1982 r. został mianowany wikariuszem ekonomem a 24 lipca tegoż roku probosz­czem parafii Żegocina. W tym czasie pełnił kolejno obowiązki notariusza a następnie wice­dziekana i dziekana dekanatu Lipnica Murowana. Ponadto podejmował prace w ramach Zespołu Duszpas­terstwa Rolników Diecezji Tar­nowskiej. Był członkiem Rady Kapłańskiej oraz członkiem Kolegium Konsultorów Diecezji Tar­nowskiej. W dniu 29 sierpnia 1993 r. został mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Katedralnej w Tarnowie.

Zmarł nagle 23 stycznia 2003 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 26 stycznia 2003 r., po których doczesne szczątki zostały złożone na cmentarzu parafialnym w Ptaszkowej, rodzinnej miejscowości śp. ks. Józefa. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył bp Wiktor Skworc.

Ks. Franciszek Skowron , s. Macieja i Katarzyny Boduch, urodził się 29 października 1930 r. w Woli Żelichowskiej. Po złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bpa Karola Pękali w dniu 24 czerwca 1956 r.

Następnie został skierowany do pracy duszpasterskiej, w charakterze wikariusza, w następujących parafiach: Zawada k. Dębicy (od 6.12.1956 r.), Wielopole (od 20.07.1959 r.), Zasów (od 18.07.1965 r.). W dniu 12 kwietnia 1965 r. został mianowany wikariuszem ekonomem a 29 maja tegoż roku proboszczem parafii Grabno. Po złożeniu urzędu probosz­czowskiego, 24 sierpnia 1995 r., pozostał w parafii Grabno w charakterze rezydenta.

Zmarł 4 marca 2003 r. Po uroczystościach pogrzebowych, które odbyły się 7 marca 2003 r., został pochowany na cmentarzu parafial­nym w Grabnie. Pogrzebowi przewodniczył bp Władysław Bobowski.

Ks. kanonik Władysław Podraza , s. Jana i Julii z d. Jędryas, urodził się 29 października 1920 r. w Jodłówce k. Jasła. Egzamin dojrzałości złożył w roku 1939 w Dębicy. Po ukończeniu Seminarium Duchow­nego w Tarnowie przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Jana Stepy w dniu 6 stycznia 1950 r.

Jako neoprezbiter podjął posługę duszpasterską w parafii Zakliczyn (od 18.01.1950 r.). Następnie w dniu 2 kwietnia 1954 r. został mianowany proboszczem w parafii Krynica Dolna. Jednocześnie została mu powierzona funkcja kapelana w Szpitalu w Krynicy. Po złożeniu urzędu proboszczowskiego w dniu 10 czerwca 1995 r. przeszedł na emeryturę i jako rezydent zamieszkał w Krynicy Dolnej. W czasie pełnienia obowiązków proboszczowskich w latach 1965-1993 był dziekanem dekanatu Krynica. W roku 1995 został wybrany do Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej. Natomiast w dniu 3 listopada 1974 r. został mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Katedralnej w Tarnowie.

Zmarł 6 czerwca 2003 roku. W dniu 9 czerwca 2004 r. uroczystoś­ciom pogrzebowym przewodniczył bp Wiktor Skworc. Śp. ks. Władysław spoczął na cmentarzu w Krynicy.

Ks. Edward Laskowski , s. Władysława i Zofii z d. Tubek, urodził się 10 lipca 1929 r. w Jeżowie k. Gorlic. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w Nowym Sączu wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bpa Jana Stepy w dniu 4 maja 1952 r.

Pracował jako wikariusz w parafiach: Zasów (od 21.07.1952 r.), Biesiadki (od 21.07.1955 r.) i Mochnaczka (od 26.02.1959 r.). Następnie w dniu 20 listopada 1961 r. został mianowany proboszczem w Brzozo­wej. W tym czasie pełnił funkcję notariusza dekanatu Zakliczyn. Z obowiązków proboszczowskich został zwolniony w roku 1996. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Domu Księży Emery­tów w Tarnowie.

Zmarł 16 czerwca 2003 r. Pogrzeb odbył się pod przewodnictwem bpa Jana Styrny 20 czerwca 2003 r. ks. Laskowski został pochowany na cmentarzu parafialnym w Brzozowej.

Ks. Kazimierz Krużel , syn Bolesława i Marii z d. Druzgała, urodził się 3 maja 1944 r. w Ryglicach. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w 1963 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bpa Jerzego Ablewicza w dniu 31 maja 1970 r.

Po święceniach jako wikariusz pracował cztery lata w parafii Tarnów-Krzyż (od 24.06.1970 r.) i dziewięć lat w Tarnowskiej Katedrze (od 24.06.1974 r.). W dniu 3 stycznia 1983 r. został miano­wany wikariuszem ekonomem a 3 lutego tegoż roku proboszczem parafii Zabawa. Po rezygnacji w dniu 5 marca 1989 r. został mu powierzony urząd proboszcza parafii Zalipie (od 26.06.1989 r.) W tym czasie, od 1998 r. pełnił również obowiązki wicedziekana dekanatu Dąbrowa Tarnowska.

Zmarł po długiej chorobie 4 lipca 2003 r. Uroczystościom pogrze­bo­wym, w dniu 7 lipca 2003 r., przewodniczył bp Wiktor Skworc. Doczesne szczątki śp. ks. Kazimierza zostały złożone na cmentarzu w Zalipiu.

Ks. Michał Czyrnek , s. Szymona i Marii z d. Michałek, urodził się 22 września 1928 r. w Chyszówce k. Limanowej. Po ukończeniu gimnazjum wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Świecenia kapłańskie otrzymał z rąk bpa Jana Stepy 4 maja 1952 r.

Pracował jako wikariusz w następujących parafiach: Bolesław (od 4.08.1952 r.), Samocice (od 7.03.1955 r.), Śnietnica (od 23.01.1957 r.), Bochnia (od 23.07.1958 r.), Jurków k. Czchowa (od 20.07.1959 r.), Jakubowice (od 1.08.1962 r.), Łososina Górna (od 1.08.1963 r.), Ździarzec (od 15.02.1964 r.), Gręboszów (od 31.10.1966 r.), Ochotnica Górna (od 10.07.1968 r.), Tymbark (od 20.06.1972 r.), Łukowica (od 10.09.1985 r.). W latach 1990-1992 pomagał w parafii Grobla. Od 1992 r. zamieszkał jako rezydent w parafii Mikluszowice.

Zmarł 25 września 2003 r. Uroczystości pogrzebowe, pod przewod­nictwem ks. infułata Władysława Kostrzewy, odbyły się 27 września 2003 r. w Jurkowie k. Limanowej, po których ciało śp. ks. Michała złożono na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Ks. Józef Podolański , s. Stefana i Zofii z d. Zaczyńska, urodził się 10 stycznia 1919 r. w Tymowej. Po złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił do WSD w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 9 sierpnia 1942 r. w Tarnowie, z rąk bpa Edwarda Komara.

Po święceniach kapłańskich pracował jako wikariusz w parafiach: Boles­ław (od 13.08.1942 r.), Gręboszów (od 30.06.1944 r.), Tuchów (od 24.07.1948 r.) i Dębica (od 31.08.1949 r.). Następnie został mianowany wikariuszem adiutorem (16.07.1960 r.) a 9 marca 1961 r. proboszczem parafii Zawada k. Dębicy. W tym czasie (1975-1985) pełnił również obowiązki wicedziekana dekanatu Dębica. Po rezygnacji z urzędu proboszcza (10 sierpnia 1985 r.) zamieszkał w charakterze rezydenta w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Dębicy. W roku 2002 przeniósł się do Domu Księży Emerytów w Tarnowie, przy ul. Pszennej 7.

Zmarł 18 sierpnia 2003 r. Pogrzeb odbył się 20 sierpnia 2003 r., pod przewodnictwem ks. infułata Władysława Kostrzewy. Śp. ks. Józef został pochowany na Starym Cmentarzu w Tarnowie.

Ks. prałat dr Anotni Kmiecik , s. Jana i Marii z d. Wojtyła, urodził się 1 sierpnia 1948 r. we Wronowicach, parafia Tęgoborze. Po złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1972 r. z rąk bp. Jerzego Ablewicza.

Po święceniach pracował jako wikariusz w parafiach Brzesko (od 20.06.1972 r.) i Krynica Zdrój (od 16.06.1975 r.). Następnie (w roku 1977) został skierowany na studia specjalistyczne na wydział misjologii Uniwersytetu "Urbanianum" w Rzymie, które sfinalizował doktoratem w roku 1981. Po powrocie do diecezji został mianowany prefektem WSD w Tarnowie oraz podjął wykłady z teologii dogma­tycznej oraz teologii misji w Instytucie Teologicznym w Tarnowie. Ponadto był delegatem biskupim ds. misji i współtwórcą Diecezjalnego Dzieła Misyjnego w Tarnowie (1982-1990). W latach 1983-1986 przewodniczył Podkomisji Misji i Ekumenizmu oraz Komisji Przygotowawczej Misji i Emigracji II Synodu Plenarnego w Polsce (1988-1990), będąc równocześnie członkiem Komisji Redakcyjnej IV Synodu Diecezji Tarnowskiej. W latach 1990-1995 pełnił funkcję prodyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce a następnie w latach 1995-2000 funkcję dyrektora Papieskich Dzieł Misyj­nych. W tym czasie był również redaktorem naczelnym czasopism: "Misje Dzisiaj", "Światło Narodów" i "Świata Misyjnego". Ponadto w latach 1987-2000 był członkiem Komisji Episkopatu ds. Misji. W dniu 30 grudnia 2000 r. został odznaczony tytułem prałata honorowego Jego Świątobli­wości.

Od 2001 r. należał do Wspólnoty Jezusowej opartej na regule św. Benedykta w Lanuvio pod Rzymem.

Zmarł 17 sierpnia 2003 r. we Włoszech. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 24 sierpnia 2003 r. w Tęgoborzy, pod przewodnictwem bpa Władysława Bobowskiego. Ciało śp. ks. Antoniego zostało złożone na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Ks. prałat prof. dr hab. Jan Kazimierz Dudziak , s. Stanisława i Marii z d. Waligóra, urodził się 12 sierpnia 1928 roku w Pasierbcu. Po złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bpa Jana Stepy w dniu 4 maja 1952 r.

Jako wikariusz pracował w parafii Grybów (od 19.07.1952 r.). Niedługo po święceniach został skierowany na studia doktoranckie z zakresu prawa na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Po ukończeniu studiów w 1957 r. został mianowany prefektem w Seminarium Duchownym w Tarnowie. Od 1964 r. rozpoczął wykłady z prawa kanonicznego, które kontynuował aż do 2002 r. Przez dwadzieścia lat (1976-1996) dojeżdżał na wykłady na Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Na polu naukowo-dydaktycznym współpracował z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Akademią Teologii Katolickiej w Warszawie a potem Uniwersytetem Kard. Stefana Wyszyńskiego. Był proszony jako recenzent do przewodów doktorskich i habilitacyj­nych oraz nadawania tytułu profesora zwyczajnego. Był znanym autorem licznych pozycji z zakresu prawa kanonicznego.

Ponadto był zaangażowany w prace Trybunału Biskupiego w Tarnowie oraz przez wiele lat jako Konsultor w Trybunale "Super Matrimonio Rato non Consummato" przy Kardynale Prymasie Stefanie Wyszyńskim.

Obok pracy dydaktyczno-naukowej był czynny na polu duszpas­terskim. Od 1970 r. Mszę św. sprawował w kościele pw. MB Szkaplerz­nej w Tarnowie. Tam też służył pomocą duszpasterską, szczególnie w konfesjonale. W latach 1984-1989 pełnił funkcję Diecezjalnego Duszpasterza Prawników.

W roku 1985 otrzymał nominację na kapelana Jego Świątobliwości. Natomiast w roku 1997 został włączony do grona kanoników gremial­nych Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu i mianowany Scholas­tykiem w tejże Kapitule.

Zmarł 17 listopada 2003 r. Po Mszy św. żałobnej odprawionej 20 listopada 2003 r. w Katedrze tarnowskiej ciało śp. ks. Jana zostało przewiezione do rodzinnej parafii w Pasierbcu, gdzie następnego dnia uroczystościom pogrzebowym przewodniczył Kard. Franciszek Macharski - metropolita krakowski. Doczesne szczątki śp. Księdza Profesora zostały złożone na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Ks. Adam Nita
Untitled Document

kwiecień - czerwiec 2004

 Akta Konferencji Episkopatu Polski

Chrześcijańska odpowiedzialność za Ojczyznę,
Apel biskupów polskich o odpowiedzialność za przyszłość Polski i Europy w obliczu wstąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej

Akta Biskupa Tarnowskiego
Z życia diecezji
Odznaczenia-jubileusze-zwolnienia-nominacje
Zmarli kapłani

Kapłani zmarli w 2003 roku

Uroczystości pogrzebowe śp. biskupa Józefa Gucwy
Opracowania
Warto przeczytać...

Ks. Andrzej Michalik, Czym jest katolicyzm?