Untitled Document
Sprawozdanie z II posiedzenia Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej
Jadwiga Martyka

"Młodzi drogą Kościoła - Kościół drogą młodych" - to temat, jaki na swoim II posiedzeniu podjęła Diecezjalna Rada Duszpasterska. Spotkanie odbyło się w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Diecezji Tarnowskiej "Arka" w Gródku nad Dunajcem. Do udziału w obradach zaproszeni zostali katecheci stali oraz przedstawiciele młodzieży.

Zebranych przywitał biskup tarnowski Wiktor Skworc. Pasterz diecezji wyraził zadowolenie z obecności młodych, którzy - jak powiedział - przybyli, by ubogacić swoją obecnością i świadectwem.

W dyskusji przedstawiciele młodzieży wyrazili swoje oczekiwania wobec Kościoła. Wskazali na potrzebę wspólnoty i prawdy. Młodzi chcą także zainteresowania ze strony dorosłych, a niejednokrotnie pomocy, żeby mogli wyrwać się ze złego środowiska.

Pragną wiary dojrzałej, chcą mieć osobiste relacje z Bogiem. Tymczasem w Kościele, a także w rodzinach dostają gotowe instrukcje, co robić mają, a czego nie powinni. Nie pozwala im to na samodzielne podejmowanie decyzji i nie daje poczucia akceptacji. Zdaniem młodych, na ich postawy wobec Kościoła może mieć także wpływ sposób sprawowania liturgii Mszy Świętej.

Członkowie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej szukali sposobów dotarcia do młodzieży i możliwości zmiany ich negatywnych postaw. W dyskusji zwrócono uwagę, że z młodymi trzeba przebywać, mieć dla nich czas, wysłuchać, by mogli podzielić się problemami. A fundamentem jest akceptacja i miłość. Tych wartości młodzi najbardziej potrzebują, a często nie otrzymują ich. Jeżeli młodych zaakceptujemy jakimi są i okażemy im miłość, to w dalszej kolejności możemy stawiać wymagania. Wtedy będą przyjęte. Okazanie miłości człowiekowi, który źle się zachowuje nie jest łatwe, ale jedynie słuszne, bo uwagi i potępienie wzmagają agresję. Jeżeli młodzież czuje się kochana, przychodzi po rady i nie boi się podejmowania trudnych zadań.

Ważny jest kontakt z młodzieżą poza lekcjami szkolnymi. Katecheci i nauczyciele powinni poznać potrzeby i zainteresowania uczniów, także religijne, wiedzieć co myślą i czują.

Potrzebne są też konkretne inicjatywy podejmowane przez młodzież i dla młodzieży. Należą do nich: nabożeństwa dla młodych, dyskusyjny klub filmowy, spotkania z młodzieżą, na których porusza się aktualne problemy, zachęta do czytania prasy katolickiej, rozwijanie młodych talentów i organizowanie wystaw, na których młodzi mogą prezentować swoje osiągnięcia.

Zdaniem dyskutantów istnieje wielka potrzeba pozytywnych przykładów i odpowiednia formacja młodych ludzi, którzy będą potem prowadzić ewangelizację w swoich środowiskach, miejscach pracy czy nauki.

Młodym trzeba też pokazać osobową więź z Panem Bogiem. Młody człowiek musi uwierzyć, że Bóg go kocha i szuka, wtedy wróci do punktu wyjścia, nawet gdyby z dobrej drogi zboczył.

W dyskusji wyrażono również zaniepokojenie tym, że młodzież nie stawia sobie wymagań. Trzeba więc tak wychowywać młodzież, by umiała dawać z siebie, a nie tylko od Kościoła oczekiwać.

Zdaniem biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca dla młodzieży najważ­niejsze jest świadectwo życia: rodziców, nauczycieli, kapłanów, ich człowieczeństwo i wrażliwość na potrzeby innych ludzi.

Ordynariusz tarnowski zwrócił uwagę na różnorodność poglądów i postaw prezentowanych przez młodzież. Wyraził zaniepokojenie przejawami indywidualizmu i postaw konsumpcyjnych. Równocześnie przypomniał, że jako wspólnota ludzi wierzących, nie możemy nikogo przekreślać czy stawiać poza granicami Kościoła, lecz idąc z orędziem miłości, próbować wszystkich do Kościoła doprowadzić.

Pasterz diecezji zachęcił, byśmy w naszym posługiwaniu, budowaniu Kościoła byli otwarci na działanie Ducha Świętego, byśmy zawsze byli otwarci na drugiego człowieka, na potrzebę ewangelizacji, na Kościół i na młodzież.

Untitled Document

kwiecień - czerwiec 2004

 Akta Konferencji Episkopatu Polski

Chrześcijańska odpowiedzialność za Ojczyznę,
Apel biskupów polskich o odpowiedzialność za przyszłość Polski i Europy w obliczu wstąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej

Akta Biskupa Tarnowskiego
Z życia diecezji
Odznaczenia-jubileusze-zwolnienia-nominacje
Zmarli kapłani

Kapłani zmarli w 2003 roku

Uroczystości pogrzebowe śp. biskupa Józefa Gucwy
Opracowania
Warto przeczytać...

Ks. Andrzej Michalik, Czym jest katolicyzm?