Untitled Document
Komunikat w związku z wyborami do Parlamentu Europ­ejskiego

Bracia i Siostry!

W najbliższą niedzielę po raz kolejny będziemy zdawali egzamin z odpowiedzialności już nie tylko za losy Polski, ale również za kształt naszej obecności w strukturach Unii Europejskiej. Biskupi polscy w Słowie z okazji przyjęcia Polski do Unii Europejskiej (18.03.2004) wskazywali, że: "Państwa, decydując się na częściowe przekazanie swoich uprawnień na rzecz instytucji unijnych, otrzymują w zamian udział i prawo współ­decydowania nie tylko o losach własnego kraju, ale także innych krajów europejskich. Daje to także prawo współkształtowania duchowego oblicza Europy...".

W niedzielę, 13 czerwca, będziemy mieli okazję wpłynąć na oblicze Europy wskazując naszych reprezentantów w Parlamencie Europejskim. Naszymi głosami zostaną wybrane konkretne osoby przynależące do partii politycz­nych o jasno określonych programach. Będą nie tylko naszymi przedstawi­cielami, ale jako reprezentacja narodu, obrazem nas samych wobec innych Europejczyków. Od nas zależy, czy ten obraz polskiego społeczeństwa będzie autentyczny czy karykaturalny.

Wyboru tego dokonamy również wtedy, gdy wybory zbojkotujemy, gdyż pozwolimy, by bardziej zdyscyplinowani wyborcy partii, których tak naprawdę nie popieramy, przeforsowali swoich kandydatów. Nie uchylimy się więc przed odpowiedzialnością rezygnując z prawa wyborczego, stracimy jedynie szansę wsparcia w Parlamencie Europejskim tych partii, które czerpią inspiracje z chrześcijańskiego dziedzictwa.

Wzywając Was do zaangażowania poprzez udział wyborach w budo­wanie nie tylko Europy, jako struktury politycznej, ale przede wszystkim Europy ducha apeluję, by kryterium oddania głosu na konkretnych kandydatów do Parlamentu Europejskiego było ich odnoszenie się do Bożego daru życia. Od szacunku dla życia ludzkiego, chronionego od poczęcia do naturalnej śmierci, zależy jutro naszej europejskiej cywilizacji, a więc nasze szczęście, dobrobyt, pokój, po prostu zachowanie chrześ­cijańskiego oblicza Europy.

Dziś, w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa poprzez gremialny udział w procesji opowiedzieliśmy się za Chrystusem. Podobnie niech będzie w najbliższą niedzielę, kiedy swoim odpowiedzialnym wyborem będziemy mieli okazję wesprzeć te ugrupowania w Parlamencie Euro­pejskim, które opowiadają się za obecnością nauki Chrystusa w życiu narodów należących do Unii Europejskiej.

Dziękując za Waszą troskę o dobro i prawdę, za modlitwę i działania w sprawie chrześcijańskiego ducha Europy, z serca błogosławię.

Wiktor Skworc
Biskup Tarnowski

Tarnów, 8 czerwca 2004 r., we wspomnienie św. Jadwigi Królowej

"Winno się stwarzać okazje do spotkań młodzieży, by umożliwić wzajemne słuchanie i modlitwę. Nie trzeba się obawiać stawiania młodym wymagań w tym, co dotyczy ich duchowego rozwoju. Należy wskazywać im drogę świętości, zachęcając ich do wiążących wyborów w naśladowaniu Jezusa, w czym umocni ich intensywne życie sakramen­talne. Dzięki temu będą mogli oprzeć się pokusom takiej kultury, która często proponuje im jedynie wartości przelotne czy wprost przeciwne Ewangelii, i sami staną się zdolni ukazywać chrześcijański sposób myślenia we wszystkich dziedzinach życia, również w rozrywce i relaksie".

(Jan Paweł II, Ecclesia in Europa, nr 62)

Untitled Document

kwiecień - czerwiec 2004

 Akta Konferencji Episkopatu Polski

Chrześcijańska odpowiedzialność za Ojczyznę,
Apel biskupów polskich o odpowiedzialność za przyszłość Polski i Europy w obliczu wstąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej

Akta Biskupa Tarnowskiego
Z życia diecezji
Odznaczenia-jubileusze-zwolnienia-nominacje
Zmarli kapłani

Kapłani zmarli w 2003 roku

Uroczystości pogrzebowe śp. biskupa Józefa Gucwy
Opracowania
Warto przeczytać...

Ks. Andrzej Michalik, Czym jest katolicyzm?