Untitled Document
"Chcemy ujrzeć Jezusa" (J 12,21)
Zaproszenie do udziału w XIX Światowym Dniu Młodzieży

Droga Młodzieży!

Ojciec Święty Jan Paweł II w Orędziu na XIX Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w Niedzielę Palmową napisał do Was: "Pragnienie ujrzenia Boga zamieszkuje w sercu każdego mężczyzny i każdej kobiety. Pozwólcie, by z głębi serca wypłynęło to gorące pragnienie ujrzenia Boga, pragnienie tak często tłumione przez zgiełk świata i uroki przyjemności. Pozwólcie wypłynąć temu pragnieniu a doświadczycie cudownego spotkania z Jezusem. Tylko spotkanie z Jezusem może nadać pełny sens waszemu życiu. Nie pozwólcie się odwieść od tych poszukiwań. Wytrwajcie w nich, gdyż stawką jest wasza pełna realizacja i wasze szczęście" (Jan Paweł II, Orędzie na XIX ŚDM).

Moi Drodzy!

Zgodnie z tradycją zapoczątkowaną przez Jana Pawła II zapraszam Młodzież Kościoła Tarnowskiego, każdą i każdego z osobna - po Imieniu - do udziału we wspólnotowym przeżywaniu w Niedzielę Palmową w wymiarze diecezjalnym XIX Światowego Dnia Młodzieży. W czasie tego radosnego święta, "Chcemy ujrzeć Jezusa" (J 12,21), zobaczyć Go w twarzach młodego Kościoła, we wspólnocie pielgrzymującej ulicami Tarnowa, w medytacji słowa Bożego oraz w Eucharystii. Zaproszenie to adresuję też do Kapłanów, którzy otaczają Was duszpasterską troską.

Niedzielne świętowanie rozpoczniemy od spotkania przed Pałacem Młodzieży przy ul. Piłsudskiego w Tarnowie, o godz. 12.30. Stamtąd przejdziemy ulicami Tarnowa do Katedry, gdzie o godz. 13.15, będziemy celebrowali Eucharystię. Po Mszy św., odprawiając Drogę Krzyżową - rozważania poszczególnych stacji napisała Wasza niewidoma koleżanka - przejdziemy do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tam o godz. 15.30 odbędzie się spotkanie ewangelizacyjne, które poprowadzi zespół muzyczny Duszpasterstwa Akademickiego "Strych" z Nowego Sącza. Wspólne świętowanie zakończy agapa - gorący posiłek.

Drodzy, Młodzi Przyjaciele Chrystusa!

Na zakończenie przywołuję jeszcze raz słowa Ojca Świętego z tegorocznego orędzia na Niedzielę Palmową: "Bądźcie pełnymi entuzjazmu przyjaciółmi Jezusa ukazującymi Pana wszystkim, którzy chcą Go ujrzeć, a szczególnie oddalonym od Niego. Bóg posługuje się ludzką przyjaźnią, aby doprowadzić serca do źródła Bożej miłości. Czujcie się odpowiedzialni za ewangelizację waszych przyjaciół i waszych rówieśników" (Jan Paweł II, Orędzie na XIX ŚDM).

Słowa Papieża trzeba przemienić w apostolski czyn i dlatego proszę Was, byście - Każdy i Każda - zaprosili przynajmniej po dwie osoby do wspólnoty świętującej Światowy Dzień Młodzieży. Podejmijcie z radością trud pielgrzymowania do tarnowskiej Katedry, aby we wspólnocie rówieś­ników wzmocnić "własną wiarę w Chrystusa".

"Niechaj Dziewica z Nazaretu, Matka czujna i cierpliwa, ukształtuje w was serce kontemplatywne i nauczy opierać wzrok na Jezusie, abyście w tym świecie, który przemija, stali się prorokami świata nieprzemijającego" (Jan Paweł II, Orędzie na XIX ŚDM).

Na radosne pielgrzymowanie do Tarnowa z serca Wam błogosławię!

Wiktor Skworc
Biskup Tarnowski

Tarnów, dnia 22 marca 2004 r.

"W chaosie ludzkich dziejów nikt nie potrafi wskazać kierunku i ostatecznego sensu rzeczy. Jedynie Jezus Chrystus bierze zapieczętowaną księgę (por. Ap 5,6-7); tylko On jest (Ap 5,9). Tylko Jezus bowiem jest w stanie objawić i urzeczywistnić zawarty w niej Boży projekt. Człowiek sam, swoim wysiłkiem, nie jest w stanie nadać sensu historii i jej kolejom; życie pozostaje pozbawione nadziei. Jedynie Syn Boży jest w stanie rozproszyć ciemności i wskazać drogę".

(Jan Paweł II, Ecclesia in Europa, nr 44)

Untitled Document

kwiecień - czerwiec 2004

 Akta Konferencji Episkopatu Polski

Chrześcijańska odpowiedzialność za Ojczyznę,
Apel biskupów polskich o odpowiedzialność za przyszłość Polski i Europy w obliczu wstąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej

Akta Biskupa Tarnowskiego
Z życia diecezji
Odznaczenia-jubileusze-zwolnienia-nominacje
Zmarli kapłani

Kapłani zmarli w 2003 roku

Uroczystości pogrzebowe śp. biskupa Józefa Gucwy
Opracowania
Warto przeczytać...

Ks. Andrzej Michalik, Czym jest katolicyzm?