Untitled Document
Untitled Document

PISMO URZĘDOWE DIECEZJI TARNOWSKIEJ 

CURRENDA

Rok 154 Nr 1, styczeń – marzec 2004

Kuria Diecezjalna w Tarnowie, ul. Legionów 30,
tel. 631-73-00; 631-73-01; 631-73-02
ISSN 0239-2291

Redaguje zespół:

ks. Adam Nita (red. nacz.),
ks. Jacek Nowak

 

 

 

Untitled Document

styczeń – marzec 2004

Akta Stolicy Apostolskiej
Akta Biskupa Tarowskiego
Dekrety Biskupa Tarnowskiego
Z życia diecezji
Odznaczenia-jubileusze-zwolnienia-nominacje
Zmarli kapłani
  Śp. Ks. Profesor Jan Dudziak
Opracowania