Ksiądz mgr Wojciech Łowczowski – wikariusz parafii pod wezwaniem św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu

Urodził się 3 stycznia 1981 roku w Bochni jako syn Stanisława i Zofii z domu Palej. Pochodził z parafii pod wezwaniem św. Pawła Apostoła w Bochni. Egzamin dojrzałości złożył w 2000 roku w Bochni, a następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca w dniu 20 maja 2006 roku, w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował najpierw w parafii Niedomice – od 1 września 2006 roku. Ponadto pełnił funkcję dekanalnego duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie Żabno. Od dnia 1 września 2008 roku był wikariuszem parafii pod wezwaniem św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu.

Zmarł 19 kwietnia 2012 roku. Msza Święta pogrzebowa była celebrowana w dniu 25 kwietnia w kościele parafialnym parafii pod wezwaniem św. Pawła Apostoła w Bochni, a następnie ciało Zmarłego złożono na cmentarzu komunalnym przy ul. Podedworze w Bochni. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył administrator diecezji tarnowskiej bp Wiesław Lechowicz.

 

Ks. Marek Podgórski

 CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Komunikaty

Dekrety

Z życia diecezji

Opracowania