Ksiądz mgr Paweł Tyrawski – były proboszcz parafii Łącko i parafii Świniarsko

Urodził się 29 czerwca 1923 roku w Gródku Jagiellońskim, jako syn Maksymiliana i Józefy Horodyńskiej. Pochodził z parafii pod wezwaniem św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Egzamin dojrzałości złożył w 1945 roku w Nowym Sączu, a następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. tarnowskiego Jana Stepy w dniu 6 stycznia 1950 roku w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował w parafii Łącko – od 18 stycznia 1950 roku. Z dniem 15 lipca 1958 roku został mianowany katechetą szkół podstawowych w Nowym Sączu.

W dniu 10 listopada 1970 roku został mianowany proboszczem parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Łącku. Sprawował również urząd dziekana dekanatu Łącko. W dniu 19 kwietnia 1985 roku otrzymał nominację na urząd proboszcza parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Świniarsku. Urząd proboszcza pełnił do 1998 roku, a następnie zamieszkał jako rezydent w parafii pod wezwaniem św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu. Ponadto od 1999 roku sprawował obowiązki dekanalnego ojca duchownego w dekanacie Stary Sącz.

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w dniu 19 grudnia 1966 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w dniu 15 grudnia 1971 roku diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto.

Zmarł 12 kwietnia 2012 roku. Msza Święta pogrzebowa była celebrowana w dniu 14 kwietnia w kościele parafialnym parafii pod wezwaniem św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu, a następnie ciało Zmarłego złożono na cmentarzu komunalnym przy ul. Śniadeckich w Nowym Sączu. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył bp Władysław Bobowski. 

Ks. Marek PodgórskiCZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Komunikaty

Dekrety

Z życia diecezji

Opracowania