Ksiądz kanonik Kazimierz Pustułka – emerytowany proboszcz w parafii Łosie

Urodził się 4 marca 1943 r. w Przysietnicy jako syn Franciszka i Marii Nakielskiej. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w roku 1961 podjął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w katedrze tarnowskiej w dniu 2 czerwca 1968 r., z rąk bp. Jerzego Ablewicza.

Jako wikariusz pracował kolejno w następujących parafiach: Tuchów – św. Jakuba – od 27 lipca 1968 r. i Przyszowa – od 18 czerwca 1971 r. Z dniem 1 lipca 1974 r. został skierowany do pracy duszpasterskiej w diecezji gorzowskiej, gdzie podejmował obowiązki wikariusza w Kostrzynie, Międzyrzeczu, następnie administratora parafii w Mycielinie i Leśniowie Wielkim. Po 16 latach powrócił do macierzystej diecezji i został mianowany – z dniem 25 czerwca 1991 r. – proboszczem parafii Łosie. Ponadto pełnił obowiązki referenta misyjnego w dekanacie Ropa oraz kapelana w Domu Pomocy Społecznej w Klimkówce. Po zwolnieniu w dniu 16 sierpnia 2008 r. z pełnionych obowiązków zamieszkał w charakterze emeryta w parafii Łosie.

Zmarł 5 kwietnia 2012 roku. Msza pogrzebowa, której przewodniczył bp Wiesław Lechowicz została odprawiona we wtorek 10 kwietnia 2012 r. w kościele pw. NMP Wniebowziętej w Barcicach, po której ciało śp. ks. Kazimierza zostało złożone na miejscowym cmentarzu parafialnym.  

Ks. Adam NitaCZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Komunikaty

Dekrety

Z życia diecezji

Opracowania