Ksiądz Józef Hereśniak – emerytowany proboszcz parafii Brzeźnica koło Dębicy

Urodził się 26 lipca 1919 roku w Gorzycach, jako syn Jana i Marii z domu Mosio. Pochodził z parafii Otfinów. Egzamin dojrzałości złożył w 1939 roku w Tarnowie. Wstąpił do tarnowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Stanisława Rosponda, w dniu 22 kwietnia 1945 roku, w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował najpierw w parafii Zawada koło Dębicy – od 1 maja 1945 roku. Kolejną parafią, w której pełnił posługę wikariusza, była parafia pod wezwaniem św. Jadwigi w Dębicy – od 7 listopada 1945 roku. Z dniem 12 lipca 1951 roku został mianowany wikariuszem parafii pod wezwaniem św. Mateusza w Mielcu. Od 8 listopada 1971 roku sprawował funkcję kapelana Sióstr Urszulanek w Lipnicy Murowanej, a od 25 czerwca 1973 roku pełnił posługę penitencjarza w Krynicy – Zdroju.

W dniu 28 lipca 1975 roku otrzymał nominację na urząd proboszcza parafii pod wezwaniem Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy koło Dębicy. Urząd proboszcza pełnił do roku 1987, a następnie przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu Księży Emerytów przy ul. Pszennej w Tarnowie.

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w dniu 15 grudnia 1960 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w dniu 16 grudnia 1977 roku diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto.

Zmarł 31 marca 2012 roku. Msza święta pogrzebowa była celebrowana w dniu 3 kwietnia w kościele parafialnym w Brzeźnicy koło Dębicy, a następnie ciało Zmarłego złożono na miejscowym cmentarzu. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył bp Andrzej Jeż. 

Ks. Marek PodgórskiCZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Komunikaty

Dekrety

Z życia diecezji

Opracowania