Ksiądz Prałat Stanisław Łacny – duszpasterz we Francji, były misjonarz w Afryce

Urodził się 21 września 1941 roku w Nowym Wiśniczu, jako syn Edwarda i Zofii z domu Dźwigaj. Kształcił się w Małym Seminarium w Tarnowie. Egzamin dojrzałości złożył w 1960 roku w Tarnowie, a następnie wstąpił do tarnowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. tarnowskiego Jerzego Ablewicza, w dniu 4 czerwca 1967 roku, w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował najpierw w parafii Szczucin – od 24 czerwca 1967 roku. Kolejną parafią, w której pełnił posługę wikariusza, była parafia Paleśnica – od 24 czerwca 1970 roku.

Był jednym z pierwszych kapłanów diecezji tarnowskiej, którzy okazali gotowość wyjazdu na misje do Afryki i znalazł się w pierwszej czwórce misjonarzy posłanych z diecezji tarnowskiej. W dniu 15 listopada 1972 roku został przyjęty na audiencji prywatnej przez papieża Pawła VI, który podarował mu pamiątkowy medal z wizerunkiem św. Jana Chrzciciela, udzielającego chrztu Chrystusowi.

W dniu 15 maja 1973 roku, po zakończeniu pięciomiesięcznego kursu języka francuskiego, udał się do Ludowej Republiki Konga (obecnie Republika Konga). W tym kraju pracował jako misjonarz prawie ćwierć wieku, najpierw w Oyo (1973-1979), a następnie w Mindouli (1979-1998). Po zakończeniu wieloletniej pracy na misjach, podjął od 1999 roku posługę duszpasterską w ramach Polskiej Misji Katolickiej we Francji, między innymi na Korsyce.

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w dniu 10 grudnia 1988 roku diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto. W dniu 16 maja 1994 roku został obdarzony godnością Kapelana Jego Świątobliwości.

Zmarł 28 marca 2012 roku. Msza święta pogrzebowa była celebrowana w dniu 4 kwietnia w kościele parafialnym w Nowym Wiśniczu, a następnie ciało Zmarłego złożono na miejscowym cmentarzu. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył bp Władysław Bobowski. 

Ks. Marek PodgórskiCZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Komunikaty

Dekrety

Z życia diecezji

Opracowania