Jubileusz 75-lecia Caritas Diecezji Tarnowskiej. Pomagamy razem już 75 lat – sympozjum jubileuszowe tarnowskiej Caritas

Minęło 75 lat posługi Caritas Diecezji Tarnowskiej… Wszystko zaczęło się bowiem pod koniec okresu międzywojennego, gdy 1 marca 1937 r. ks. bp Franciszek Lisowski erygował Związek Caritas Diecezji Tarnowskiej, zatwierdził jego statut i nadał mu osobowość prawną. Okres II wojny światowej nie tylko nie przerwał działalności tarnowskiej Caritas, lecz pomimo trudnych czasów okupacji, jeszcze bardziej ją zintensyfikował. Po wojnie zaś priorytetowym zadaniem Caritas stała się pomoc rodzinom cierpiącym wielką biedę na skutek zniszczeń wojennych. Kiedy w 1950 r. władze komunistyczne rozwiązały Związek – Caritas w Diecezji Tarnowskiej działała nadal w ramach duszpasterstwa dekanalnego i parafialnego. W celu koordynowania tej dobroczynnej działalności, w terenie powołano do życia Referat Dobroczynności oraz Rejonowe Opiekunki Charytatywne. Niezwykle ważną datą w najnowszej historii naszej Caritas jest dzień 8 grudnia 1989 r., kiedy to po przemianach ustrojowych w Polsce i po 39 latach formalnego nieistnienia, ks. abp Jerzy Ablewicz ponownie powołał Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Dzisiaj Caritas Diecezji Tarnowskiej jest dobrze zorganizowaną i prężnie działającą kościelną organizacją charytatywną, posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Nazwa „Caritas” jest dobrze znana mieszkańcom naszej diecezji, zarówno dzięki wielkim przedsięwzięciom, akcjom wspierania potrzebujących i licznym placówkom, jak też poprzez pomoc świadczoną w parafiach w sytuacjach indywidualnych czy rodzinnych dramatów i nieszczęść.

Obecnie Caritas Diecezji Tarnowskiej dysponuje 6 domami, w których funkcjonuje 9 wyspecjalizowanych placówek, 6 świetlicami dla dzieci i młodzieży; prowadzi i wspiera 14 kuchni dla ubogich. W blisko 400 parafiach istnieją Oddziały Caritas, w których działa 4,5 tysiąca wolontariuszy, a w 150 Szkolnych Kołach Caritas realizuje misję chrześcijańskiego wolontariatu ponad 3 tysiące młodych ludzi.

Wspominając minione lata, przeżywaliśmy 19 kwietnia 2012 r. główne jubileuszowe uroczystości. Gościem spotkania był bp Jan Zając, przewodniczący Komisji Charytatywnej KEP. Podczas Mszy Świętej w katedrze prosił ludzi Caritas, by nieśli potrzebującym przesłanie Bożego miłosierdzia.

Następnie w budynku Wyższego Seminarium Duchownego wszyscy zaproszeni uczestniczyli w okolicznościowym sympozjum „Pomagamy razem już 75 lat”. Najpierw otwarta została wystawa „Wczoraj i dziś Caritas Diecezji Tarnowskiej”, a później o tym, jak doszło do powstania Związku „Caritas” Diecezji Tarnowskiej mówił podczas wykładu ks. dr Leszek Rojowski. Natomiast ks. dr Marek Podgórski opowiedział o pierwszych latach działalności Caritas. Ponadto uczestnicy zobaczyli przedstawienie „Historia sercem pisana”, przygotowane przez podopiecznych z Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych.

W czasie sympozjum dwadzieścia osiem osób otrzymało listy gratulacyjne sygnowane przez bp. Wiesława Lechowicza, Administratora Diecezji Tarnowskiej, a także złote statuetki „Misericors” czyli „Miłosierny sercem” oraz pamiątkowe świece od Caritas Diecezji Tarnowskiej. W gronie wyróżnionych są wolontariusze Parafialnych Oddziałów, którzy związani są z Caritasem ponad 25 lat.

Podczas uroczystości można było zwiedzić wspomnianą wystawę oraz zapoznać się z wydanymi specjalnie na tę okoliczność publikacjami: książką oraz folderem. Goście zostali poczęstowani również „jubileuszowymi” krówkami.

Wyrażam słowa wdzięczności wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie jubileuszowych uroczystości. Niech hasło, które nam towarzyszyło stanie się również zadaniem na przyszłość: „Pomagajmy razem kolejne dziesiątki lat”.

Osoby i instytucje wyróżnione „Listem gratulacyjnym” bp. Administratora Diecezji Tarnowskiej Wiesława Lechowicza oraz ZŁOTYMI statuetkami „MISERICORS”:

ks. Ryszard Podstołowicz
dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej

 CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Komunikaty

Dekrety

Z życia diecezji

Opracowania