Komunikat bp. Andrzeja Jeża w związku z 25. rocznicą święceń kapłańskich bp. Wiesława Lechowicza*

W dniu 24 maja 2012 r. bp Wiesław Lechowicz będzie przeżywał srebrny jubileusz święceń kapłańskich, które otrzymał w katedrze tarnowskiej przez posługę ówczesnego biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza.

Przez 25 lat biskup Wiesław podejmował z gorliwością powierzane mu obowiązki duszpasterskie. Najpierw wikariusza w parafiach pw. Wszystkich Świętych w Krościenku, św. Jadwigi w Dębicy, św. Mikołaja w Bochni oraz Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. Następnie jako osobisty kapelan i sekretarz biskupa tarnowskiego. Na szczególne podkreślenie zasługuje zaangażowanie Dostojnego Jubilata jako wykładowcy na Wydziale Teologicznym w Tarnowie, a także podjęcie funkcji prefekta a następnie rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Należy wspomnieć, że przygotowaniem do podjęcia tak ważnych obowiązków w diecezji były m.in. studia doktoranckie na Wydziale Teologii Ateneum Papieskiego „Santa Croce” w Rzymie.

Ostatnie cztery lata to dla biskupa Wiesława czas gorliwej posługi pasterskiej w Kościele tarnowskim jako wikariusza generalnego, a w Polsce – z ramienia Konferencji Episkopatu Polski – jako delegata ds. Duszpasterstwa emigracji Polskiej, delegata ds. Powołań oraz członka Komisji Duchowieństwa. W tym miejscu nie można nie wspomnieć sprawowanej ponad pół roku funkcji administratora diecezji tarnowskiej. Bardzo serdecznie dziękuję Biskupowi Jubilatowi za gorliwe i mądre administrowanie diecezją, po mianowaniu bp. Wiktora Skworca, arcybiskupem i metropolitą katowickim.

Umiłowani Diecezjanie!

W 25. rocznicę święceń kapłańskich biskupa Wiesława proszę, abyśmy jako wspólnota diecezjalna dziękowali Bogu za świadectwo kapłańskiego życie Księdza Biskupa i Jego służbę Kościołowi.

Szczególną okazją ku temu będzie uroczysta Msza Święta, której Ksiądz Biskup Jubilat będzie przewodniczył w katedrze tarnowskiej w dniu 24 maja br. o godz. 12.00. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa i duchowej jedności z biskupem Wiesławem. Otoczmy Jego osobę i pasterskie posługiwanie serdeczną modlitwą.

Z pasterskim błogosławieństwem.

Tarnów, 15 maja 2012 r. 

† Andrzej Jeż
Biskup tarnowski nominat

* Komunikat został odczytany we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji w niedzielę 20 maja 2012 r.

 CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Komunikaty

Dekrety

Z życia diecezji

Opracowania