Jubileusz 50-lecia kapłaństwa abp. Józefa Kowalczyka, metropolity gnieźnieńskiego, prymasa Polski

W dniu 11 maja 2012 r. w bazylice katedralnej w Tarnowie złoty jubileusz kapłaństwa świętował arcybiskup Józef Kowalczyk, metropolita gnieźnieński, Prymas Polski. Uroczystej Mszy Świętej dziękczynnej koncelebrowanej przewodniczył i kazanie wygłosił Dostojny Jubilat.

Arcybiskup Józef Kowalczyk urodził się w Jadownikach Mokrych. Do kapłaństwa przygotowywał się w Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie. 14 stycznia 1962 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Józefa Drzazgi. Sakrę biskupią otrzymał w 1989 r., kiedy to papież Jan Paweł II mianował go nuncjuszem apostolskim w Polsce. Funkcję tę sprawował przeszło 20 lat. W maju 2010 r. Benedykt XVI mianował arcybiskupa Józefa Kowalczyka metropolitą archidiecezji gnieźnieńskiej i Prymasem Polski.

Poniżej publikujemy kazanie Księdza Arcybiskupa wygłoszone podczas mszy jubileuszowej oraz krótką kronikę fotograficzną.CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Komunikaty

Dekrety

Z życia diecezji

Opracowania