DEKRETY

Dekret dopuszczający podręczniki katechetyczne do nauczania religii w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie diecezji tarnowskiej z rokiem szkolnym 2012/2013

Nasz znak: OF.I-3.3/35/12

W nawiązaniu do dekretu z dnia 23 sierpnia 2011 r. (L.dz.: OF.I.3.3/66/11), z rokiem szkolnym 2012/2013 dopuszczam do nauczania religii we wszystkich przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie diecezji tarnowskiej następujące podręczniki katechetyczne:

1. Przedszkole

 1. Bóg kocha dzieci, (czterolatki) red. W. Kubik SJ, G. Łuszczak SJ, Kraków 2011,
 2. Jesteśmy dziećmi Boga (pięciolatki), red. W. Kubik SJ, Kraków, 2011 (Nowa Podstawa Programowa),
 3. pakiety edukacyjne pod redakcją dr Elżbiety Osweskiej i ks. prof. dra hab. Józefa Stali (cztero- i pięciolatki, klasa „0”), wydane w wydawnictwie Jedność w Kielcach,
 4. pakiety edukacyjne pod redakcją ks. dra hab. Mariana Zająca, Z Bogiem na ludzkich drogachJestem dzieckiem Bożym (pięciolatki), red. M. Zając, wyd. Gaudium, Lublin 2012 (Nowa Podstawa Programowa).

2. Szkoła podstawowa

 1. pakiety edukacyjne pod redakcją ks. dra hab. Mariana Zająca, Z Bogiem na ludzkich drogach – kl. I. Jesteśmy rodziną Pana Jezusa, red. P. Goliszek, wyd. Gaudium Lublin 2012 (Nowa Podstawa Programowa),
 2. pakiety edukacyjne pod redakcją ks. prof. Władysława Kubika SJ i p. Teresy Czarneckiej (klasy I-III) oraz pakiety edukacyjne pod redakcją ks. prof. Zbigniewa Marka SJ (klasy IV-VI), wydane w wydawnictwie WAM w Krakowie,
 3. kl. I. Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa, red. W. Kubik SJ, Kraków 2011 (Nowa Podstawa Programowa),
 4. pakiety edukacyjne pod redakcją ks. dra hab. Mariana Zająca, Z Bogiem na ludzkich drogach – kl. IV. Jestem chrześcijaninem, red. W. Janiga, wyd. Gaudium, Lublin 2012 (Nowa Podstawa Programowa),
 5. pakiety edukacyjne pod redakcją ks. dra Bolesława Klausa (klasy 0-2), wydane w Wydawnictwie Diecezji Tarnowskiej BIBLOS w Tarnowie,
 6. pakiety edukacyjne pod redakcją p. dr Elżbiety Osewskiej i ks. prof. dra hab. Józefa Stali (klasy I-VI) oraz przewodnik metodyczny wraz z teczką środków dydaktycznych do podręczników do nauki religii dla klas IV-VI do tematu: „Rok liturgiczny w katechezie”, wydane w Wydawnictwie Diecezji Tarnowskiej BIBLOS w Tarnowie.

 

2. Gimnazjum:

 1. pakiety edukacyjne pod redakcją ks. prof. Władysława Kubika SJ, Odsłonić twarz Chrystusa (klasy I-III), wydane w Wydawnictwie WAM w Krakowie,
 2. pakiety edukacyjne pod redakcją ks. dra hab. Mariana Zająca, Z Bogiem na ludzkich drogach – kl. I. Spotykam Twoje Słowo, red. P. Mąkosa, wyd. Gaudium, Lublin 2012 (Nowa Podstawa Programowa).

3. Szkoły ponadgimnazjalne:

 1. pakiety edukacyjne pod redakcją ks. prof. Zbigniewa Marka SJ (klasy I-II szkoły zawodowej, klasy I-III liceum i klasy I-IV technikum), wydane przez Wydawnictwo WAM w Krakowie,
 2. pakiety edukacyjne pod redakcją ks. dra hab. Mariana Zająca, Z Bogiem na ludzkich drogach – kl. I. Świadczę o Jezusie w Kościele, red. W. Galant, R. Strus, wyd. Gaudium, Lublin 2012 (Nowa Podstawa Programowa).

4. Katecheza parafialna:

 1. Przygotowanie do sakramentu pokuty i I Komunii św.: Pan Jezus już się zbliża, red. B. Klaus, Tarnów 1999,
 2. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania:

Dialogi o wierze. Spotkania w grupach, (kl. I.) red. bp W. Lechowicz, Tarnów 2010,
Spotkania w wierze. Celebracje liturgiczne, (kl. I.) red. bp W. Lechowicz, Tarnów 2010,
Żyć we wspólnocie. Spotkania w grupach, (kl. II.), red. B. Połeć, Tarnów 2011,
Świętować we wspólnocie. Celebracje liturgiczne, (kl. II.), red. B. Połeć, Tarnów 2011,
Prowadzeni przez Ducha Świętego. Spotkania w grupach, (kl. III), red. B. Połeć, Tarnów 2012,
Uświęcani przez Ducha Świętego. Celebracje, (kl. III), red. B. Połeć, Tarnów 2012,
Na przyjście Ducha Świętego, (kl. III) red. B. Klaus, W. Burek, Tarnów 1997.

5. W przypadku realizacji założeń Nowej Podstawy Programowej (przedszkole, klasa I szkoły podstawowej, klasa IV szkoły podstawowej, klasa I gimnazjum oraz klasa I szkoły ponadgimnazjalnej) należy korzystać z pakietów edukacyjnych pod redakcją ks. dra hab. Mariana Zająca, Z Bogiem na ludzkich drogach, wyd. Gaudium, Lublin 2012.

Tarnów, 26 kwietnia 2012 r.

Ks. dr Adam Nita                                                        † Wiesław Lechowicz
      Kanclerz                                                  Administrator Diecezji Tarnowskiej

 

 CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Komunikaty

Dekrety

Z życia diecezji

Opracowania