Komunikat w związku z ingresem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża *

Umiłowani Diecezjanie, Bracia i Siostry!

Ojciec Święty Benedykt XVI mianował 12 maja br. biskupem diecezji tarnowskiej dotychczasowego jej biskupa pomocniczego Andrzeja Jeża. Historycznej wagi temu wydarzeniu przysparza fakt, że po raz pierwszy w dziejach naszej diecezji jej biskupem został kapłan wywodzący się z duchowieństwa tarnowskiego.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego biskup Andrzej obejmie urząd biskupa tarnowskiego, wobec Kolegium Konsultorów, w najbliższy piątek, dnia 15 czerwca br. o godz. 10.00 w domu biskupów tarnowskich. W tym samym dniu, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, dokona się w tarnowskiej Katedrze ingres nowo mianowanego biskupa tarnowskiego. Zatem zapraszam bardzo serdecznie wszystkich Diecezjan do otoczenia księdza biskupa Andrzeja modlitwą i do przybycia do katedry na Mszę Świętą o godz. 11.00, z udziałem między innymi Nuncjusza Apostolskiego w Polsce i Metropolity Krakowskiego.

Szczególne zaproszenie kieruję do wiernych z Limanowej – rodzinnej miejscowości biskupa Andrzeja, z Krościenka i Wierzchosławic – gdzie pracował jako wikariusz oraz do wiernych w Mościcach i parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu – gdzie nasz arcypasterz był proboszczem.

Na hasło swojej pasterskiej posługi nowy biskup tarnowski wybrał słowa: „Ad laudem Trinitatis et Deiparae” (Na chwałę Trójcy Świętej i Bogurodzicy). Będziemy się modlić, by to zawołanie urzeczywistniało się w posłudze pasterskiej biskupa Andrzeja, przekonani, że hojnymi talentami i darami, jakimi biskup Andrzej został przez Boga obdarzony będzie owocnie i po najdłuższe lata służył naszej diecezjalnej rodzinie, stając się w ten sposób „znakiem obecności Chrystusa w świecie” (Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy, s. 122).

Jego osobę i pasterzowanie w Kościele tarnowskim powierzam Waszej życzliwej modlitwie, ponawiając zaproszenie do bazyliki katedralnej w Tarnowie na godz. 11.00 dnia 15 czerwca br.

Z wyrazami więzi w Chrystusie Dobrym Pasterzu i błogosławieństwem.

Tarnów, 6 czerwca 2012 r. 

† Wiesław Lechowicz
Administrator Diecezji Tarnowskiej

* Komunikat został odczytany we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji w niedzielę 10 czerwca 2012 r.

 CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Komunikaty

Dekrety

Z życia diecezji

Opracowania