Kościół domem budowanym przez miłość (por. 1 Kor 8,1).
Komunikat w związku z IV Tygodniem Biblijnym *

W dniach od 22 do 28 kwietnia br. będziemy przeżywać IV Tydzień Biblijny. Jego motywem przewodnim będą słowa nawiązujące do hasła trwającego obecnie roku duszpasterskiego: „Kościół domem budowanym przez miłość”. Rozważając te słowa staramy się wnikać coraz głębiej w tajemnicę Kościoła, który jest naszym domem, czyli wspólnotą podobną do rodziny, i której podstawowym i najważniejszym spoiwem jest miłość.

Tydzień Biblijny jest odpowiedzią na obecne znaki czasu oraz na głęboką potrzebę wielu chrześcijan, aby Biblię uważać – tak, jak czynił to tarnowski poeta Roman Brandstaetter – za swoją ojczyznę, za „swój dom”, który się doskonale zna i na co dzień oddycha się jego klimatem. Gorąco zachęcam poszczególne wspólnoty parafialne, a także katolickie rodziny naszej diecezji, aby IV Tydzień Biblijny stał się okazją do wspólnego, duchowego wędrowania z uczniami idącymi z Jerozolimy do Emaus i wsłuchiwania się w głos zmartwychwstałego Jezusa, który rozbrzmiewa w słowach świętych Pism, a usłyszany przez człowieka rozpala serce ogniem nowej wiary, nadziei i miłości.

Zapraszam poszczególne parafie naszej diecezji do organizowania nabożeństw i spotkań biblijnych oraz do korzystania z materiałów pomocniczych przygotowanych przez „Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II”. Celem tych spotkań jest kształtowanie duchowości biblijnej oraz pomoc w zdobyciu umiejętności interpretowania tekstu Pisma Świętego i odnoszenia jego przesłania do codziennego życia chrześcijańskiego.

Niech kolejne dni rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego ukażą nam, jak wielki dar niesie ze sobą słowo Boga utrwalone na kartach Pisma Świętego, wprowadzając każdego, kto go słucha, w osobową komunię z Ojcem i Synem, i Duchem Świętym.

Tarnów, 12 kwietnia 2012 r.

† Wiesław Lechowicz
Administrator Diecezji Tarnowskiej

* Komunikat został odczytany we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji w niedzielę 15 kwietnia 2012 r.CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Komunikaty

Dekrety

Z życia diecezji

Opracowania