Komunikat na Święto Patronalne Caritas *

Drodzy Diecezjanie!

Przeżywana dzisiaj II niedziela Wielkanocy ma charakter dziękczynny za okazywane nam wszystkim Boże Miłosierdzie, a równocześnie jest to święto patronalne Caritas. Dziękujemy więc dzisiaj za istniejące i powstające dzieła Caritas, za ofiarodawców oraz ludzi dobrej woli współpracujących z diecezjalną akcją charytatywną.

Jedną z form wspierania dzieł charytatywnych jest przekazanie 1% należnego podatku na rzecz Caritas, która poprzez swoich pracowników oraz blisko 7,5 tysięcy wolontariuszy z Parafialnych Oddziałów Caritas i Szkolnych Kół Caritas podejmuje różnorodne formy pomocy.

To dzięki ich posłudze i środkom finansowym pochodzącym z przekazanego 1%, możemy jako diecezjalna rodzina wspierać przez skomplikowane operacje ratujące życie, organizować co roku wyjazd na wypoczynek wakacyjny dwom tysiącom dzieci z rodzin ubogich, finansować setkom chorych i niepełnosprawnych leki, rehabilitację czy zakup sprzętu medycznego, prowadzić 7 specjalistycznych placówek opiekujących się w skali roku tysiącami chorych.

Dodać jeszcze trzeba, że 1% należnego podatku przekazany Caritas, dociera do potrzebujących prawie nie uszczuplony o koszty administracyjne – każda złotówka ofiarowana Caritas w ponad 98% pomaga potrzebującym.

Bracia i Siostry!

Dziękując za Waszą dotychczasową ofiarność, zachęcam i proszę o wsparcie naszych dzieł miłosierdzia przekazaniem i w tym roku 1% należnego podatku na diecezjalną Caritas.

Bezpłatny program do wypełnienia wszystkich rodzajów zeznań podatkowych można znaleźć na stronach internetowych Caritas, diecezji i radia RDN Małopolska.

Wszystkim, którzy włączają się w wielkie dzieło miłości miłosiernej z serca błogosławię.

Tarnów, 11 kwietnia 2012 r.

† Wiesław Lechowicz
Administrator Diecezji Tarnowskiej

* Komunikat został odczytany we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji w niedzielę 15 kwietnia 2012 r.

 CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Komunikaty

Dekrety

Z życia diecezji

Opracowania