Zaproszenie do uczestnictwa w Drodze Krzyżowej ulicami Tarnowa *

Drodzy Mieszkańcy Tarnowa i okolic!

Ojciec Święty Benedykt XVI w Orędziu na tegoroczny Wielki Post wezwał nas, aby troszczyć się o siebie nawzajem. „Troska o bliźniego oznacza, że pragniemy jego czy jej dobra pod każdym względem: fizycznym, moralnym i duchowym” (n. 1).

Jednym z wyrazów troski o siebie jest modlitwa. Dlatego zapraszam Was do wspólnej modlitwy w Wielką Środę podczas tradycyjnej już Drogi Krzyżowej ulicami naszego miasta, która rozpocznie się na Rynku o godz. 20.00.

W rozważaniu stacji Drogi Krzyżowej pomagać nam będą refleksje przygotowane przez tarnowian – małżonków i rodziców, którzy od lat starają się czynić swoją rodzinę domowym Kościołem, a zarazem angażują się w życie parafii, diecezji i Kościoła w Polsce.

Zapraszam Was serdecznie do tej wieczornej zadumy przy Krzyżu, albowiem wspólne zamyślenie modlitewne nad tajemnicą Bożej miłości i podążanie śladami Jezusa skazanego na śmierć to najlepszy sposób przygotowania się do spotkania ze zmartwychwstałym Panem podczas wielkanocnych świąt.

Pozostaję z życzeniami i modlitwą, by Wielki Tydzień i wielkanocne dni napełniły Was miłością i pokojem, radością i nadzieją.

Tarnów, 29 marca 2012 r.

† Wiesław Lechowicz
Administrator Diecezji Tarnowskiej

* Zaproszenie zostało odczytane we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji w niedzielę 1 kwietnia 2012 r.CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Komunikaty

Dekrety

Z życia diecezji

Opracowania