Zaproszenie do udziału w diecezjalnych obchodach XXVII Światowych Dni Młodzieży *

„Radujcie się zawsze w Panu!” (Flp 4,4)

Tym wezwaniem św. Pawła skierowanym do Filipian wybranym na hasło tegorocznych Światowych Dni Młodzieży obchodzonych w diecezjach całego świata, Benedykt XVI wzywa nas do radości. W swojej refleksji po spotkaniu w Madrycie papież napisał: „Wreszcie, jako ostatnią cechę, której nie można pominąć w duchowości Światowych Dni Młodzieży, chciałbym wspomnieć radość. Skąd się bierze? Jak ją wytłumaczyć? Z pewnością istnieje wiele czynników, które oddziałują razem. Ale tym decydującym jest, moim zdaniem, pewność wypływająca z wiary: jestem chciany. Mam zadanie w historii. Jestem akceptowany, jestem miłowany” (Przemówienie Benedykta XVI podczas spotkania z kardynałami oraz pracownikami Kurii Rzymskiej, 22 grudnia 2011 r.). Źródłem prawdziwej, pełnej i głębokiej radości jest więc wiara, która daje nam pewność, że Bóg kocha nas mimo i ponad wszystko.

Odpowiadając na to papieskie wezwanie do radości zapraszam Was, wszystkich młodych całej diecezji 1 kwietnia do Tarnowa, aby wspólnie świętować uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy (Niedziela Palmowa), który z woli bł. Jana Pawła II obchodzony jest jako Światowy Dzień Młodzieży, w diecezjach całego świata. Świętowanie rozpoczniemy w ogrodach Ojców Bernardynów o godz. 10.00, gdzie po zawiązaniu wspólnoty, w klimat tego wyjątkowego dnia wprowadzi nas zespół ewangelizacyjny Deus Meus. Następnie wyruszymy ulicami Tarnowa, aby przeżyć nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Kulminacyjnym punktem naszej uroczystości będzie Msza Święta i wspólne uwielbienie Chrystusa Eucharystycznego w kościele bł. Karoliny w Tarnowie. Po zakończeniu będzie miała miejsce tradycyjna agapa.

Uczyńmy wszystko, aby ten dzień był wyjątkowy. Przez dobrze przeżyte rekolekcje wielkopostne, sakrament pokuty, specjalne Dekanalne Czuwanie Młodzieży wprowadzające nas w te wydarzenia dobrze przygotujmy się do tej uroczystości. Niech Tarnów 1 kwietnia stanie się miejscem manifestacji wiary i młodości, miejscem wielkiej głębokiej radości, która wynika z bliskości Chrystusa. Przewodniczką i inspiracją w przygotowaniach i przeżyciu Palmowej Niedzieli będzie bł. Karolina, której 25. rocznicę beatyfikacji w tym roku obchodzimy.

Na radosne pielgrzymowanie do Tarnowa i świętowanie młodości Kościoła z serca Wam błogosławię.

Tarnów, 22 marca 2012 r.

† Wiesław Lechowicz
Administrator Diecezji Tarnowskiej

* Komunikat został odczytany we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji w niedzielę 25 marca 2012 r.CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Komunikaty

Dekrety

Z życia diecezji

Opracowania