PISMO URZĘDOWE DIECEZJI TARNOWSKIEJ

CURRENDA

Rok 152 Nr 2, kwiecień - czerwiec 2002


Redaguje zespół:
ks. Adam Nita (red. nacz.),
ks. Jacek Nowak, ks. Czesław Noworolnik