ZMARLI KAPŁANI

Ksiądz kanonik Emil Ćwik – emerytowany duszpasterz  w Zawadzie k. Dębicy

Urodził się 26 września 1924 r. w Górze Motycznej, jako syn Stanisława i Anny z domu Sujdak. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w roku 1948, w szkole średniej w Dębicy, podjął studia filozoficzno-teologiczne  w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w katedrze tarnowskiej  w dniu 3 maja 1953 r., z rąk biskupa Karola Pękali.

Jako wikariusz pracował kolejno w następujących parafiach: Jodłowa – od 10 września 1958 r., Brzeziny – od 10 lipca 1957 r., Trzciana k. Bochni – od 20 lipca 1960 r., Pogwizdów – od 1 sierpnia 19653 r., Czchów – od 1 sierpnia 1965 r., Tylmanowa – od 14 października 1969 r., Ptaszkowa – od 20 czerwca 1972. Od 16 czerwca 1975 r. do 7 czerwca 1980 r. pełnił obowiązki proboszcza parafii Borowa k. Dębicy. Po złożeniu rezygnacji z urzędu proboszcza zamieszkał na plebanii w parafii Narodzenia NMP w Zawadzie k. Dębicy, służąc pomocą duszpasterską, w sposób szczególny posługując w konfesjonale.

Ostatnie tygodnie życia, od października 2011 r. z powodu choroby zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Tarnowie.

Zmarł 8 grudnia 2011 roku. Msza pogrzebowa, której przewodniczył biskup Wiesław Lechowicz została odprawiona w sobotę 10 grudnia 2011 r. w kościele pw. Chrystusa Króla w Górze Motycznej, po której ciało śp. ks. Emila zostało złożone na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Ks. Adam Nita

Ksiądz mgr Stanisław Tworek – proboszcz parafii Kicznia

Urodził się 9 listopada 1952 roku w Krościenku nad Dunajcem, jako syn Józefa i Anny z domu Ćwiertniewicz. Egzamin dojrzałości złożył w 1971 roku w Krościenku nad Dunajcem, a następnie wstąpił do tarnowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza, w dniu 29 maja 1977 roku, w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował najpierw w parafii Łęg Tarnowski – od 17 czerwca 1977 roku. Kolejną parafią, w której pełnił posługę wikariusza, była parafia pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu – od 18 czerwca 1979 roku. Z dniem 14 sierpnia 1984 roku został mianowany wikariuszem parafii Lubzina. Od  3 sierpnia 1988 roku pracował jako wikariusz w parafii Łęki Górne, a od  6 sierpnia 1991 roku pełnił posługę wikariusza w parafii Łużna.

W dniu 4 października 1993 roku otrzymał nominację na urząd proboszcza parafii pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego w Kiczni. Ponadto w 1997 roku został powołany w skład Komitetu Organizacyjnego do spraw Koronacji Obrazu Matki Bożej w Czarnym Potoku.

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w dniu 4 kwietnia 1996 roku diecezjalne odznaczenie „Expositorium Canonicale”.

Zmarł 9 grudnia 2011 roku. Msza Święta pogrzebowa była celebrowana w dniu 12 grudnia w kościele parafialnym w Kiczni, a następnie ciało Zmarłego złożono na cmentarzu parafialnym w Krościenku nad Dunajcem. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli arcybiskup metropolita lubelski Stanisław Budzik i administrator diecezji tarnowskiej biskup Wiesław Lechowicz.

Ks. Marek Podgórski

 


CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

 Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Administratora Diecezji Tarnowskiej

Homilie i listy

Dekrety

Jubileusz 225-lecia Diecezji Tarnowskiej

Relacje z uroczystości jubileuszowych

Z życia diecezji

Odznaczeni medalem DEI REGNO SERVIRE

Zmarli kapłani