ZMARLI KAPŁANI   

Ksiądz mgr Szczepan Kasiński – emerytowany proboszcz  parafii Łomnica-Zdrój   

Urodził się 1 grudnia 1944 roku w Pasierbcu, jako syn Mikołaja i Zofii z domu Ryś. Egzamin dojrzałości złożył w 1962 roku w Limanowej. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 31 maja 1970 roku w Tarnowie. 

Jako wikariusz pracował najpierw w parafii Padew Narodowa – od 11 sierpnia 1970 roku. Kolejną parafią,  w której pełnił posługę wikariusza, była parafia Żegiestów – od 30 czerwca 1973 roku. Z dniem 7 grudnia 1977 roku został mianowany wikariuszem parafii Jazowsko, a od 18 czerwca 1979 roku był wikariuszem w parafii Zasów, gdzie również została mu zlecona troska o budowę kaplicy w Wiewiórce.   

W dniu 9 lipca 1983 roku został mianowany proboszczem parafii  pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Zasowie, natomiast z dniem  15 kwietnia 1991 roku objął urząd proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łomnicy-Zdroju. Ponadto w latach 1995-1996 był wicedziekanem dekanatu Piwniczna, a w latach 1996-2000 dziekanem dekanatu Piwniczna. Urząd proboszcza pełnił do 17 lutego 2002 roku, a następnie pozostał w parafii Łomnica-Zdrój jako rezydent. 

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w dniu 20 grudnia 1983 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a 25 marca 1991 roku diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto

Zmarł 31 grudnia 2012 roku. Msza św. pogrzebowa była celebrowana w dniu 3 stycznia 2013 roku w kościele parafialnym w Łomnicy-Zdroju,  a następnie ciało Zmarłego złożono na miejscowym cmentarzu. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył biskup Wiesław Lechowicz. 

Ks. Marek Podgórski 


Ksiądz Stanisław Gancarz – proboszcz parafii Korzenna   

Urodził się 21 lipca 1950 roku w Mechowcu, jako syn Stanisława i Rozalii z domu Opalińska. Pochodził  z parafii Cmolas (aktualnie w diecezji rzeszowskiej). Egzamin dojrzałości złożył w 1968 roku w Kolbuszowej. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego  w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 2 czerwca 1974 roku w Tarnowie. 

Jako wikariusz pracował najpierw w parafii Ciężkowice – od 24 czerwca 1974 roku. Kolejną parafią, w której pełnił posługę wikariusza, była parafia Pustynia – od 11 czerwca 1980 roku. Z dniem 8 sierpnia 1981 roku został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mikołaja w Bochni, sprawował też funkcję kapelana szpitala w Bochni. Od 10 czerwca 1983 roku był wikariuszem w parafii Męcina, a od 26 czerwca 1984 roku pracował jako wikariusz w parafii Brzezna, gdzie została mu też zlecona troska o budowę kaplicy na Strzygańcu.   

W dniu 19 czerwca 1991 roku został mianowany proboszczem parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Korzennej. Ponadto w latach 1992-1997 był wicedziekanem dekanatu Bobowa, a w latach 1997-2007 dziekanem dekanatu Bobowa. 

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w dniu 25 marca 1991 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale,  a 22 grudnia 1992 roku diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto

Zmarł 2 stycznia 2013 roku. Msza św. pogrzebowa była celebrowana w dniu 5 stycznia w kościele parafialnym w Korzennej, a następnie ciało Zmarłego złożono na miejscowym cmentarzu. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż. 

Ks. Marek Podgórski 


Kapłani zmarli w roku 2012: SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Komunikaty

Dekrety i zarządzenia

Z życia diecezji

Zmarli kapłani

CZĘŚĆ II: FORMACYJNO-PASTORALNA

Opracowania

Refleksje pastoralne