JUBILEUSZA – GODNOŚCI – ZWOLNIENIA –  NOMINACJE   

Księża obchodzący w 2013 roku jubileusz 60-lecia kapłaństwa: 

Księża obchodzący w 2013 roku jubileusz 50-lecia kapłaństwa: 

Księża obchodzący w 2013 roku jubileusz 25-lecia kapłaństwa: 

Godności diecezjalne: 

Zwolnienia i rezygnacje: 

Prezesi Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej: 

Inne nominacje: 

Stopnie i tytuły naukowe: 

 

Kapłani skierowani do pracy duszpasterskiej poza granicami Polski: 

  • Ks.   mgr Ryszard Taraszka – Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii. 

 

 SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Komunikaty

Dekrety i zarządzenia

Z życia diecezji

Zmarli kapłani

CZĘŚĆ II: FORMACYJNO-PASTORALNA

Opracowania

Refleksje pastoralne