Zarządzenie na czas sede vacante i konklawe   

Nasz znak: OC-2/18/13   

Ojciec Święty Benedykt XVI, zgodnie z kanonem 332 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, 11 lutego 2013 roku ogłosił rezygnację z pełnienia posługi biskupa rzymskiego. Pontyfikat Benedykta XVI zakończy się 28 lutego o godzinie 20.00. W związku z tym: 

1. W dniu 28 lutego o godz. 20.00, w chwili zakończenia pontyfikatu Benedykta XVI, niech zabrzmią dzwony we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji tarnowskiej. 

2. W czasie wakansu Stolicy Apostolskiej do czasu wyboru nowego papieża należy w kanonie mszy św. pominąć modlitwę za Ojca Świętego, przechodząc od razu do modlitwy w intencji „naszego biskupa Andrzeja”   

3. Zachęca się, aby w czasie sede vacante we wszystkich parafiach diecezji celebrować – poza niedzielą – przynajmniej jeden raz Eucharystię według formularza: Msza o wybór papieża (Mszał rzymski, s. 121’’).   

4. W modlitwie wiernych należy prosić o światło Ducha Świętego dla kardynałów elektorów dokonujących wyboru nowego papieża. 

  Tarnów, 27 lutego 2013 r.   

Ks. dr Adam Nita  † Andrzej Jeż 
Kanclerz  Biskup Tarnowski 


Wskazania dotyczące celebracji liturgii Wigilii Paschalnej   

Nasz znak: OH. III – 1/4/13   

Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Jezusa, poprzedzone okresem Wielkiego Postu, ma swoje centrum w Wigilii Paschalnej – nocnym czuwaniu, nazwanym przez św. Augustyna „matką wszystkich świętych wigilii”, w czasie którego „Kościół, czuwając, oczekuje Pańskiego zmartwychwstania i sprawuje je w sakramentach chrześcijańskiego wtajemniczenia”.   

Celebracja liturgii Wigilii Paschalnej kończy się „uroczystym ogłoszeniem zmartwychwstania Pana Jezusa” przez procesję rezurekcyjną,  w czasie której „niesie się krzyż procesyjny przyozdobiony czerwoną stułą oraz figurę Zmartwychwstałego”.   

W tarnowskiej katedrze celebracja liturgii Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godzinie 20.00, tak aby czytelna była zwłaszcza liturgia światła,  a także wymowa samej nocy, która została zwyciężona przez Chrystusa – Światłość Świata. Zachęca się usilnie, aby w parafiach naszej diecezji zachować łączność z kościołem katedralnym i na miarę możliwości rozpocząć celebrację liturgii Wigilii Paschalnej nie wcześniej niż o godzinie 20.00. 

Według rubryk Mszału rzymskiego dla diecezji polskich procesję rezurekcyjną „po uwzględnieniu tradycji i warunków miejscowych” można odprawić także rano przed pierwszą Mszą św. W związku z tym, zważywszy na głęboko zakorzeniony w pobożności wiernych diecezji tarnowskiej zwyczaj urządzania procesji rezurekcyjnej o świcie w Niedzielę Zmartwychwstania, dopuszcza się taką praktykę. Jednocześnie zachęca się do urządzania procesji rezurekcyjnej w bezpośredniej łączności z liturgią Wigilii Paschalnej, co jeszcze bardziej uwypukla misterium Zmartwychwstania. Należy przy tym pamiętać, że liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczyna obchód Niedzieli Zmartwychwstania, dlatego nie ma już uzasadnienia czuwanie przy grobie Pańskim po tej liturgii. Jeżeli gdzieś byłby zwyczaj adoracji  w Noc Zmartwychwstania, to powinna ona mieć charakter paschalny, a nie związany z rozważaniem męki Pańskiej. 

Na owocne przygotowanie do obchodów wydarzenia krzyża i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa.   

Tarnów, 27 lutego 2013 r. 

† Andrzej Jeż 
Biskup Tarnowski 


 

Inne dekrety   

1. Dekretem z dnia 6 marca 2013 roku (Nasz znak: LŚ.II-1/2/13) Biskup Tarnowski Andrzej Jeż zlecił opiekę duszpasterską księdzu proboszczowi parafii Poręba Radlna nad mieszkańcami części przysiółka Podlesie (od granicy miejscowości Radlna do Państwa Knapik – nr domu 65 – włącznie), leżących w granicach administracyjnych miejscowości Świebodzin, należących dotychczas do parafii w tej miejscowości. SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Komunikaty

Dekrety i zarządzenia

Z życia diecezji

Zmarli kapłani

CZĘŚĆ II: FORMACYJNO-PASTORALNA

Opracowania

Refleksje pastoralne