Komunikat w związku z Dniem Życia Konsekrowanego  – 2 lutego 2013 *   

Umiłowani Diecezjanie! 

W liturgiczne święto Ofiarowania Pańskiego będziemy po raz kolejny przeżywać Dzień Życia Konsekrowanego. Będzie to okazja do wyrażenia wdzięczności za dar powołań, którymi Pan Bóg ożywia swój Kościół, obdarzając go wciąż nowymi osobami podążającymi z zapałem i gorliwością drogą rad ewangelicznych.   

Modlitewną wdzięczność wobec sióstr i braci z zakonów oraz zgromadzeń kontemplacyjnych i czynnych, a także osób zrzeszonych w instytutach świeckich, wyrazimy uroczystą Eucharystią sprawowaną w katedrze tarnowskiej w dniu 2 lutego o godz. 12.00. Zaś w wigilię święta Ofiarowania Pańskiego, 1 lutego, zjednoczymy się w modlitwie podczas celebracji wspólnych nieszporów w dwóch miejscach naszej diecezji: o godz. 16.30  w klasztorze Sióstr Klarysek w Starym Sączu oraz o godz. 17.00 w klasztorze Ojców Redemptorystów w Tuchowie. 

Zapraszam wszystkich diecezjan do wyrażenia wdzięczności za dar życia konsekrowanego w Kościele oraz do modlitwy w intencji osób konsekrowanych, dzięki którym odwieczna miłość Boga znajduje swoje konkretne urzeczywistnienie w świecie. 

Wszystkim diecezjanom udzielam pasterskiego błogosławieństwa 

 Tarnów, 24 stycznia 2013 r. 

† Andrzej Jeż 
Biskup Tarnowski Komunikat w związku z decyzją Benedykta XVI  o ustąpieniu z urzędu 

Dnia 11 lutego br. Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił swoją decyzję o ustąpieniu z urzędu następcy św. Piotra Apostoła. Decyzja ta, chociaż napełnia nasze serca smutkiem, prowadzi nas jeszcze bardziej do głębokiej ufności wobec niezbadanych dróg kreślonych ręką Bożej Opatrzności. Jako ludzie wiary – w nurcie trwającego obecnie Roku Wiary – pragniemy przede wszystkim dziękować Bogu za dar osoby Benedykta XVI, który od prawie ośmiu lat przewodzi z wielkim oddaniem i mądrością wspólnocie Kościoła Powszechnego. 

Zachęcam gorąco wszystkich tarnowskich diecezjan do modlitwy za naszego Ojca Świętego Benedykta XVI oraz za cały Kościół Powszechny, aby Jezus Chrystus, jego Najwyższy Pasterz, wskazał mu nowego, dobrego i świętego pasterza. 

Niech także rozpoczynający się czas Wielkiego Postu, w którym przygotowujemy się do obchodów wydarzenia krzyża i zmartwychwstania, zaowocuje w nas wszystkich umocnieniem wiary i rozpaleniem nowej gorliwości w dawaniu swoim codziennym życiem świadectwa o Jezusie Chrystusie. 

W duchu tej wiary i tej ufności udzielam wszystkim pasterskiego błogosławieństwa!   

Tarnów, 12 lutego 2013 r. 

† Andrzej Jeż 
Biskup Tarnowski SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Komunikaty

Dekrety i zarządzenia

Z życia diecezji

Zmarli kapłani

CZĘŚĆ II: FORMACYJNO-PASTORALNA

Opracowania

Refleksje pastoralne