PISMO URZĘDOWE DIECEZJI TARNOWSKIEJ

CURRENDA

Nr 1,
styczeń - marzec 2003

Kuria Diecezjalna w Tarnowie, ul. Legionów 30,
tel. 631-73-00; 631-73-01; 631-73-02


Redaguje zespół:
ks. Adam Nita (red. nacz.),
ks. Jacek Nowak, ks. Czesław Noworolnik