PISMO URZĘDOWE DIECEZJI TARNOWSKIEJ

CURRENDA

Rok 150 Nr 4, styczeń - marzec 2001

Kuria Diecezjalna w Tarnowie, ul. Mościckiego 9,
tel. 621-35-17; 621-37-37


ISSN 0239-2291


Redaguje zespół:
ks. Adam Nita (red. nacz.),
ks. Jacek Nowak, ks. Czesław Noworolnik