PISMO URZĘDOWE DIECEZJI TARNOWSKIEJ

CURRENDA

Nr 1, styczeń - marzec 2000

Kuria Diecezjalna w Tarnowie, ul. Mościckiego 9,
tel. 621-35-17; 621-37-37

Redaguje zespół:
Ks. Andrzej Michalik (red. nacz.), ks. Adam Nita,
ks. Jacek Nowak, ks. Czesław Noworolnik